Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych)

Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych) jest kontynuacją studiów Redakcja językowa tekstu dla zainteresowanych słuchaczy. Studia dla zaawansowanych są adresowane wyłącznie do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu, przy czym w nowym bloku mogą uczestniczyć zarówno aktualni słuchacze studiów, jak i absolwenci poprzednich edycji.
Studia trwają dwa semestry i obejmują 150 godzin zajęć.
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS Charakterystyka przedmiotu
Praca nad tekstem autorskim – warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych Warsztat 70 pisemny egzamin praktyczny 16 warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych, poświęcone redagowaniu tekstów o zróżnicowanej tematyce, z różnorodnymi błędami językowymi
Problemy stylistyki teoretycznej Wykład 30 egzamin 14 omówienie stylów funkcjonalnych, wprowadzenie zaawansowanej terminologii; istota błędu stylistycznego, cechy dobrego stylu, figury i tropy retoryczne w tekstach użytkowych
Teoria komunikacji w praktyce Ćwiczenia 10 zaliczenie na ocenę w formie pisemnej 5 zajęcia poświęcone teorii argumentacji oraz teorii wnioskowania z przykładami tekstów
Normatywne opracowanie tekstów specjalistycznych Ćwiczenia 15 zaliczenie na ocenę w formie pisemnej 9 praca na tekstach prawnych, prawniczych, medycznych i naukowych, omówienie struktury tekstów typu akt zgonu, akt małżeństwa
Językowe opracowanie tekstu tłumaczonego Ćwiczenia 15 zaliczenie na ocenę w formie pisemnej 11 zajęcia poświęcone analizie problemów językowych występujących w tekstach tłumaczonych z omówieniem dyrektyw dla tłumaczy Unii Europejskiej
Elementy edytorstwa i typografii Warsztat 10 zaliczenie na ocenę w formie praktycznego zadania z wykorzystaniem komputera 5 zagadnienia redakcji technicznej tekstu, konwencje wydawnicze, obsługa programów komputerowych służących do profesjonalnej edycji

⇦ WSTECZ