SPECJALIZACJA FILOLOGIA DLA MEDIÓW - STUDIA II STOPNIA

Strona WEB specjalizacji: http://www.fdm2.uw.edu.pl/

Koordynatorzy Specjalizacji:

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
mgr Kamila Tuszyńska


Program specjalizacji dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku 2010/2011

Specjalizacja FILOLOGIA DLA MEDIÓW II  skierowana jest do studentów z dyplomem licencjata, którzy podejmą studia magisterskie na kierunku filologia polska. Uczestnikami specjalizacji mogą być zarówno absolwenci specjalizacji FDM na pierwszym stopniu studiów filologii polskiej, jak i absolwenci innych kierunków, którzy wybierając studia polonistyczne, chcieliby rozwijać swój warsztat pisarski głównie w zakresie gatunków dziennikarskich oraz artystycznych.

W programie studiów jest bogata oferta zajęć warsztatowych, na których studenci samodzielnie pracują, tworząc teksty dziennikarskie (felietony, komentarze prasowe, eseje, reportaże, recenzje) i uczestniczą w różnego typu interakcjach (wywiad, dyskusja, debata).

Absolwenci specjalności FILOLOGIA DLA MEDIÓW II będą przygotowani do pracy w redakcjach prasowych, radiu i TV, domach mediowych i instytucjach kultury. Wykształcą kompetencje w zakresie technik pisania tekstów publicystycznych, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków wypowiedzi dziennikarskiej. Zdobędą umiejętności w opracowywaniu poprawnych pod względem językowym i gatunkowym tekstów dziennikarskich, zarówno w prasie drukowanej jak i w mediach elektronicznych.

Program specjalizacji

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ GODZ. ROK SEMESTR ZALICZENIE ECTS
I rok Fdm-2            
Retoryka i krytyka medialna wykład 30 I zimowy Zaliczenie na ocenę 3,5
Narracje artystyczne i użytkowe ćwiczenia 15 I zimowy Zaliczenie na ocenę 1,5
Pragmatyka mediów ćwiczenia 15 I zimowy Zaliczenie na ocenę 1,5
             
Medializacja kultury wykład 15 I letni Zaliczenie na ocenę 2,0
Debaty i dyskusje ćwiczenia 30 I letni Zaliczenie na ocenę 3,0
Literatura faktu – warsztaty reporterskie ćwiczenia 15 I letni Zaliczenie na ocenę 2,0
Warsztaty werbalno-wizualne ćwiczenia 15 I letni Zaliczenie na ocenę 1,5
             
II r. Fdm-2            
Twórcze pisanie. Warsztaty ćwiczenia 30 II zimowy Zaliczenie na ocenę 3,0
Pisanie w Internecie. Dziennikarstwo internetowe ćwiczenia 15 II zimowy Zaliczenie na ocenę 1,5
Warsztaty publicystyczne ćwiczenia 15 II zimowy Zaliczenie na ocenę 1,5
    195       21,0

⇦ WSTECZ