mgr Mariusz Koryciński


doktorant w Zakładzie Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej, praca magisterska „Czym jest klasycyzm (w kinie). Na przykładzie filmu >>Ucieczka w noc<< Johna Landisa”

Zainteresowania badawcze

wpływ tradycji filmowej na kino, konteksty społeczne i kulturowe kina, literatura nieodgadnionej zagadki

Publikacje

Redakcja
80s Again! Monografia poświęcona latom 80. XX wieku/2017 (wraz z Anetą Jabłońską)
Różne oblicza edukacji audiowizualnej/2016 (wraz z Pawłem Jaskulskim)
Recenzje
„Noir czyli permanentny kryzys” [w:] „Nowe Książki” nr 7-8/2016
„Nowe zagadki Sfinksa” [w:] „Nowe Książki” nr 9/2016
Wywiady
„Spotkanie na wąskim moście. Wywiad z Krzysztofem Kopczyńskim” [w:] „Odra” nr 4/2016
„Gdy śnią się anioły. Wywiad z Krzysztofem Kopczyńskim” (wraz z Pawłem Jaskulskim) [w:] nowyfolder.pl oraz „Nowy folder”/2015
„Teraz mogą nas zabić. Wywiad z Krzysztofem Kopczyńskim” (wraz z Pawłem Jaskulskim) [w:] respublica.pl/2015
„Bardzo śmieszne salto. Wywiad z Januszem Majewskim” [w:] Bliza nr 1/2014
„Nie mam natury pesymisty. Wywiad z Januszem Majewskim” [w:] Polski Portal Kultury O.pl/2014
„Znaleźć sobie niszę. Wywiad z Maciejem Ślesickim” [w:] Polski Portal Kultury O.pl/2014
„Romantyzm jest naszym programem cywilizacyjnym. Wywiad z Andrzejem Waśką” (wraz z  Piotrem Kowalczykiem) [w:] Pressje nr 2/2013
„Dywan Iwaszkiewicza. Wywiad z Radosławem Romaniukiem” (wraz z Anetą Jabłońską) [w:] Bliza nr 2/2013
„Przyciasny kontusz, powstańczy hełm i groza nicości. Wywiad z Adamem Poprawą” (wraz z Robertem Zybrantem) [w:] Topos nr 5/2013
„Wąsy i kiszone ogórki. Wywiad z Renatą Lis” [w:] Res Publica Nova nr 4/2013
„Spadamy we wszystkich kierunkach. Wywiad z Renatą Lis” [w:] Odra nr 11/2013 (przedrukowane także na łamach O.pl Polskiego Portalu Kultury)
„Polski gatunek – wampir bez zębów? Rozmowa z Tomaszem Raczkiem, Eugeniuszem Korinem i Januszem Majewskim” [w:] O.pl Polski Portal Kultury/2013
„Odpowiedź po 20 latach. Wywiad z Marcinem Świetlickim” (wraz z Kowalczykiem i Pawłem Jaskulskim) [w:] Odra nr 6/2013
Artykuły i eseje

„Różyczka oddana Jolancie Słobodzian” [w:] 80s Again! Monografia poświęcona latom 80. XX wieku/2017

„Ucieczka w kino? Japiszońskie noce, innocent noirball oraz nowy klasycyzm” [w:] 80s Again! Monografia poświęcona latom 80. XX wieku/2017
„Romeo! Czemuż ty jesteś zombie! O filmie Wiecznie żywy Jonathana Levine’a”  [w:] Zombie w kulturze?/2016
„Sięgnąć głębiej do szuflady. O filmach Jacka Koprowicza” [w:] „Twórczość” nr 3/2016
„Popołudniowa herbatka czy podróż na księżyc” [w:] Różne oblicza edukacji audiowizualnej/2016
„Dotknięcie formy” [w:] NieZwykłe inspiracje spoza kadru/2015
„Schodami ruchomymi na Cerro Torre” [w:] „Akcent” nr 4/2015
„Alfabet Rymkiewicza”  [w:] „Topos” nr 4/2013
„Klasyk i małpy” [w:] „Twórczość” nr 4/2013
„Krok dalej niż Mistrzowie” [w:] „Kino” nr 12/2013
„Widmowe Drżenia” (wraz z Robertem Zybrantem) [w:] „Podkowiański Magazyn Kulturalny” nr 2/2012
„Będziemy mieli własny teatr” [w:] „Migotania” nr 4/2012

Nagrody i wyróżnienia

2005 Nagroda Artystyczna podczas MFS im. Stanisława Gruszczyńskiego w Milanówku;

2011 „In Hoc Signo Vinces” – udział w MFF RePeFeNe w Rybniku.

Dydaktyka:

prowadzenie zajęć dla studentów specjalizacji filologia dla mediów (Język filmu, Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy)

Konferencje:

„Konferencja Rymkiewiczowska” – pomysłodawca i współorganizator, otwarcie konferencji;

„O poprawie polskiego kina” – pomysłodawca i współorganizator, wygłoszenie referatu;

„Profile Tuwima” – współorganizator;

„Groza w kulturze polskiej” – wygłoszenie referatu;

„Kino w sieci. Jak pisać o kinie” – wygłoszenie referatu;

„Witkacy zdemaskowany” – współorganizowanie, wygłoszenie referatu;

„XX-wieczne konfrontacje literackie” – współorganizacja;

„XVIII-wieczni mistycy żydowscy” – współorganizacja oraz prowadzenie panelu;

„Edukacja filmowa i medialna w Polsce i na świecie” – współorganizacja;

„Sport na ekranie” – wygłoszenie referatu;

„Zombie w kulturze” – wygłoszenie referatu;

„Spotkania z gatunkami: komedia” – wygłoszenie referatu;

„Ja, szpieg” – wygłoszenie referatu’;

 „80s Again. Ogólnopolska konferencja poświęcona latom 80.” – pomysłodawca, współorganizator, wygłoszenie referatu;

„50 twarzy popkultury” – wygłoszenie referatu;

„Christopher Nolan. Ogólnopolska konferencja” – pomysłodawca i współorganizator;

„Unisono w wielogłosie” – wygłoszenie referatu;

„II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców >>Dyskursy widzialności<<” – wygłoszenie referatu.

Projekty

Eksperymentalny Program Dokumentacji Historii Mówionej „Opowiedzcie Nam” – współrealizator;

„Widmowe drżenia” (cykl artystyczny) – współorganizator;

„Światło na Młodych” (V odsłona cyklu) – prezentacja (wraz z Robertem Zybrantem, Iwoną Ziumecką, Leśnym Lichem i Abre Lios Oios);

„Ogólnopolski Konkurs Rymkiewiczowski” – pomysłodawca i współorganizator;

Koło Literatury XX wieku – współzałożyciel; wiceprzewodniczący

„Literatograf” – projekt naukowy;

„Witkacje” – projekt naukowy;

Klub Przyjaciół Siódmej Sztuki – współzałożeniel; wiceprzewodniczący

„Jak przygotować projekt filmu dokumentalnego” (uniwersytecki kurs internetowy) – kierownik produkcji materiałów filmowych dla kursu;

„Dwugłosy” – projekt naukowy;

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian – pomysłodawca, współzałożyciel, przewodniczący;

dołączenie do Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

prowadzenie studenckiego DKF przy Klubie Filmowym im. Jolanty Słobodzian (wraz z Pawłem Jaskulskim)

Filmografia:

„In Hoc Signo Vinces”/2011 (krm. fab.), reżyseria, scenariusz

„Bajka o dwóch rycerzach Ipslandii i jednej białogłowie”/2016 (krm. dok.), reżyseria, scenariusz

czołówka kursu „Jak przygotować projekt filmu dokumentalnego?”/2016 (wraz ze Stefanem M.Roniszem)

„Sny motocyklowe”/2017 (krm. dok.), reżyseria i montaż (wraz ze Stefanem M. Roniszem), scenariusz

Inne:

„Widmowe drżenia” (cykl artystyczny) – współorganizator; „Ogólnopolski Konkurs Rymkiewiczowski” – pomysłodawca i współorganizator; Koło Literatury XX wieku – współzałożyciel
 

WSTECZ