Projekt Szkoła Rycerska (Korpus Kadetów)

Projekt badawczy poświęcony Korpusowi Kadetów ma na celu przygotowanie leksykonu postaci związanych ze Szkołą Rycerską, dokładne przeanalizowanie i odtworzenie losów kadetów oraz opublikowanie wyników przeprowadzonych analiz historyczno-literackich. W ramach projektu prowadzone są kwerendy źródłowe, które pozwalają na odkrycie i prześledzenie nieznanych wcześniej dziejów kadetów i profesorów ze Szkoły Rycerskiej.

Realizatorami projektu są pracownicy, doktoranci oraz studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzone badania mają przyczynić się do uświetnienia obchodów dwusetnej rocznicy powstania warszawskiej Alma Mater oraz mają wpłynąć na to, by działalność Szkoły Rycerskiej - stanowiąca ważny okres dziejów edukacji narodowej i kształtowania się elity intelektualnej kraju - była z jednej strony jak najrzetelniej zbadana, z drugiej zaś jak najbardziej rozpowszechniona.

Zachęcamy do zapoznania się z historią Korpusu Kadetów, losami jej najważniejszych bohaterów, a także do śledzenia kolejnych etapów naszych prac. Więcej informacji na stronie: www.korpus.kadetow.uw.edu.pl

⇦ WSTECZ