KONKURS

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna”
 w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza

konkurs na pracę magisterską

Konkurs adresowany jest do studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, których prace magisterskie spełniają warunek praktycznej użyteczności rozpraw humanistycznych (prace encyklopedyczne, słownikowe, biobibliograficzne, podręcznikowe, metodyczne, edycje niepublikowanych dotąd tekstów) .


Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  •   egzemplarz pracy magisterskiej w wersji drukowanej,
  •   wersję elektroniczną pracy,
  •   rekomendację pracy napisaną przez jej promotora,
  •   dane autora/ki pracy (adres, telefon, e-mail).

Wyłoniona w drodze konkursu praca zostanie opublikowana w serii wydawniczej „Polonistyka Użyteczna”.


Prace magisterskie będzie oceniać Komitet redakcyjny serii.


Prace należy zgłaszać do 31 grudnia 2017 roku na adres:


Redakcja „Polonistyki Użytecznej”

Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki UW
Krakowskie Przedmieście 26/28

e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl
⇦ WSTECZ