Pracownia Dziejów Polonistyki Warszawskiej

Andrzej Guzek

Pracownia Dziejów Polonistyki Warszawskiej

„Pracownia dziejów polonistyki warszawskiej”, utworzona w roku 2015 jako jednostka badawcza w Instytucie Polonistyki Stosowanej wyrosła z kilkuletniego konwersatorium dla studentów i doktorantów skupionego na dziejach naszego Wydziału. W momencie powstania pracowni był już opublikowany tom Absolwenci filologii polskiej 1945-2011 oraz bardzo zaawansowane badania nad losami absolwentów warszawskiej polonistyki.

W chwili obecnej Pracownia dysponuje czterema tysiącami haseł dokumentującymi losy absolwentów, ich kariery zawodowe, czasem także ich ocenę studiów. W obecnej chwili rozpoczynamy uzupełnienie tej dokumentacji o absolwentów z lat 2012-2016. Pracownia przygotowała tom tytułowany roboczo Poczet dziekanów Wydziału Polonistyki obejmujący sylwetki 35 dziekanów od roku 1915 po dzień dzisiejszy wraz z kalendarium najważniejszych wydarzeń w okresie ich kadencji. Tom oddany zostanie do druku w pierwszej połowie 2018 roku.

Pracownia gromadzi materiały dokumentujące dzieje warszawskiej polonistyki: fotografie, wycinki prasowe, plakaty, zaproszenie itp. Dziekan Wydziału Polonistyki tworząc „Pracownię dziejów polonistyki warszawskiej” powołał dr Andrzeja Guzka na jej kierownika.

 


⇦ WSTECZ