dr Anna Perzyńska

Doktorantka ZRiM IPS, mgr filologii polskiej (UW).

Zainteresowanie naukowe

Literatura i kultura popularna, fantastyka, współczesna literatura dziecięca, konwergencja, nowe media, kultura fanowska i fan fiction.

Publikacje

Publikacje
Perzyńska A., Czy da się stworzyć mapę Baśnioboru? Kilka uwag na temat świata Brandona Mulla [w:] Geografia krain zmyślonych, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2016.
Perzyńska A., Mag w XXI wieku, na przykładzie „Akt Dresdena” Jima Butchera, [w:] Fantasy: dawniej i dziś, red. K. Kadzidło, A. Ochenkowska, B.Mycyk, Warszawa 2016.
Perzyńska A., Literackie zabawy w środowiskach fanowskich. Studium przypadku, [w:] „Teksty Drugie” 3/2015.
Perzyńska A., A Very Potter Musical – czyli teatr w sieci. Studium przypadku, [w:] Problemy konwergencji mediów II, red. K. Dudek, M. Koszembar-Wiklik, P. Celej i M. Boczkowska, Sosnowiec – Praha 2015.
Perzyńska A., Potęga kultury internetowej. O tym jak teatr studencki podbił świat, [w:] Medialne reprezentacje kultury, t.1, red. A. Sugier-Szerega, Lublin 2015.
Perzyńska A., Remiks i mashup, czyli coś nowego z czegoś starego, [w:] Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym, red. Ł. Rogowski, Poznań 2014.

Opowiadać dalej – fanfiki, mashupy, uniwersa – alternatywa i konwergencja, [w:] Problemy konwergencji mediów, t.1, red. M. Kaczmarczyk i D. Rott, Sosnowiec–Praga 2013, s. 81–91.

Życie w słowach, czyli pożytki z aktywnego czytania, [w:] „Rocznik Humanistyka XXI wieku”, nr 1 (4)/2013, s. 159–164.

Zaplątani” bracia Grimm [w:] Grimm: potęga dwóch braci, red. W. Kostecka, Warszawa 2013, s. 241–250.

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje

Współpraca z redakcjami PWN, WNT, CH Beck przy opracowaniu redakcyjnym i korekcie.

Kierownik działu redakcji językowej dwumiesięcznika „Qfant” – od 2008 roku.

Współpraca z Pracownią Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży – od 2013 roku.

 

WSTECZ