Dyrekcja


DYREKTOR

dr hab. Grzegorz P. Bąbiak, prof. ucz.

Dyżury:
wtorek, godz. 13:00 - 14:45
czwartek, godz. 11:00 - 13:00

ZASTĘPCA DYREKTORA

prof. dr hab. Sławomir Buryła

Dyżury:
środa, godz. 11:30 - 12:30

ZASTĘPCA DYREKTORA   

dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
m.trysinska@uw.edu.pl

Dyżury:
środa, godz. 12:00 - 13:00

⇦ WSTECZ