Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność

Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej

i

Stowarzyszenie na rzecz Języka i Języków (Gesellschaft für Sprache und Sprachen, GeSuS)

serdecznie zapraszają na 27. doroczną konferencję GeSuS

Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność

Warszawa, 30.05.2019 – 01.06.2019

Tegoroczna konferencja dotyczy dyscyplin związanych z badaniami nad językiem i językami oraz interdyscyplinarności sensu largo.

W dyskusjach na temat szeroko rozumianej interdyscyplinarności jako tendencji współczesnej nauki, widocznych jest wiele podejść do badań określanych jako interdyscyplinarne: od opracowywania wspólnych pojęć, zapożyczania pojęć wypracowywanych w innych dziedzinach nauki, poprzez równoległe realizowanie podobnych projektów badawczych, po przekształcanie różnych elementów teorii i metodologii określonych dyscyplin naukowych.

Refleksją przewodnią konferencji jest przede wszystkim pytanie o obecną praktykę w obrębie określonych dyscyplin, ale i interdyscyplinarność w praktyce. Celem dyskusji jest wskazanie potencjałów i ograniczeń w tym zakresie. Do debaty na ten temat zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych postrzegających postawę interdyscyplinarną, będącą często koniecznością, zarówno produktywnie jak i krytycznie. Co więcej, termin interdyscyplinarność niekoniecznie musi być rozumiany jako dialog pomiędzy różnymi dyscyplinami, ale może również dotyczyć twórczej wymiany i współpracy osób reprezentujących subdyscypliny nadrzędnych dziedzin nauki, takich jak językoznawstwo, pedagogika, psychologia czy socjologia. W kontekście zbliżającej się konferencji zarysowują się następujące aspekty tak naszkicowanego zagadnienia:

  • język jako „szczególny” przedmiot refleksji interdyscyplinarności w kontekście takich (sub)dyscyplin jak lingwistyka stosowana, dydaktyka języków obcych, (krytyczna) analiza dyskursu, translatoryka, językoznawstwo kognitywne, socjolingwistyka, semiotyka społeczna itp.
  • wartość dodana podejść interdyscyplinarnych i specjalizacji w zakresie badań nad językiem i językami
  • typowe i nietypowe zagadnienia interdyscyplinarności, takie jak edukacja, migracje, polityka, media, kultura, literatura
  • praktyka pracy interSUBdyscyplinarnej
  • praktyka pracy dziedzinowej i interdyscyplinarnej
  • teoretyczne i empiryczne możliwości poszerzenia obecnie praktykowanej dyscyplinarności i interdyscyplinarności
  • granice pracy dyscyplinarnej i interdyscyplinarnej
  • dialog między dyskursami naukowymi i pozanaukowymi

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną: RK.konferencje@polsl.pl. Propozycję referatów w języku angielskim, niemieckim, polskim lub ukraińskim (w formie abstraktu, ok. 300 słów) prosimy przesyłać do 31.03.2019 r. Prelegentki oraz prelegenci zostaną powiadomieni o akceptacji wystąpienia najpóźniej do 15.04.2019 r.

Dr hab. Przemysław E. Gębal, prof. UW

Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz S. Kumięga

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska

Dr Monika J. Nawracka

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska

 

Język polski – podaj dalej!

 

Zapraszamy studentów pierwszego roku

na spotkanie informacyjne,

na którym opowiemy

o specjalizacji glottodydaktycznej

i podzielimy się doświadczeniami

w nauczaniu polskiego jako obcego.

Spotkanie odbędzie się

19 lutego 2018 r. w sali nr 8
o godz. 16:30

 

Rekrutacja na dyplom polsko-belgijski 2019 trwa!

Kto chce studiować w Sercu Europy?

Czytaj więcej ...

Wykład dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej

Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka zaprasza na wykład dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej na temat:

„TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB Z DYZARTRIĄ – PODEJŚCIE CAŁOŚCIOWE (MOTORYCZNE I PSYCHOLOGICZNE)”.

Wykład odbędzie się 28 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00 w Auli B w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ
dr Danuta Emiluta-Rozya

Pobierz zaproszenie [PDF] 

II TURA REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W EDYCJI 2018/2019

Instytut Polonistyki Stosowanej ogłasza II turę rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie następujących ścieżek programowych:

Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących

Rekrutacja potrwa do 13.02.2019 r.

Inauguracja Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko

Szanowni Państwo!
Zapraszam na uroczystą inaugurację
Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko.
Spotkanie odbędzie się w środę 5 grudnia 2018 r. o godz. 18.00
w Sali Kolumnowej w budynku przy ul. Karowej 20 (piętro 3).


WYKŁAD INAUGURACYJNY PT.
Charakterystyka fonetyczna polskich samogłosek nazalizowanych – analiza przestrzennego rozkładu pola akustycznego i częstotliwości formantowych
wygłoszą:
ANITA LORENC – Uniwersytet Warszawski
KATARZYNA KLESSA – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
DANIEL KRÓL – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Uroczystą inaugurację Pracowni uświetni występ kwartetu smyczkowego Muscada String Quartet w składzie: ADA DOBROWOLSKA – skrzypce, PAWEŁ DĘBSKI – skrzypce, JAN CZYŻEWSKI – altówka i ANTONI MAJEWSKI – wiolonczela. Podczas występu usłyszymy utwory W.A. Mozarta.

W programie uroczystości przewidziano również zwiedzanie pomieszczeń Pracowni (sala 202A, piętro 2) oraz prezentację artykulografu elektromagnetycznego model AG 501 firmy Carstens.Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej
dr hab. Anita Lorenc

Nowa pracownia w Instytucie Polonistyki Stosowanej


Pracownia Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko  została powołana z inicjatywy dr hab. Anity Lorenc dzięki przychylnej decyzji Władz Instytutu Polonistyki Stosowanej i Władz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2018r.

Powołanie Pracowni Fonetyki Stosowanej jest naturalną konsekwencją trwających od dłuższego czasu przygotowań lokalowych i sprzętowych. Pracownia mieści się w jednym z pomieszczeń Centrum Logopedycznego UW (Warszawa, ul. Karowa 20, piętro II, sala 202A). Pomieszczenie to zostało zaprojektowane przez prof. dra hab. inż. Andrzeja Kulowskiego, pracownika naukowego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, specjalistę w dziedzinie akustyki architektonicznej i urbanistycznej. Spełnia kryteria profesjonalnie wytłumionego studia nagraniowego, z wydzieloną przestrzenią do rejestracji nagrań dźwiękowych oraz reżyserką.

Czytaj więcej ...


Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością


Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW serdecznie zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pn.

"Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością".

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada br. w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Pobierz program. [PDF]

Retoryka negocjacji. Scenariusze

Zapraszamy na spotkanie promocyjne książki „Retoryka negocjacji. Scenariusze".

Książka powstała na warsztatach z negocjacji prowadzonych w ramach programu specjalizacji „Filologia dla mediów” w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Autorami scenariuszy są studenci i doktoranci naszego Wydziału.

Spotkanie odbędzie się 7 listopada o godz. 17.00 w sali nr 7 w gmachu Wydziału Polonistki (Krakowskie Przedmieście 26/28).

Ogólnouniwersyteckie Badanie Nauczycieli Akademickich i Lektorów

W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów, realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w badaniu.

Więcej informacji o badaniu na stronie PEJK.