Pożegnanie wybitnych humanistów

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomości o śmierci wybitnych humanistów, historyków literatury i idei. Autorów pasjonujących książek i artykułów.


W dniu 19 lipca odszedł

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka


W dniu 20 sierpnia odszedł

Prof. dr hab. Andrzej Walicki


W dniu 23 sierpnia odeszła

Prof. dr hab. Maria Janion

Dyżury Dyrekcji oraz administracji w Instytucie Polonistyki Stosowanej

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Instytut Polonistyki Stosowanej pozostaje zamknięty do odwołania. Dyrekcja oraz pracownicy administracji pracują w trybie dyżurów oraz zdalnym.

Grafik dyżurów:

dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz. – Dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej
g.babiak@uw.edu.pl
piątki, godz. 11.00 -12.00, gmach Wydziału Polonistyki, pok. 7A

mgr Natalia Cywińska – sekretariat Instytutu Polonistyki Stosowanej
ips.polon@uw.edu.pl
piątki, godz. 10.00 -14.00, gmach Wydziału Polonistyki, pok. 7A

Sylwia Dorociuk – sekretariat Centrum Logopedycznego oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego
s.dorociuk@uw.edu.pl
pslog.polon@uw.edu.pl

czwartki, godz. 9.00 - 13.00, ul. Karowa 20

mgr Andrzej Baran – sekretariat studiów podyplomowych „Filologia polska w praktyce”
podyplome.ips@uw.edu.pl
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym; Gmach Wydziału Polonistyki, pokój nr 47 (III piętro)

Zgodnie z zaleceniami władz Uczelni w dalszym ciągu należy unikać kontaktów bezpośrednich i kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy pozostali pracownicy pełnią swoje dyżury w formie zdalnej.

KOMUNIKAT KJD

W związku z ZARZĄDZENIEM NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że na Wydziale Polonistyki wszystkie zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy, egzaminy dyplomowe oraz dyżury dydaktyczne do końca roku akademickiego będą odbywały się w trybie zdalnym.

Jednocześnie przypominam, że wszyscy pracownicy i studenci mają obowiązek posiadania poczty elektronicznej w domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim (pracownicy: @uw.edu.pl, studenci: @student.uw.edu.pl) i podczas zdalnych egzaminów oraz zaliczeń, przede wszystkim przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi Google dostępnych w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, muszą korzystać wyłącznie z tych adresów mailowych (należy być zalogowanym do własnej poczty).

Podczas egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus”, obsługiwanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, formą identyfikacji tożsamości jest zalogowanie się za pomocą identyfikatora i hasła do Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Warszawskiego.

Harmonogram głównej egzaminacyjnej sesji letniej na Wydziale Polonistyki został ogłoszony 15 maja br. i jest dostępny na stronie Wydziału Polonistyki i FB. Uwzględnia on informacje dotyczące platform internetowych, na których zostaną przeprowadzone poszczególne egzaminy.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr Łukasz Książyk

KOMUNIKAT KJD

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz § 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki został ogłoszony harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki. Poniżej terminarz egzaminów, które zostaną przeprowadzone w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Pobierz

KOMUNIKAT KJD

W związku z tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż egzaminacyjna sesja letnia odbędzie się w trybie zdalnym, uprzejmie przypominam, że wszyscy studenci mają obowiązek posiadania poczty elektronicznej w domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim (@student.uw.edu.pl) i podczas zdalnych egzaminów i zaliczeń, przede wszystkim przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi Google dostępnych w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, powinni korzystać wyłącznie z tych adresów mailowych.

Na egzaminach i zaliczeniach przeprowadzanych na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus”, obsługiwanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, formą identyfikacji tożsamości jest zalogowanie się za pomocą identyfikatora i hasła do Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr Łukasz Książyk

KOMUNIKAT KJD

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam listę zajęć zdalnych organizowanych na Wydziale Polonistyki UW od 16 lub 23 marca br. Lista ta może zostać wydłużona. Metody prowadzenia zajęć zdalnych mogą być modyfikowane w celu sprawniejszej realizacji procesu dydaktycznego. Wykładowcy, którzy nie zdecydowali się na prowadzenie zajęć zdalnych, proszeni są o utrzymywanie aktywnego kontaktu ze studentami z grup zajęciowych i bieżące reagowanie na ich naukowe potrzeby. Programy zajęć, które do 14 kwietnia br. nie będą prowadzone w formie zdalnej, muszą zostać w porozumieniu ze studentami odpowiednio zmodyfikowane, aby gwarantowały osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu. Jeżeli po 14 kwietnia br. tradycyjnie prowadzone zajęcia będą w dalszym ciągu zawieszone, wszystkie organizowane na Wydziale Polonistyki ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, warsztaty i seminaria obligatoryjnie będą musiały przejść na tryb zdalny.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki

dr Łukasz Książyk


Zajęcia w IPS

Film Wydziału Polonistyki na Long Story Short Film Festival

Film „Puzzle Doc” w reż. Mariusza Korycińskiego z udziałem m.in. Katarzyny Bondy i Borysa Lankosza, wyprodukowany przez Wydział Polonistyki UW, został zakwalifikowany do jednego z pierwszych w Polsce festiwali online, organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu.

Obok filmu Korycińskiego znalazły się produkcje m.in. ze Studia Munka, Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Łódzkiej Szkoły Filmowej, które ocenią m.in. Jagoda Szelc („Wieża. Jasny dzień”) oraz krytyk Łukasz Maciejewski. Wcześniej „Puzzle Doc” brało udział w festiwalu filmów niezależnych OKFA w Koninie, a reżyser Mariusz Koryciński otrzymał nagrodę specjalną podczas festiwalu NURT w Kielcach.

Zwiastun filmu do zobaczenia pod linkiem: http://tiny.cc/j1bv5y, natomiast cały film będzie dostępny za darmo 22 maja o godz. 18:00 na stronie: https://bit.ly/35SE5T8. Zapraszamy do lektury filmu oraz głosowania na „Puzzle Doc” w plebiscycie publiczności.

Wojownicy Cesarzowej Furiosy

Przeostrzenia. Kino polskie wobec transformacji ustrojowych 1945 i 1989

Instytut Literatury Polskiej oraz Instytut Kultury Polskiej UW serdecznie zapraszają na konferencję naukową

Przeostrzenia. Kino polskie wobec transformacji ustrojowych 1945 i 1989

Do wspólnej dyskusji pragniemy zaprosić badaczki i badaczy zainteresowanych filmowymi reprezentacjami obu przełomów i reprezentujących różne dyscypliny naukowe, m.in. filmoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historię sztuki, nauki historyczne czy kulturę wizualną.

Zagadnienie transformacji ustrojowych po drugiej wojnie światowej oraz po 1989 roku jest jednym z intensywniej omawianych we współczesnej humanistyce problemów. Badania skoncentrowane na każdej transformacji z osobna dążą w pierwszej kolejności do odtworzenia i scharakteryzowania tych procesów historycznych, które dały początek dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Gest powrotu do momentów historycznych, w których doszło do drastycznego przewartościowania dotychczasowego układu sił politycznych oraz uruchomienia nowej logiki historycznej, stanowi konieczny element diagnozy współczesnego obrazu wspólnoty narodowej, i odwrotnie – dynamika teraźniejszych zmian determinuje to, w jaki sposób rekonstruowane i oceniane są historyczne zwroty transformacyjne. Dotychczasowa praktyka badawcza koncentrowała się zwykle na jednym z wybranych przełomów ustrojowych. W obszarze filmoznawstwa była to przede wszystkim cezura 1989 roku, czego świadectwem są liczne ważne publikacje z ostatnich lat, m.in. Kino – postkomunizm – polityka. Film w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesów transformacji politycznej i konsekwencji roku 1989 pod red. Marty Brzezińskiej-Pająk czy Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej Michała Piepiórki. Wciąż jednak brakuje prób bardziej całościowego uchwycenia mechanizmów transformacji rządzących polską historią ostatniego stulecia, zwłaszcza w interesującej nas perspektywie kinematografii polskiej.

Konferencja odbędzie się w dn. 26–27 marca 2020 roku w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Więcej informacji na stronie konferencji przeostrzenia.wordpress.com.

XV spotkanie z cyklu „My z Nich”

Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

Szanowni Państwo !

Uprzejmie zapraszamy na XV spotkanie z cyklu „My z Nich”, organizowane przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki), poświęcone dokonaniom językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2019 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sali numer 17 (I piętro) o godz. 11.00.

Program:

I. Powitanie przez Pana Dziekana Wydziału Polonistyki UW prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.

II. Referaty:

  1. Bogusław Dunaj  (UJ)–Witold Taszycki  - twórca onomastyki polskiej i historyk języka
  2. Stanisław Cygan (UJK) Wanda Pomianowska  - językoznawca, społecznik, poetka
  3. Romuald Huszcza (UW)Janusz Chmielewski jako badacz języka chińskiego
  4. Krystyna Kowalik (IJP PAN)Kazimierz Sikora (UJ) Roman Laskowski . Dwa szkice do portretu Uczonego

Seminarium "Przestrzenie dyskursu - media i retoryka"

Zapraszamy na spotkanie seminaryjne z cyklu "Przestrzenie dyskursu - media i retoryka".

Temat seminarium: "Przemiany dyskursów przedwyborczych w Polsce i w Czechach po 1989 roku: gatunki polityczne, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne".

Referat wygłosi dr Renata Rusin-Dybalska z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Seminarium odbędzie się 30 listopada, o godzinie 12.30, w sali nr 52.

Agnieszka Budzyńska-Daca
Zakład Retoryki i Mediów

„Puzzle Doc” z nagrodą dla Mariusza Korycińskiego

Film „Puzzle Doc. Portret języka w czasach online” – współprodukowany przez Wydział Polonistyki UW – został wyróżniony na 25. Ogólnopolskim Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach.

Nagrodę Specjalną otrzymał reżyser i współproducent Mariusz Koryciński. Nagrodę wręczył dokumentalista i aktor Kantora, dyrektor artystyczny festiwalu Krzysztof Miklaszewski, który uzasadnił przyznanie nagrody tym, iż film „Puzzle Doc” jest „pierwszą udaną próbą filmowej wizualizacji procesów społecznej komunikacji”.

Wcześniej dokument zdobył nominację na  65. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależnych OKFA w Koninie.

Płatny staż w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

poszukuje osób na stanowisko:

Opiekun Ekspozycji Muzealnej

forma zatrudnienia: płatny staż

miejsce pracy: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20

czas pracy: wtorek, środa, piątek: 14:00-18:00, czwartek: 14:00-20:00, niedziela: 11:00-18:00

zakres obowiązków:

Opieka nad zbiorami znajdującymi się na ekspozycji Muzeum, udzielanie informacji zwiedzającym, wsparcie przy organizacji wernisaży, promocji książek i innych imprezach związanych z działalnością Muzeum.

Oferujemy pracę przy ciekawych projektach w państwowej instytucji kultury oraz możliwość odbycia praktyk studenckich.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: administracja@muzeumliteratury.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Dział Administracji, tel. (22) 635 96 52

„Puzzle Doc” na festiwalu NURT

Film Mariusza Korycińskiego „Puzzle Doc. Portret języka w czasach online” z udziałem Borysa Lankosza i Katarzyny Bondy oraz m.in. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy i Jarosława Klejnockiego, współprodukowany przez Wydział Polonistyki UW, zakwalifikował się do konkursu głównego 25. Ogólnopolskiego Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach. Wcześniej dokument brał udział w 65. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależnych OKFA w Koninie.