mgr Magdalena Biegaj

Doktorantka w Zakładzie Retoryki i Mediów
  •     2013 r. – studia podyplomowe (program dyplomatyczny, Europejska Akademia Dyplomacji)
  •     2012 r. – magister filologii polskiej (Uniwersytet Warszawski)
  •     2012 r. – magister filologii klasycznej (Uniwersytet Warszawski)
  •     2009 r. – studia częściowe (University College London)

Zainteresowania badawcze

  • Retoryka stosowana
  • komunikacja w dyplomacji
  • język dyskursu publicznego
  • public relations

Doświadczenie

Lektor języka polskiego jako obcego, współpracownik w Akademii Telewizyjnej TVP, protokolant posiedzeń Rady Naukowej IPS.  

WSTECZ