Między naukami społecznymi a humanistyką: dyskursy interdyscyplinarne

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Między naukami społecznymi a humanistyką – dyskursy interdyscyplinarne”, która odbędzie się 11 maja on-line.

W dobie pandemii możliwości spotkań konferencyjnych, nawiązywania kontaktów i dyskutowania z jednej strony zostały ograniczone poprzez reżim sanitarny, a z drugiej strony przeniesione do przestrzeni on-line zmieniły charakter konferencyjnych wystąpień publicznych.

Dlatego celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń naukowych przede wszystkim dla Doktorantów i Studentów, którzy chcieliby zaprezentować i przedyskutować swoje projekty badawcze, a także poćwiczyć sztukę wystąpień publicznych w praktyce.

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień wraz z abstraktami (300-400 słów) do 3 maja 2021 r. na adres elzbieta.pawlak-hejno@umcs.pl.

Wystąpienie nie może przekraczać 12 minut. Warto przygotować się w formule wygłoszenia połączonej z prezentacją najważniejszych kwestii merytorycznych na slajdach.

Potwierdzenie kwalifikacji wystąpienia oraz informacje organizacyjne prześlemy Państwu 7 maja 2021.

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca (UW)

prof. dr hab. Agnieszka Kampka (SGGW)

prof. dr hab. Agata Ziętek (UMCS)


Komitet Organizacyjny

dr Ewa Modrzejewska (UW)

dr Elżbieta Pawlak-Hejno (UMCS)

Narodowy Dzień Gramatyki

Narodowy Dzień Gramatyki Koło Retoryki „Gadu-gadu" będzie świętowało z wyjątkowym gościem.

Kamila Kalińczak to słynna facetka od polskiego.

Dziennikarka radiowa i telewizyjna. Jej głos znają miliony. W Internecie pilnuje poprawności językowej, propaguje zasady wzorcowej polszczyzny, tłumaczy nie tylko jak, ale i dlaczego mówimy, jak mówimy.

Rozmowa Piotra Stobieckiego z Kamilą Kalińczak będzie dotyczyła budowania swojej marki osobistej online, netykiety oraz sposobów na zatrzymanie przy sobie widza.

Oprócz tego uczestnicy będą mogli wziąć udział w jedynej takiej retorycznej kartkówce ĄĘ na żywo. Dla pierwszych miejsc są przewidziane atrakcyjne nagrody!

Kiedy? Czwartek, 4 marca, 18:00
Gdzie? Online przez aplikację Zoom.

Zapisy na wydarzenie za pośrednictwem formularza pod linkiem: https://forms.gle/rJLUqe6HvTRKMtj97

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1Xr8PAKB9

Wystąpienia publiczne online - żadna sztuka?

Studenckie Koło Naukowe Retoryki "Gadu-gadu" serdecznie zaprasza na spotkanie pt. "Wystąpienia publiczne online - żadna sztuka?"

W spotkaniu pt. "Wystąpienia publiczne online - żadna sztuka?" będziemy poruszać kwestie, m. in. dotyczące kultury zdalnych egzaminów (poprzez wyjście od retorycznych wyznaczników rozmowy), co szczególnie może być interesujące przed sesją zimową - czy idąc krok dalej, przed zdalną obroną pracy dyplomowej. 
Na spotkaniu poruszymy kwestie ściśle praktyczne. Uczestnicy dostaną przepis na wystąpienie publiczne online, które utrzyma uwagę słuchacza do końca. Oprócz tego przedstawimy wyznaczniki techniczne, między innymi takie jak ustawienia najdogodniejszego tła czy światła. Z ust prelegenta usłyszymy porady dotyczące gestykulacji, co my, jako członkowie koła retorycznego, cenimy (chyba) najbardziej!” – mówi Monika Miłosz, przewodnicząca koła, która mocno zachęca do udziału.

Wydarzenie odbędzie się 17 grudnia o godzinie 18, będzie trwało 90 minut i udział w nim jest bezpłatny. 

Egzaminy certyfikujące z języków obcych 2020/2021

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.

Struktura egzaminu będzie podobna na każdym z oferowanych poziomów.

Część pisemna będzie zadaniem integrującym trzy sprawności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Zostaną Państwo poproszeni o napisanie tekstu, w którym odniosą się Państwo do informacji zawartych w nagraniu oraz tekście do przeczytania, które będą powiązane tematem przewodnim. W tym samym tekście trzeba będzie także opisać własne doświadczenie lub wyrazić własną opinię związaną z tematem zadania.

W części ustnej – jak dotychczas – będą Państwo rozmawiać z egzaminatorem w oparciu o tzw. materiał stymulujący (obrazek lub krótki tekst). Ponadto zostanie Państwu zaprezentowane 10 zdań z lukami, które trzeba będzie uzupełnić właściwymi elementami gramatycznymi lub leksykalnymi. Jest to ćwiczenie, które do tej pory pojawiało się w części pisemnej egzaminu.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Rady Koordynacyjnej w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021”( http://www.certyfikacja.uw.edu.pl).   


Łączę serdeczne pozdrowienia,

dr hab. Radosław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW

Ankieta dla logopedów

Jesteśmy logopedami i pracownikami Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze zainteresowania koncentrują się wokół problematyki wielojęzyczności i praktycznych zagadnień związanych z diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci dwujęzycznych.

Do polskich logopedów coraz częściej trafiają po pomoc dzieci cudzoziemskie lub dzieci wychowujące się w Polsce w rodzinach dwujęzycznych. To ważne, żeby zapewnić im właściwą opiekę logopedyczną.

Zwracamy się zatem do wszystkich logopedów praktyków, by podzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzenia diagnozy i terapii dzieci. Chcemy lepiej poznać sytuację i potrzeby logopedów w tym zakresie.

Wyniki ankiety posłużą nam do opracowania narzędzia diagnostycznego, które będzie pomocne w codziennej pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

Będziemy wdzięczne za wypełnienie ankiety (https://forms.gle/omrGHr3RzyGDhPkR6) i odpowiedź na wszystkie pytania.

– Joanna Zawadka, Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska (IPS UW)

Survey of the needs of speech-language therapists (SLTs) in the context of diagnosis and therapy of bilingual (and multilingual children)

The purpose of the survey is to learn the needs of speech-language therapists (SLTs) working or planning to work with bilingual (and multilingual) children. The survey is anonymous. The results of the survey will be used for scientific and didactic purposes. We will be grateful for answering every question of the survey (https://forms.gle/FQJpg9DEou1KtS4b7).

Bedarfsermittlung für Logopäden im Rahmen der Diagnose und Therapie zweisprachiger (und mehrsprachiger) Kinder

Ziel der Umfrage ist es, die Bedürfnisse von Logopäden, die mit zweisprachigen (mehrsprachigen) Kindern arbeiten oder arbeiten möchten, herauszufinden. Die Umfrage ist anonym. Die Umfrageergebnisse werden für Forschungs- und Lehrzwecke verwendet. Wir wären Ihnen sehr dankbar für die Beantwortung jeder Frage der Umfrage (https://forms.gle/u1NN29V4wuM3va4t7).

„Puzzle Doc” z nagrodą Złotego Kopernika

Film Mariusza Korycińskiego pt. „Puzzle Doc (Portret języka w czasach online)”, wyprodukowany przez Wydział Polonistyki UW, zdobył statuetkę Złotego Kopernika w kategorii „Sztuka” podczas zakończonego właśnie Festiwalu Filmowego EDUKINO w Warszawie. To drugie wyróżnienie dla tego filmu (po Nagrodzie Specjalnej, którą otrzymał reżyser Mariusz Koryciński na NURCIE w Kielcach w 2019 roku), oraz czwarty udział tej produkcji w festiwalu filmowym (oprócz wymienionych, jeszcze OKFA w Koninie oraz Long Story Short Film Festival we Wrocławiu). Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi informacjami o „Puzzle Doc” zapraszamy na strony:

Edukino (wyniki festiwalu): https://edukino.pl/

Trailer „Puzzle Doc”: https://bit.ly/2Kqek5T

Opis „Puzzle Doc”: https://bit.ly/2TEasja

Audycja w RDC o filmie: https://bit.ly/3lUmqSg

Stanowisko społeczności IPS wobec sytuacji protestów wywołanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.10.2020 r.


SSHOC Webinar: Sharing Datasets of Pathological Speech

Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej IPS UW, dr hab. Anita Lorenc,

zaprasza wszystkich zainteresowanych na webinar poświęcony udostępnianiu zbiorów danych mowy zaburzonej, który odbędzie się

14 października o godzinie 14.00 w Amsterdamie

SSHOC Webinar: Sharing Datasets of Pathological Speech


Korpusy i zbiory danych mowy zaburzonej są trudne pozyskania, trudno się też nimi podzielić. Podczas tego ogólnie dostępnego i bezpłatnego webinaru specjaliści przedstawią kilka alternatyw dzielenia się danymi.

Więcej informacji na temat webinaru i link do bezpłatnej rejestracji można znaleźć na stronie: https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=EF54DB87884C3C


Głównymi tematami webinaru będą:

  • inicjatywa DELAD (więcej na jej temat poniżej) mająca na celu udostępnienie badaczom korpusów mowy zaburzonej (CDS – Corpora of Disordered Speech),
  • przepisy RODO i etyka danych specjalnej kategorii, istotne dla gromadzenia i udostępniania CDS,
  • przechowywanie i udostępnianie CDS w The Language Archive (TLA) i Talkbank,
  • zdalny dostęp do wrażliwych danych: wymagania infrastrukturalne dla bezpiecznego zdalnego dostępu do wrażliwych danych badawczych z różnymi wyzwaniami prawnymi (np. warunki korzystania z mediów społecznościowych), etycznymi (np. dzieci jako podmioty) i technicznymi (np. audio i wideo) oraz ocena kilku istniejących platform,
  • projekt CAVA (komunikacja ludzka: archiwum audiowizualne) – cyfrowe repozytorium wideo wspierające prace międzynarodowej społeczności badawczej zajmującej się komunikacją międzyludzką. Ten zasób zwiększa wykrywalność i możliwość ponownego wykorzystania drogich, specjalistycznych treści wideo,
  • współdzielenie i opieka nad korpusami mowy zaburzonej. Dyskusja, w jaki sposób zasoby tego rodzaju można znaleźć za pośrednictwem jednej organizacji i udostępnić za pośrednictwem innej. Przykład Polskiego Korpusu Mowy Dzieci z Uszkodzeniami Słuchu Posługujących się Fonogestami (The Polish Cued Speech Corpus of Hearing-Impaired Children) jako demonstracja współdzielenia danych.  Dane do korpusu zostały zgromadzone przez dr hab. Anitę Lorenc z Uniwerystetu Warszawskiego. Dzieli się nimi za pośrednictwem systemu korpusów fonologii dziecięcej PhonBank, który jest komponentem systemu TalkBank poświęconego badaniu i udostępnianiu danych konwersacyjnych: https://phonbank.talkbank.org/access/Clinical/PCSC.html  


Wywiad z Profesor Katarzyną Klessą (UAM) i Profesor Anitą Lorenc (UW) poświęcony między innymi tworzeniu korpusu opublikowany jest na stronie:

https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-interview-katarzyna-klessa-and-anita-lorenc

Pomysł utworzenia cyfrowego archiwum mowy zaburzonej i udostępnienia go zainteresowanym badaczom powstał z inicjatywy grupy DELAD (co po szwedzku oznacza WSPÓLNE).

DELAD został założony przez Profesora Martina Ball'a z Uniwersytetu w Linköping. W październiku 2015 roku i w czerwcu 2016 roku odbyły się warsztaty, podczas których wybrani badacze i specjaliści ds. zasobów danych omawiali istotne kwestie związane z tworzeniem takiego archiwum, połączeniem go z istniejącymi infrastrukturami zasobów, takimi jak CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) oraz znalezieniem finansowania na wdrożenie takiego archiwum.

Pierwsze warsztaty grupy DELAD we współpracy z CLARIN (CLARIN Type I workshop – warsztaty CLARIN typu I) odbyły się w dniach 15-17 listopada 2017 roku w Cork w Irlandii i zgromadziły wybraną grupę ekspertów w dziedzinie badań nad zaburzeniami mowy i języka i korpusami mowy zaburzonej w celu opracowania planu zebrania istniejących i nowych korpusów oraz włączenia ich do infrastruktury CLARIN. Do zespołu badawczego zostały zaproszono dwie osoby z Polski: dr hab. Anita Lorenc z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Katarzyna Klessa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie zaprezentowały wykład, przygotowany we współpracy z dr hab. Ewą Wolańską z Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowany: Disordered Speech Resources for Polish: Potential and Perspectives. Raport i filmy z tego pierwszego warsztatu DELAD-CLARIN są dostępne na stronie internetowej CLARIN (https://www.clarin.eu/blog/report-clarin-delad-workshop ).

Drugie warsztaty (CLARIN Type I workshop – warsztaty CLARIN typu II) odbyły się w Utrechcie w dniach 28-30 stycznia 2019 roku. Celem tych warsztatów był przegląd stanu działań określonych w pierwszym warsztacie, wymiana głębszych spostrzeżeń na temat aspektów etycznych i prawnych (w tym prawa własności intelektualnej) gromadzenia CDS na tle RODO. Pełny raport jest dostępny na stronie internetowej CLARIN (https://www.clarin.eu/blog/clarin-workshop-delad-database-enterprise-language-and-speech-disorders ).

Fot. Członkowie grupy DELAD podczas warsztatów w Utrechcie w styczniu 2019 roku.

Film Wydziału Polonistyki UW na Barć Film Festival

"Wilk i owieczka" Mariusza Korycińskiego zakwalifikował się na tegoroczną edycję Barć Film Festival. Ten kampowy horror komediowy będzie rywalizował z produkcjami m.in. łódzkiej filmówki, Szkoły Wajdy, szkoły im. Kieślowskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Gratulujemy i zapraszamy do zobaczenia filmu.

KOMUNIKAT KJD

W związku z ZARZĄDZENIEM NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że na Wydziale Polonistyki wszystkie zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy, egzaminy dyplomowe oraz dyżury dydaktyczne do końca roku akademickiego będą odbywały się w trybie zdalnym.

Jednocześnie przypominam, że wszyscy pracownicy i studenci mają obowiązek posiadania poczty elektronicznej w domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim (pracownicy: @uw.edu.pl, studenci: @student.uw.edu.pl) i podczas zdalnych egzaminów oraz zaliczeń, przede wszystkim przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi Google dostępnych w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, muszą korzystać wyłącznie z tych adresów mailowych (należy być zalogowanym do własnej poczty).

Podczas egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus”, obsługiwanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, formą identyfikacji tożsamości jest zalogowanie się za pomocą identyfikatora i hasła do Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Warszawskiego.

Harmonogram głównej egzaminacyjnej sesji letniej na Wydziale Polonistyki został ogłoszony 15 maja br. i jest dostępny na stronie Wydziału Polonistyki i FB. Uwzględnia on informacje dotyczące platform internetowych, na których zostaną przeprowadzone poszczególne egzaminy.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr Łukasz Książyk

KOMUNIKAT KJD

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz § 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki został ogłoszony harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki. Poniżej terminarz egzaminów, które zostaną przeprowadzone w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Pobierz

KOMUNIKAT KJD

W związku z tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż egzaminacyjna sesja letnia odbędzie się w trybie zdalnym, uprzejmie przypominam, że wszyscy studenci mają obowiązek posiadania poczty elektronicznej w domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim (@student.uw.edu.pl) i podczas zdalnych egzaminów i zaliczeń, przede wszystkim przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi Google dostępnych w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, powinni korzystać wyłącznie z tych adresów mailowych.

Na egzaminach i zaliczeniach przeprowadzanych na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus”, obsługiwanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, formą identyfikacji tożsamości jest zalogowanie się za pomocą identyfikatora i hasła do Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr Łukasz Książyk

KOMUNIKAT KJD

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam listę zajęć zdalnych organizowanych na Wydziale Polonistyki UW od 16 lub 23 marca br. Lista ta może zostać wydłużona. Metody prowadzenia zajęć zdalnych mogą być modyfikowane w celu sprawniejszej realizacji procesu dydaktycznego. Wykładowcy, którzy nie zdecydowali się na prowadzenie zajęć zdalnych, proszeni są o utrzymywanie aktywnego kontaktu ze studentami z grup zajęciowych i bieżące reagowanie na ich naukowe potrzeby. Programy zajęć, które do 14 kwietnia br. nie będą prowadzone w formie zdalnej, muszą zostać w porozumieniu ze studentami odpowiednio zmodyfikowane, aby gwarantowały osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu. Jeżeli po 14 kwietnia br. tradycyjnie prowadzone zajęcia będą w dalszym ciągu zawieszone, wszystkie organizowane na Wydziale Polonistyki ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, warsztaty i seminaria obligatoryjnie będą musiały przejść na tryb zdalny.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki

dr Łukasz Książyk


Zajęcia w IPS