Dyskusyjny Klub Filmowy. Ważne nurty, niezwykli reżyserzy

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian – działający przy Instytucie Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW – zaprasza do udziału w dyskusyjnym klubie filmowym. Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Rozmowy o wybranych wcześniej filmach poprzedzone zostaną wykładem poświęconym reżyserom i nurtom światowej kinematografii. Spotkania klubu mogą być doskonałym uzupełnieniem zajęć ze specjalizacji medialnej lub wprowadzeniem do historii kina.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w klubie prosimy o kontakt mailowy na adres: klubslobodzian@gmail.com lub śledzenie profilu Klubu Filmowego im. Jolanty Słobodzian na Facebooku: facebook.com/klubslobodzian.

Najbliższe spotkania:

28 listopada 2016 (godz. 18:00; sala nr 8) – „Škoda napędzana krwią. Czechosłowacka nowa fala  a surrealizm”; wykład  i prowadzenie: Mariusz Koryciński

grudzień 2016 – „Na obwodzie talerza czarne litery: BOŻE DAJ SZCZĘŚCIE. Kino Andrzeja Barańskiego”; wykład i prowadzenie: Paweł Jaskulski

Pożegnanie ŚP. doc. dr Marii Przybysz-Piwko

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci ŚP. doc. dr Marii Przybysz-Piwko, językoznawcy, logopedy, współtwórcy logopedii warszawskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 października br. (czwartek) o godz. 13.00 w Parafii św. Izydora w Markach (ul. Piłsudskiego 93).

O godzinie 11.30 na terenie Kampusu UW (przed budynkiem Starego BUW-u) będzie podstawiony autokar, który przewiezie uczestników pogrzebu do kościoła i na cmentarz. Po zakończonych uroczystościach będzie można wrócić na Kampus UW tym samym autokarem.

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT FILMU DOKUMENTALNEGO?

ogólnodostępny kurs internetowyMarzysz o stworzeniu własnego filmu dokumentalnego, ale nie wiesz, od czego zacząć? Chcesz poznać rady doświadczonych dokumentalistów – nominowanej do Oscara© Hanny Polak, operatora Jacka Petryckiego lub nominowanej do Oscara© producentki „Królika po berlińsku” Anny Wydry? Jeśli tak, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Realizacja filmów dokumentalnych to nie tylko umiejętność znalezienia dobrego tematu, ale także sprawy, którymi przeciętny debiutant – niestety – nie zaprzątuje sobie głowy. Zebranie odpowiedniej ekipy, kompletowanie sprzętu, a także zabezpieczenie prawne produkcji – to tylko część zagadnień, o których MUSIMY pamiętać. Spokojnie: internetowy kurs „Jak przygotować projekt filmu dokumentalnego?” powstał właśnie po to, by przybliżyć ci tajniki rozwoju filmu dokumentalnego… i ułatwić realizację wymarzonego filmu!

Dokumentalista to zawód, ale także określenie postawy wobec świata, polegającej na jego nieustannej, twórczej, ale pełnej pokory obserwacji. Poznanie jej ma sens – gwarantuję. Nawet jeśli nigdy nie zrobi się żadnego filmu.

Krzysztof Kopczyński („Kamienna cisza”, „Dybuk”)

EKIPA KURSU

kurs

autorzy kursu: Beata Dzianowicz i Krzysztof Kopczyński

redakcja: Krzysztof Kopczyński

opracowanie informatyczne: Bartłomiej Michałowicz

bibliografia, linki i informacje biograficzne: Mariusz Koryciński

słownik pojęć: Mariusz Koryciński, Paweł Jaskulski

trailer kursu: Mariusz Koryciński, Stefan M. Ronisz

wywiady

o swoich doświadczeniach mówią: Jacob Dammas, Jacek Petrycki, Hanna Polak, Jerzy Śladkowski, Anna Wydra, Maria Zmarz-Koczanowicz

realizacja: Krzysztof Kopczyński

zdjęcia: Jacek Knopp

montaż: Agata Wałachowska

kierownik produkcji: Mariusz Koryciński

charakteryzacja: Magdalena Teodorczuk

czołówka i opracowanie graficzne: Mariusz Koryciński, Stefan M. Ronisz

współpraca: Paweł Jaskulski


Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe "Filologia polska w praktyce"

w zakresie następujących ścieżek programowych:
 • Polonistyka dla nauczycieli,
 • Specjalizacja nauczycielska dla polonistów,
 • Redakcja językowa tekstu,
 • Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych),
 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego,
 • Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem,
 • Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania, 
 • Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie. Podyplomowe studia w zakresie zawodów medialnych,
 • Logopedia - problemy pisania i czytania w szkole.
Dokumenty można składać do 16 września 2016 r.
Więcej informacji

BADANIE WALENCJI CZASOWNIKA – KONFERENCJA (9-11 CZERWCA)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pn. BADANIE WALENCJI CZASOWNIKA W KRAJACH SŁOWIAŃSKICH. WCZORAJ I DZIŚ,  która odbywać się będzie w dniach 9-11 czerwca 2016 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja stanowi rezultat współpracy językoznawców Wydziału Polonistyki z uczonymi Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Dotyczyć będzie zagadnień kluczowych nie tylko dla współczesnej polszczyzny, lecz także dla innych języków słowiańskich, widzianych z perspektywy diachronicznej i synchronicznej.

W tegorocznej edycji konferencji wezmą udział wybitni językoznawcy, badający czasowniki słowiańskie, reprezentujący różne szkoły metodologiczne. Wśród uczestników znajdą się m.in. Jurij Apresjan, Jarmila Panevova, Leonid Iomdin oraz Andrzej Bogusławski. 

Zofia Zaron

Karolina Skwarska

Dorota Kruk

Elżbieta Kaczmarska

Pobierz

BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA ABSOLWENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ


Uniwersytet Warszawski wraz z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności przygotował bardzo ciekawą ofertę bezpłatnych studiów podyplomowych dla absolwentów filologii polskiej. To studia dzienne, które trwać będą 10 miesięcy. Rekrutować mogę się na nie osoby, które kończą właśnie studia II stopnia.

Szersza informacja na ten temat opublikowana została na stronie głównej Uniwersytetu.
http://www.uw.edu.pl/rekrutacja-do-szkoly-edukacji/

INTERAKTYWNY TOM „RÓŻNE OBLICZA EDUKACJI AUDIOWIZUALNEJ”

publikacja jest dostępna pod linkiem:
http://come.uw.edu.pl/peam/publikacja2015.php

Na początku była międzynarodowa konferencja…

… „Edukacja filmowa i medialna  w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków”, zorganizowana na  Uniwersytecie Warszawskim w maju 2015 roku. Odwiedziły nas wtedy osoby z wielu krajów – Czech, Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Najnowsze technologie pozwoliły połączyć się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i USA. Dzięki temu ci, którzy nie mogli na co dzień się spotkać, zyskali szansę wymiany swoich marzeń i doświadczeń.

Później pojawił się pomysł opracowania tomu…

… łączącego wystąpienia wygłoszone podczas konferencji z tekstami wprowadzającymi w tematykę edukacji audiowizualnej. Redaktorzy tomu wybrali te referaty, które pomogą poszerzyć wiedzę  o kinie i współczesnych mediach. Dlatego właśnie „Różne oblicza edukacji audiowizualnej” są dostępne w Internecie. By każdy mógł – jak żartowała Susanne Wad – „kraść” od bardziej doświadczonych kolegów, oraz – o czym mówił Pavel Bednařik – uczyć się na ich błędach. A przy tym zarazić się od nich energią i pasją.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja pomoże Wam zrobić pierwszy krok w stronę edukacji audiowizualnej…

Publikacja została wydana w otwartym dostępie  na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. PDF oraz filmy umieszczone  na portalu YouTube stanowią całość.

redakcja tomu: Paweł Jaskulski oraz Mariusz Koryciński

recenzja naukowa tomu: dr Joanna Frużyńska

program konferencji: Krzysztof Kopczyński oraz Joanna Wendorff-Østergaard

współfinansowanie publikacji: Polski Instytut Sztuki Filmowej

wydawca: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW oraz Eureka Media

patroni publikacji: Instytut Polonistyki Stosowanej oraz Film & TV Kamera

partnerzy konferencji: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW, Creative Europe Desk Polska, Eureka Media oraz Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte

sponsor konferencji: 3D Mind Films

patroni medialni konferencji: TVP Kultura, Radio Kampus, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, dlastudenta.pl, Fundacja Edukacja Kulturalnej Ad Arte, filmneweurope.pl. EKRANy oraz giełda-inwestora.pl

Terminarz najbliższych zebrań naukowych Instytutu Polonistyki Stosowanej

 • 18 maja - sprawy organizacyjne
 • 8 czerwca, godz. 16.00, sala nr 7 - zebranie wyborcze w celu indykacji kandydata na Dyrektora IPS. Po indykacji odbędzie się zebranie innych nauczycieli oraz osób niebędących nauczycielami w celu wyboru przedstawicieli do Rady Naukowej IPS.

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS)

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS)

Master européen en langues et cultures

de l’Europe centrale (MAE)

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 2015

Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW we współpracy z Katedrą Polonistyki Wydziału Filozofii i Literatury Uniwersytetu Wolnego w Brukseli zapraszają studentów I roku II stopnia studiów wszystkich specjalności polonistycznych do udziału w międzynarodowych polsko-belgijskich studiach magisterskich z zakresu polonistyki stosowanej, problematyki środkowoeuropejskiej i dialogu polsko-belgijskiego.

Studia w formie indywidualnego toku kształcenia – równoległego do minimum programowego na danym kierunku - trwają dwa lata (2015/2016, 2016/2017) i obejmują zajęcia fakultatywne o łącznej sumie 30 ECTS, dobierane z puli specjalizacji zawodowych, ścieżki belgistycznej i oferty seminariów magisterskich IPS-u.

Elementem składowym PBSS/MAE jest semestralny wyjazd w ramach programu Erasmus+ na polonistykę brukselską w celu pogłębienia kwalifikacji językowych, merytorycznych i odbycia konsultacji naukowych z belgijskim współpromotorem pracy magisterskiej powstającej w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej 29 lutego 2016 r.
(godz. 13.00)  w gabinecie Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej jest złożenie w sekretariacie IPS-u w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2016 r. następujących dokumentów w języku polskim:

 1. curriculum vitae,
 2. podanie z uzasadnieniem wyjazdu, planowanymi zajęciami oraz konspektem pracy magisterskiej;
 3. opinia krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
 4. potwierdzona na poziomie B2 znajomość wybranego języka oficjalnego Królestwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka światowego używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego). Pierwszeństwo w kwalifikacji przypadnie studentom z zaawansowaną znajomością języka francuskiego lub taką, która wystarcza do samodzielnego uczestniczenia w dydaktyce na uczelni partnerskiej;
 5. zaświadczenie o średniej ocen z I etapu studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomu polsko-belgijskiego uzyskają Państwo na stronie internetowej IPS-u, w kontaktach z wydziałowym koordynatorem PBSS/MAE dr. Dariuszem Dziurzyńskim (dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl) i belgijską koordynatorką projektu prof. Dorotą Walczak-Delanois (dwalczak@ulb.ac.be).

 

Wykłady dr Katii Vandenborre

Instytut Polonistyki Stosowanej serdecznie zaprasza na wykłady

dr Katii Vandenborre (ULB)

w ramach projektu WBI-IPS „Relations, interactions et transferts culturels entre la Belgique et la Pologne“

14 XII 2015 r. (pn.)

13.15-14.45, s. 7.

Polski Maeterlinck (1). Recepcja belgijskiego Nobla w literaturze i kulturze polskiej.

15.00-16.30, s. 17.

Leśmianowska reinterpretacja "Ali Baby i czterdziestu zbójców" w kontekście myśli socjalistycznej

15 XII 2015 r. (wt.)

9.45-11.15, s. 50.

Polski Maeterlinck (2). Polskie przekłady "Intruza": warsztat translatologiczny

Katia Vandenborre - pracownik naukowy FNRS na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Pracuje głównie nad baśnią literacką w literaturze polskiej dwudziestego wieku. Na ten temat napisała rozprawę doktorską (pod wspólną opieką prof. Danuty Knysz-Tomaszewskiej i prof. Doroty Walczak-Delanois), którą obroniła w 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim, i przygotowuje monografię, która ukaże się w 2016 r. w wydawnictwie Classiques Garnier. Badania postdoktoralne dotyczą baśni w perspektywie porównawczej (m.in. związków między baśnią rosyjską i baśnią polską, wpływu M. Maeterlincka na baśń polską, obcych baśni wydanych przez Jakuba Mortkowicza, itp.) oraz reportażuKotwica literackiego.