Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

Na studia kwalifikacyjne w zakresie modułu programowego Specjalizacja nauczycielska dla polonistów przyjmowane są osoby z tytułem magistra filologii polskiej. Można jednak podjąć studia podyplomowe w trakcie studiów II stopnia, przy czym warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów kwalifikacyjnych w zakresie specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów magisterskich. Kandydaci z tytułem zawodowym licencjata filologii polskiej są proszeni o dołączenie do podania dodatkowego dokumentu: zaświadczenia o podjęciu studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej.

Studia podyplomowe Specjalizacja nauczycielska dla polonistów skierowana jest do osób, które ukończyły studia w zakresie polonistyki, ale nie uzyskały w ich trakcie kwalifikacji nauczycielskich. Propozycja programowa dostosowana jest do obowiązujących standardów kształcenia opublikowanych przez MNiSW w styczniu 2012 r. Absolwent studiów podyplomowych Specjalizacja nauczycielska jest przygotowany do pracy nauczyciela w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa (także prywatnego)

Program studiów od roku akademickiego 2018/2019:

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Psychologia rozwojowa

Wykład

50

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

8

Pedagogika

Wykład

50

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

8

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej

 Praktyki nauczycielskie

Ćwiczenia

20

Egzamin (prezentacja projektu dydaktycznego) + ocena praktyk

12

Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów

Ćwiczenia

20

Egzamin

12

Metodyka języka polskiego w liceum

Praktyki nauczycielskie

Ćwiczenia

20

Egzamin (prezentacja projektu dydaktycznego) + ocena praktyk

12

Psycholingwistyka

Wykład

30

Zaliczenie na ocenę (test)

5

Teoria lektury – warsztaty interpretacji tekstu

Warsztat

30

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

7

Podręczniki, programy szkolne i organizacja oświaty

Ćwiczenia

10

Zaliczenie na ocenę (test)

2

Technologie multimedialne w pracy nauczyciela

Ćwiczenia

20

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

5

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (test)

6

Emisja głosu

Warsztat

20

Zaliczenie na ocenę (aktywny udział w warsztacie)

6

Praktyczna stylistyka

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

7

 

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Psychologia rozwojowa

Wykład

50

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

8

Pedagogika

Wykład

50

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

8

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej

Praktyki nauczycielskie

Ćwiczenia

20 godz. zajęć i 50 godz. praktyk

Egzamin ustny i ocena projektu dydaktycznego + ocena praktyk

12

Metodyka języka polskiego w gimnazjum

Praktyki nauczycielskie

Ćwiczenia

20 godz. zajęć i 50 godz. praktyk

Egzamin ustny i ocena projektu dydaktycznego + ocena praktyk

12

Metodyka języka polskiego w liceum

Praktyki nauczycielskie

Ćwiczenia

20 godz. zajęć i 50 godz. praktyk

Egzamin ustny i ocena projektu dydaktycznego + ocena praktyk

12

Psycholingwistyka

Wykład

30

Zaliczenie na ocenę (test)

5

Teoria lektury – warsztaty interpretacji tekstu

Warsztat

30

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

7

Podręczniki, programy szkolne i organizacja oświaty

Ćwiczenia

10

Zaliczenie na ocenę (test)

2

Technologie multimedialne w pracy nauczyciela

Ćwiczenia

20

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

5

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (test)

6

Emisja głosu

Warsztat

20

Zaliczenie na ocenę (aktywny udział w warsztacie)

6

Praktyczna stylistyka

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

7

⇦ WSTECZ