mgr Stanisław Gromadzki


Heidegger, 11-24 lipca; referat: Friedrich Nietzsches philosophische Parabell „Wie die Filolog, filozof, aforysta, tłumacz, eseista, redaktor i wydawca.

Urodzony 24 marca 1971 w Kolnie.

Studia z zakresu farmacji w Akademii Medycznej w Gdańsku (1990-1991), filologii polskiej (1991-1996) i filozofii (1994-1997) oraz doktoranckie z filozofii (1997-2002) na Uniwersytecie Warszawskim.

Praca magisterska: Metoda a interpretacja. Projekt wielowariantowej lektury „Weisera Dawidka” Pawła Huelle (promotor: prof. dr hab. Stanisław Frybes, Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW).

Opieka promotorska na studiach doktoranckich w Instytucie Filozofii UW: prof. dr hab. Jacek Migasiński. Tytuł przygotowywanej rozprawy: Problem nihilizmu w filozofii Fryderyka Nietzschego.

Stypendysta Prof. Dr. Gerta Hummela (DAAD, kurs językowy w Saarbrücken – sierpień 1997).

Staże naukowe: maj 1998 – Saarbrücken (opieka naukowa: Prof. Dr. Hansgeorg Hoppe); czerwiec/lipiec 1998 – Moguncja (opieka naukowa: Prof. Dr. Hans-Martin Gerlach i Prof. Dr. Stephan Grätzel).

1 września 1998 – 28 lutego 1999 – uczestnik programu Erasmus/Socrates w Bonn  (opieka naukowa: Prof. Dr. Josef Simon).

11-24 lipca 1999 – udział w „szkole letniej dla doktorantów” w Tybindze (opieka naukowa: Prof. Dr. Damir Barbarić z Zagrzebia, Prof. Dr. Günter Figal z Tybingi, Prof. Dr. Pavel Kouba z Pragi).

1999-2002 – prowadzenie wraz z drem Jerzym Niecikowskim w Instytucie Filozofii UW seminarium magisterskiego dotyczącego problematyki nihilizmu i filozofii Fryderyka Nietzschego.

2000-2001 – zastępca redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Łatgalia”, niezależnego polskiego czasopisma na Łotwie.

24-27 sierpnia 2000 – udział w Kongresie Nietzscheańskim w Naumburgu.

24 października 2000 – założyciel, redaktor naczelny i członek Rady Programowej „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”. Publikacja pierwszego numeru – luty 2002.

Od 2003 – zatrudnienie na Wydziale Filozofii i Socjologii UW.

Od 2006 – kierownik Wydawnictwa Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Redaktor serii „Biblioteka PF-L”.

1 października 2007 – 30 września 2011 – zatrudnienie w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW (Zakład Komparatystyki).

Od 1 października 2011 – zajęcia z teorii przekładu w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW. Współpracownik Zakładu od 1 października 2013.

Od 13 marca 2013: współpraca z Piwnicą Artystyczną Kurylewiczów i Fundacją Forma (Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych – Warszawa). Uczestnictwo w wieczorach muzyki, poezji i filozofii.

Od 16 marca 2013: skarbnik Zarządu Głównego Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”.

Główne obszary badań

Myśl Nietzschego, filozofia kultury, filozofia literatury, tak zwana warszawska szkoła historii idei, komparatystyka literacka i teoria przekładu.

Wykaz publikacji (wybór):

I. Redakcja:

– książki:

 1. Nihilizm: dzieje, recepcja, prognozy, wybór i oprac. Stanisław Gromadzki i Jerzy Niecikowski, Warszawa 2001, 154 s.
 2. Nietzsche: prowokator czy moralista?, (t. 3 serii: „Nietzsche seminarium”), pod red. Stanisława Gromadzkiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, 247 s.

– czasopisma:

 1. Nietzsche, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” [dalej jako „PF-L”] 2002, nr 1(1), wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Warszawa, IF UW, luty 2002, 280 s.
 2. Sołowjow, „PF-L” 2002, nr 2(2), wybór i oprac. Janusz Dobieszewski, Stanisław Gromadzki, Robert Papieski, Warszawa, IF UW, maj 2002, 274 s.
 3. Feminizm, „PF-L” 2003, nr 1(3), wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Joanna Mizielińska, Warszawa, IF UW, luty 2003 (dodruk: wrzesień 2003), 279 s.
 4. Borges, „PF-L” 2003, nr 2(4), wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Krzysztof Łapiński, Warszawa, IF UW, maj 2003, 272 s.
 5. Grecja, „PF-L” 2003, nr 3(5), wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Krzysztof Łapiński, Wojciech Wrotkowski, Warszawa, IF i ILP UW, wrzesień 2003, 259 s.
 6. Hegel i inni, „PF-L” 2004, nr 1(7) wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Jakub Kloc-Konkołowicz, Marcin Miłkowski, Warszawa, IF i ILP UW, marzec 2004, 262 s.
 7. Horkheimer, „PF-L” 2004, nr 3(9) wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Halina Walentowicz, Warszawa, IF i ILP UW, październik 2004, 266 s.
 8. Gombrowicz, „PF-L” 2004, nr 4(10) wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Robert Papieski, Warszawa, IF i ILP UW, luty 2005, 303 s.
 9. Ars poetica, „PF-L” 2005, nr 3-4(12) wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Krzysztof Łapiński, Warszawa, IF i ILP UW, październik 2005, 248 s.
 10. Filozofia literatury, „PF-L” 2006, nr 1(13) wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Warszawa, IF i ILP UW, luty 2006, 266 s.
 11. Filozofowie-artyści, „PF-L” 2006, nr 2(14) wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Warszawa, IF i ILP UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, czerwiec 2006, 273 s.
 12. Brzozowski, „PF-L” 2006, nr 3-4(15) wybór i oprac. Anna Dziedzic, Stanisław Gromadzki, Warszawa, IF i ILP UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, październik 2006, 283 s.
 13. Siemek, „PF-L” 2007, nr 1(16) wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Jakub Kloc-Konkołowicz, Marcin Miłkowski, Warszawa, IF i ILP UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, styczeń 2007, 336 s.
 14. Hesse, „PF-L” 2007, nr 2(17) wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Warszawa, IF i ILP UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, maj 2007, 437 s.
 15. Kołakowski, „PF-L” 2007, nr 3-4(18) wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Andrzej Mencwel, Jacek Migasiński, Jerzy Niecikowski, Warszawa, IF i ILP UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, październik 2007, 604 s.
 16. Barbara Skarga, „PF-L” 2008, nr 2-3(20) wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Jacek Migasiński, Krzysztof Środa, Cezary Wodziński, Warszawa, IF i ILP UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, październik 2008, 603 s.
 17. Baczko, „PF-L” 2009, nr 4(25) wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Andrzej Kołakowski, Andrzej Mencwel, Jerzy Niecikowski, Warszawa, IF i ILP UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, listopad 2009, 629 s.
 18. Borges i literatura, „PF-L” 2010, nr 1(26), wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Krzysztof Łapiński, Warszawa, IF i ILP UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, grudzień 2009, 290 s.
 19. Jacobi i inni, „PF-L” 2010, nr 2(27), wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Warszawa, IF i ILP UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, lipiec 2010, 443 s.
 20. Żywioły formowania, „PF-L” 2010, nr 3(28), wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Warszawa, IF i ILP UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, październik 2010, 531 s.
 21. Walicki, „PF-L” 2010, nr 4(29), wybór i oprac. Janusz Dobieszewski, Stanisław Gromadzki, Andrzej Mencwel, Warszawa, IF i Wydział Polonistyki UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, marzec 2012, 631 s.
 22. Szacki, „PF-L” 2012, nr 4(35), wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Andrzej Kołakowski, Witold Morawski, Andrzej Waśkiewicz, Warszawa, IF i Wydział Polonistyki UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, luty 2013, 740 s.

– bibliografie:

 1. Bibliografia wybranych prac Leszka Kołakowskiego (do roku 2007), oprac. Stanisław Gromadzki, „PF-L” 2007, nr 3-4(18), s. 539-594.
 2. Bibliografia wybranych prac Barbary Skargi (do roku 2008), oprac. Stanisław Gromadzki, „PF-L” 2008, nr 2-3(20), s. 569-591.

http://barbaraskarga.org/content/bibliografia (dostęp: 7 września 2012; obecnie niedostępne).

http://barbaraskarga.org/node/41 (dostęp: 7 listopada 2013).

 1. Bibliografia wybranych prac Bronisława Baczki (do roku 2009), oprac. Stanisław Gromadzki, „PF-L” 2009, nr 4(25), s. 593-616.
 2. Bibliografia Andrzeja Walickiego, na podstawie materiałów otrzymanych od Autora oprac. Stanisław Gromadzki, „PF-L” 2010, nr 4(29), s. 583-619.
 3. Bibliography of Leszek Kolakowski’s Writings, edited by Stanislaw Gromadzki, w: Jacek Migasiński (ed.), Leszek Kołakowski in Memoriam, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2012, s. 131-140.
 4. Bibliografia Jerzego Szackiego, oprac. Stanisław Gromadzki, „PF-L” 2012, nr 4(35), s. 673-723.

II. Artykuły:

 1. Lektura wielowariantowa” jako rama dla interpretacji „Weisera Dawidka” Pawła Huelle, „Młoda Polonistyka” 1997, nr 1 (r. 1), s. 45-50.
 2. „Weiser Dawidek” jako powieść-poszukiwanie czyli o paradoksie książki nie napisanej, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 1, s. 103-120.
 3. Odrzucona tradycja czyli MacIntyre’owskie przeformułowanie filozofii moralności Fryderyka Nietzschego, „Edukacja Filozoficzna” 1999, nr 28, s. 280-297.

Przedruk w: Nietzsche: prowokator czy moralista?, (t. 3 serii: „Nietzsche seminarium”), pod red. Stanisława Gromadzkiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 134-152.

 1. Sto lat polskiej recepcji filozofii Nietzschego, „Edukacja Filozoficzna” 2000, nr 30, s. 330-338.
 2. Kongres Nietzscheański w Naumburgu z okazji 100-lecia śmierci Fryderyka Nietzschego, „Edukacja Filozoficzna” 2000, nr 30, s. 357-358.
 3. „Weiser Dawidek” Pawła Huellego a proza Güntera Grassa – paralele i filiacje, w: Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie, pod red. Grażyny Borkowskiej i Jacka Wójcickiego, Warszawa 2001, s. 315-336.
 4. Polak-Europejczyk, w: Wizje jedności europejskiej (dokumenty i materiały z konferencji międzynarodowej), Warszawa 2003, s. 228-231.
 5. Jak czytać i rozumieć Nietzschego? Prolegomena filozoficzne, „Nowa Krytyka” 2003, nr 15, s. 81-96.

Przedruk w: „PF-L” 2007, nr 3-4(18), s. 503-517.

Wersja bez przypisów: http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article175.

 1. Nihilizm, w: Paweł Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2004, s. 178-185.
 2. Wie soll man Nietzsche lesen?, w: Marta Kopij, Wojciech Kunicki (red.), Nietzsche und Schopenhauer. Rezeptionsphänomene der Wendezeiten, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2006, s. 303-306.
 3. Grass i polsko-niemieckie sprawy, w: Dylematy sąsiedztwa, t. V, materiały zebrał i oprac. Marcin Rudecki, Fundacja Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza, Warszawa 2006, s. 175-189.
 4. Günter Grass i polsko-niemieckie sprawy, „PF-L” 2007, nr 2(17), s. 219-244 (zmodyfikowana wersja artykułu, który ukazał się w t. V Dylematów sąsiedztwa).
 5. Niewierna wierność. O paradoksach lektury pism Nietzschego, „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 5, s. 43-54 [zmodyfikowana i rozszerzona polska wersja tekstu, który ukazał się po niemiecku pt. Wie soll man Nietzsche lesen? w tomie: Nietzsche und Schopenhauer. Rezeptionsphänomene der Wendezeiten].
 6. Ocalić człowieka, czyli Nietzschego spór o podmiot, „Forum Oświatowe” (numer specjalny: Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu, pod red. Michała Kruszelnickiego i Wojciecha Kruszelnickiego), Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Warszawa-Wrocław 2008, s. 87-95.
 7. „Niełatwa to rzecz zrozumieć cudzą krew...”. O przesłankach rozumienia pism Nietzschego, „PF-L” 2008, nr 2-3(20), s. 535-554.
 8. Nietzsche – mantra wieczności (wokół książki Krzysztofa Michalskiego „Płomień wieczności”), w: Wokół Nietzschego (t. 1 serii: „Nietzsche seminarium”), pod red. Bogdana Banasiaka i Pawła Pieniążka, przy współpracy Marcina Bogusławskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 154-158.
 9. Filozofia osobista, w: Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?, pod red. Marcina Marii Bogusławskiego, Andrzeja Kucnera i Tomasza Sieczkowskiego (Festiwal Filozofii, t. II), Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Fundacja „Kocham moje miasto” w Łodzi, Olsztyn 2010, s. 277-283.
 10. Friedrich Nietzsche: prowokator czy moralista?, w: Nietzsche: prowokator czy moralista? (t. 3 serii: „Nietzsche seminarium”), pod red. Stanisława Gromadzkiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 15-32.

Przedruk w: „PF-L” 2010, nr 4(29), s. 565-582.

 1. „Dumne autarkoumen”. Brzozowskiego spór z Kelles-Krauzem o podstawę gatunkowej suwerenności człowieka, w: Konstelacje Brzozowskiego, redakcja naukowa Urszula Kowalczuk, Andrzej Mencwel, Ewa Paczoska, Paweł Rodak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 312-320.

Przedruk pt. „Dumne autarkoumen”. Stanisława Brzozowskiego spór z Kazimierzem Kelles-Krauzem o podstawę gatunkowej suwerenności człowieka w: „PF-L” 2012, nr 4(35), s. 661-671.

 1. Wybawienie czy samozatrata? Szkic o kategorii przyjaźni w życiu i dziele Friedricha Nietzschego, „Ethos”: O przyjaźni, Instytut Jana Pawła II KUL – Lublin, Fundacja Jana Pawła II – Rzym, lipiec-wrzesień 2013, rok XXVI, nr 3(103), s. 154-170.
 2. Warszawscy historycy idei o roli inteligenta i humanisty. Projekt badań, w: Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei, pod red. Andrzeja Kołakowskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013, s. 153-167 (Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Studia).

III. Recenzje:

 1. Nota o książce Karla Jaspersa Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, „Sztuka i Filozofia” 1997, nr 14, s. 223-225.
 2. Poza fikcją filozofii interpretacji (recenzja książki Michała Pawła Markowskiego Nietzsche. Filozofia interpretacji), „Przegląd Filozoficzny” 1998, nr 4, s. 223-229.
 3. Jurodiwy. Niepochwytny fenomen, „PF-L” 2003, nr 4(6) (recenzja książki Cezarego Wodzińskiego św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej), s. 263-277.
 4. Nietzsche i rehabilitacja „wpływologii”, „Nowa Krytyka” 2003, nr 15 (recenzja książki Friedrich Nietzsche i pisarze polscy, praca zbiorowa pod red. W. Kunickiego, przy współpracy K. Polechońskiego), s. 415-419.
 5. Wyjątkowa konfiguracja, Kotwicahttp://ksiazki.wydawnictwowam.pl/poz=1352KotwicaKotwica, 2003 (recenzja książki Słownik społeczny, praca zbiorowa pod red. B. Szlachty, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004).
 6. Zamieszkać w przemijaniu (recenzja książki Krzysztofa Michalskiego Zrozumieć przemijanie, Biblioteka kwartalnika KRONOS, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2011), „Nowe Książki” 2011, nr 6, s. 20-21.
 7. Autokrytyk bez samoświadomości (recenzja książki Timothy Snydera Nacjonalizm, marksizm i nowoczesna Europa Środkowa. Biografia Kazimierza Kelles-Krauza (1872-1905), przeł. Marta Boguta, Wydawnictwo Krytyki Politycznej (=Seria Historyczna [2]), Warszawa 2010), „Nowe Książki” 2011, nr 8, s. 62-63.
 8. Metodyka nowożytności (recenzja książki Jacka Migasińskiego Filozofia nowożytna. Postacie – idee – problemy, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2011), „Nowe Książki” 2011, nr 9, s. 27.
 9. Niedokończona opowieść (recenzja książki Marka J. Siemka Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011), „Znak. Miesięcznik” 2011, październik (10), nr 677, s. 126.
 10. Książeczka o Spinozie (recenzja książki Michała Kozłowskiego Sprawa Spinozy. Esej o władzy, naturze i wolności, Korporacja ha!art, Kraków 2011), „Nowe Książki” 2012, nr 1, s. 52-53.
 11.  Do siebie samego (recenzja książki Marka Aureliusza Rozmyślania (do siebie samego), przekład z języka greckiego, wstęp i komentarz Krzysztof Łapiński, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011), „Nowe Książki” 2012, nr 3, s. 39.
 12. Zbędne tłumaczenie (recenzja książki Leszka Kołakowskiego Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012), „Nowe Książki” 2012, nr 5, s. 66-67.
 13. Dramat Babel (recenzja książki Umberta Eco, Poszukiwanie języka doskonałego w kulturze europejskiej, przełożył Wojciech Soliński, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2013), „Nowe Książki” 2013, nr 12, s. 52-53.
 14.  Słuchanie Nietzschego (recenzja książki Hanny Buczyńskiej-Garewicz, Czytanie Nietzschego, Universitas, Kraków 2013), „Nowe Książki” 2014, nr 5, s. 67-68.
 15.  Interpretari necesse est (recenzja książki Bartosza Brożka, Granice interpretacji, Copernicus Center Press, Kraków 2014), „Nowe Książki” 2014, nr 7, s. 21-22.
 16.  Poznaj samego siebie (recenzja książki Roberta Piłata, Aporie samowiedzy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013), „Nowe Książki” 2014, nr 8, s. 44-45.
 17.  Myślenie jak bicie serca (recenzja książki Marcina Poręby, Granice względności, WN PWN, Warszawa 2014), „Nowe Książki” 2014, nr 10, s. 42-43.

IV. Twórczość:

 1. Cykl: Kartki z podróży, 12 odcinków, „Łatgalia. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” [niezależne polskie czasopismo na Łotwie] 2000-2001.
 2. Listy niepotrzebne, „PF-L” 2002, nr 1, s. 139-167.
 3. Gawron, „PF-L” 2002, nr 2, s. 205-207.
 4. Poezja (wiersze: Dzień dziecka, Nad trumną Ojca), „PF-L” 2003, nr 3(5), s. 229-230.
 5. Poezja (wiersze: (***) [Kiedy sen się urywa...], Modlitwa), „PF-L” 2006, nr 2(14), s. 221-222).
 6. Aforyzmy, „PF-L” 2006, nr 3-4(15), s. 249-251.
 7. Interludia i sentencje, „PF-L” 2007, nr 1(16), s. 283-284.
 8. Zdania, „PF-L” 2008, nr 1(19), s. 175.

V. Eseje:

 1. Cóż jest innego miłość, „Strony. Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne” 2009, nr 1-2(26-27), s. 12-15 (fragment przygotowywanej książki Zapiski lekkoducha; dalej jako Zl).
 2. Zenon nie do odparcia, „PF-L” 2009, nr 4(25), s. 587-592 (Zl).
 3. Osobowość filozoficzna, „PF-L” 2010, nr 1(26), s. 257-261 (Zl).
 4. Pewność z kapelusza, „Strony. Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne” 2010, nr 1(29), s. 9-12 (Zl).
 5. Czymże chrześcijaństwo napoiło Erosa, „LiteRacje” 2010, nr 1(16), s. 21-23 (Zl).
 6. Najbliżsi sobie, najdalsi, „PF-L” 2010, nr 2(27), s. 317-321 (Zl).
 7.  Cudak zapatrzony w gwiazdy, „PF-L” 2010, nr 3(28), s. 313-347 (Zl).
 8.  Inteligent i arogancja, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” 2010, nr 3(22), s. 101-102 (Zl, wcześniej publikowany w wersji rozszerzonej jako §8 eseju Cudak zapatrzony w gwiazdy, „PF-L” 2010, nr 3(28), s. 344-347).
 9.  Kłamca powiada, że kłamie, „LiteRacje” 2010, nr 4(19), s. 25-30 (Zl).
 10.  Żonaty filozof, „Strony. Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne” 2010, nr 6(34), s. 8-13 (Zl).

VI. Przekłady:

– książkowe:

 1.  Karl Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa: KR, 2001 (opublikowane w lutym 2003), 504 s.

– artykułów:

 1.  Josef Simon, Nietzsche a problem nihilizmu europejskiego, przekład przejrzał Zbigniew Zwoliński, „Edukacja Filozoficzna” 1999, nr 28, s. 7-24.
 2.  Wolfgang Müller-Lauter, Nietzschego nauka o woli mocy (I), „Edukacja Filozoficzna” 2000, nr 29, s. 20-43.
 3.  Wolfgang Müller-Lauter, Nietzschego nauka o woli mocy (II), „Edukacja Filozoficzna” 2000, nr 30, s. 16-37.
 4.  Wolfgang Müller-Lauter, Idealizm jako nihilizm poznawczy, „Edukacja Filozoficzna” 2001, nr 31, s. 5-25.
 5.  Josef Simon, Problem świadomości u Nietzschego i tradycyjne pojęcie świadomości, „Edukacja Filozoficzna” 2001, nr 32, s. 18-33.
 6.  Wolfgang Müller-Lauter, Wilhelm Goerdt, Nihilizm, w: Nihilizm: dzieje, recepcja, prognozy, wybór i oprac. Stanisław Gromadzki i Jerzy Niecikowski, Warszawa 2001, s. 7-17.
 7.  Otto Pöggeler, Hegel i początki dyskusji o nihilizmie, w: Nihilizm: dzieje, recepcja, prognozy, wybór i oprac. Stanisław Gromadzki i Jerzy Niecikowski, Warszawa 2001, s. 19-47.
 8.  Wolfgang Müller-Lauter, Nihilizm jako konsekwencja idealizmu. F. H. Jacobiego krytyka filozofii transcendentalnej i jej następstwa filozoficzno-historyczne, w: Nihilizm: dzieje, recepcja, prognozy, wybór i oprac. Stanisław Gromadzki i Jerzy Niecikowski, Warszawa 2001, s. 67-109.
 9.  Josef Simon, Nietzsche a problem nihilizmu europejskiego, w: Nihilizm: dzieje, recepcja, prognozy, wybór i oprac. Stanisław Gromadzki i Jerzy Niecikowski, Warszawa 2001, s. 135-150 (przedruk z „Edukacji Filozoficznej” 1999, nr 28).
 10.  Dieter Arendt, Przezwyciężenie nihilizmu, w: Nihilizm: dzieje, recepcja, prognozy, wybór i oprac. Stanisław Gromadzki i Jerzy Niecikowski, Warszawa 2001, s. 151-154.
 11.  Mazzino Montinari, Nietzsche pomiędzy Alfredem Baeumlerem a György Lukácsem, „PF-L” 2002, nr 1, s. 11-41.
 12.  Josef Simon, Gramatyka i prawda. O stosunku Nietzschego do spekulatywnej gramatyki zdaniowej tradycji metafizycznej, przekład przejrzał Marcin Miłkowski, „PF-L” 2002, nr 1, s. 43-70.
 13.  Walter Kaufmann, Podziw Nietzschego dla Sokratesa, „PF-L” 2003, nr 3(5), s. 137-160.
 14.  Friedrich Nietzsche, Przypadek Wagnera. Problem muzykanta, „Nowa Krytyka” 2003, nr 15, s. 7-28. Wersja elektroniczna na: http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_pw.pdf.
 15.  Wolfgang Müller-Lauter, Nietzsche. Logika nihilizmu, „Nowa Krytyka” 2003, nr 15, s. 301-314.
 16.  Friedrich Heinrich Jacobi, List o nihilizmie, „PF-L” 2004, nr 1(7), s. 43-65.
 17.  Gesine Schwan, Laudatio, „PF-L” 2007, nr 1(16), s. 15-20.
 18.  Karol Sauerland, Hodowla i oświecenie, [przekład z języka niemieckiego] „PF-L” 2007, nr 3-4(18), s. 395-405.
 19.  Hermann Hesse, wiersze o Fryderyku Szopenie: Chopin oraz Walc wspaniały – prezentowane podczas X Festiwalu Muzyczne Konfrontacje w dn. 11.10.2009.
 20.  Publikacja wyimków dotyczących Iwana Gagarina w artykule Wiktorii Śliwowskiej Iwan Gagarin w świetle nieznanych materiałów III Oddziału Własnej Kancelarii JCMości oraz korespondencji osobistej, „PF-L” 2010, nr 4(29), s. 259 (list Iwana Aksakowa do Iwana Gagarina z 7 XI 1874 r.), 259 (odpowiedź Gagarina z 10 XI 1874 r. na list Aksakowa), 260 (fragment listu Gagarina z 12 XII 1874 r. do Aksakowa), 268-269 (raport agenta zagranicznego Jakowa Tołstoja z 14/26 grudnia 1852 r. nadesłany do III Oddziału, przygotowany dla Leoncjusza Dubelta), 269 (pojedyncze zdania w tekście), 270 („notatka” sporządzona dla Dubelta przez urzędników III Oddziału), 299 (list I. Gagarina do Mikołaja Turgieniewa z 27 IX 1856, Paryż), 300 (list I. Gagarina do M. Turgieniewa z 25 I 1861 r., Paryż).
 21.  Karol Sauerland, Ciało i ziemia w myśli Nietzschego, [przekład z języka niemieckiego], „PF-L” 2011, nr 4(32), s. 107-117.
 22.  Zbigniew Kuderowicz, Filozofia i polityka w myśli polskiego romantyzmu, [przekład z języka niemieckiego], „PF-L” 2012, nr 4(35), s. 373-379.

VII. Wstępy i posłowia:

 1.  Wprowadzenie (z J. Niecikowskim), w: Nihilizm: dzieje, recepcja, prognozy, wybór i oprac. Stanisław Gromadzki i Jerzy Niecikowski, Warszawa 2001, s. 5-6.
 2.  Do Czytelników, „PF-L” 2002, nr 1, s. 5-6.

Przedruk w: Biuletyn informacyjny, Ogólnopolski Klub Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa, Fundacja Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza, Warszawa 2002, s. 49-50.

 1.  Zasady cytowania dzieł Nietzschego [wstęp], „PF-L” 2002, nr 1, s. 7-9.
 2.  Borges, myśliciel paradoksu (z Krzysztofem Łapińskim) [wstęp], „PF-L” 2003, nr 2(4), s. 7-11.
 3.  Między sztucznością a autentyzmem (z Robertem Papieskim) [wstęp], Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2004, nr 4(10), s. 7-10.

Przedruk w: Kolegium Myśli Otwartej, zeszyt II, materiały zebrał Marcin Rudecki, Fundacja Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, Warszawa 2005, s. 144-147.

 1.  Obecność poezji (z Krzysztofem Łapińskim) [wstęp], „PF-L” 2005, nr 3-4(12), s. 7-10.
 2.  Czym jest filozofia literatury? [wstęp], „PF-L” 2006, nr 1(13), s. 7-11.
 3.  Wstęp (z Marcinem Miłkowskim), „PF-L” 2007, nr 1(16), s. 9-11.
 4.  Wstęp, „PF-L” 2007, nr 2(17), s. 9-12.
 5.  Jacobi i inni [wstęp], „PF-L” 2010, nr 2(27), s. 9-11.
 6.  Żywioły formowania [wstęp], „PF-L” 2010, nr 3(28), s. 9-11.
 7.  Słowo wstępne, w: Nietzsche: prowokator czy moralista?, (t. 3 serii: „Nietzsche seminarium”), pod red. Stanisława Gromadzkiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 5-9.
 8. Zwierzęta w filozofii Nietzschego, posłowie do: Olga Kłosiewicz, Zwierzęta Zaratustry. Symbolika świata zwierzęcego w pismach Friedricha Nietzschego, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2011, s. 147-151.

VIII. Wywiady, rozmowy, komentarze:

 1.  Zagadywanie katastrofy. Z Profesorem Michałem Pawłem Markowskim rozmawiają – Stanisław Gromadzki, Paweł Mościcki, Robert Papieski i Radosław Romaniuk, oprac. Robert Papieski, „PF-L” 2004, nr 4(10), s. 11-26.
 2.  Ekipa Redy i wywiad ze Stanisławem Gromadzkim, wywiad przeprowadziła Joanna Wojdowicz, w: http://teatrczasopism.wordpress.com/2011/10/05/ekipa-redy-i-wywiad-ze-stanislawem-gromadzkim/ (dostęp: 5.10.2011).
 3.  Wypowiedź w: Zapis dyskusji pt. „Warszawska szkoła historii idei – powstanie, przekształcenia, kontynuacje”, „Przegląd Humanistyczny” 2012, nr 3, s. 26-28.
 4. Dla Profesora Szackiego, http://www.pfl.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=347&Itemid=64, dostęp: 9.05.2012, godz. 23:30; mowa wygłoszona podczas uroczystości wręczenia prof. Jerzemu Szackiemu numeru specjalnego „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego” i wznowienia Kontrrewolucyjnych paradoksów, 6.05.2013, godz. 16:00, Sala Senatu i Sala Złota, Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28.
 5.  Kołakowski w ziemskim czyśćcu, „Kultura Liberalna”, maj 2013: http://kulturaliberalna.pl/2013/05/07/szacki-smolar-mencwel-niecikowski-gdula-kasia-gromadzki-czy-leszek-kolakowski-moze-byc-zbawiony-spor-pokolen/ (dostęp: 9.05.2013, godz. 11:30).
 6.  Wspomnienie Profesora Jerzego Niecikowskiego, www.pfl.uw.edu.pl (dostęp: 15.11.2013) [bez podanego nazwiska autora; od 11.08.2014 podpisane jako St.G.]. Przedruk z nieznacznymi modyfikacjami pt. Jerzy Niecikowski (1942-2013), w: „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2014, nr 2 (39), s. 381-382.

IX. Redakcja przekładów i książek innych autorów:

 1.  Paul Friedländer, Dialog u Platona, przeł. Paweł Masłowski, „PF-L” 2003, nr 3(5), s. 161-176 (z Krzysztofem Łapińskim).
 2.  Milena Z. Fisher, Nietzsche w USA, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2010, 232 s.
 3.  Olga Kłosiewicz, Zwierzęta Zaratustry. Symbolika świata zwierzęcego w pismach Friedricha Nietzschego, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2011, 151 s.
 4.  Koran z interpretacją i przypisami w języku polskim, przekład z języka arabskiego na język angielski Ali Ünal, przekład z języka angielskiego na język polski Jarosław Surdel, Tughra Books, New Jersey 2011, 1446 s. (z Przemysławem Ziółkowskim).
 5.  Paweł Okołowski, Między Elzenbergiem a Bierdiajewem. Studium aksjologiczno-antropologiczne, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2012, 356 s.
 6.  Bruno Druslewicz, Syn Słońca. Baśń metafizyczna, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2012 (=Biblioteka PF-L, t. I), 199 s.
 7.  Marek Nowak, Przeciw oświeceniu. Saint-Martin w walce o sacrum, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2013, 231 s.
 8. Tomasz Puczyłowski, Argument z implikatury konwersacyjnej w polemikach filozoficznych, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2014, 386 s.

Konferencje, wystąpienia (wybór):

1999

Tybinga (Niemcy): Szkoła Letnia dla Doktorantów: Metaphysik und Metaphysikkritik in der fortgeschrittenen Moderne – Nietzsche und wahre Welt endlich zur Fabel wurde”.

2000

Naumburg (Niemcy): Internationaler Kongress und Festwoche zum 100. Todestag Friedrich Nietzsches, 21-24 sierpnia; referat: 100 Jahre polnische Nietzsche-Rezeption.

2004

Kudowa Zdrój: Nietzsche und Schopenhauer. Rezeptionsphänomene der Wendezeiten, 12 czerwca; referat: Wie soll man Nietzsche lesen?

Szczecin: VII Polski Zjazd Filozoficzny, 14-18 września; referat Nietzsche jako Anty-Sokrates?

2005

Grodno (Białoruś): Dom Polski, referat: Polska Jagiellonów (prelekcja cykliczna, 2 części).

Warszawa: 7 grudnia, Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim, w ramach Festiwalu Kultury Polskich Czasopism, udział w panelu dyskusyjnym Filozof i kultura masowa (udział wzięli także: prof. Jan Hartman z pisma „Principia” oraz Dariusz Trzciński z pisma [fo:pa])

2006

Warszawa: Przez wybaczenie do pojednania, 28 marca, Sala Lustrzana, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Fundacja Polityczna im. Róży Luksemburg, Stowarzyszenie „Dom Europejski”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”; współorganizacja konferencji i prowadzenie panelu.

2007

Lewin Kłodzki: Festiwal Filozofii „0”; referat: Nietzsche – mantra wieczności. Wokół książki Krzysztofa Michalskiego „Płomień wieczności”.

2008

Warszawa: Kołakowski – chuligan, kapłan czy błazen?, luty, Polonicum, UW.

Warszawa: Przez wybaczenie do pojednania (druga odsłona), 29 marca, Sala Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica, Fundacja Polityczna im. Róży Luksemburg, Stowarzyszenie „Dom Polski”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”; współorganizacja i prowadzenie konferencji.

Międzygórze: Festiwal Filozofii „1”, pt. Utopia – wczoraj i dziś, 8-13 września, DW „Gigant 1882”, ul. Sanatoryjna 5; referat: Utopia i historia w „Grze szklanych paciorków” Hermanna Hessego.

Dłużew: Poetą, filozofem być... (wykład) 25 listopada (dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, plener).

2009

Przesieka: „Nietzsche seminarium” 2, pt. Nietzsche – prowokator czy moralista?, 23-26 maja 2009 r., OW „Kaliniec”, ul. Droga Liczyrzepy 1; referat: Friedrich Nietzsche: prowokator czy moralista?

Olsztyn: Festiwal Filozofii „2”, pt. Filozofia – ogląd, namysł, krytyka, 7-12 września, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, referat: Filozofia osobista.

2010

Warszawa: ogólnopolska konferencja naukowa pt. Autonomia i jej ograniczenia, 28-29 maja, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie; siedziba Kolegium przy ul. Dobrej 72 (obok ogrodu BUW); referat: Duchowość utracona, duchowość odzyskana.

2011

Warszawa: konferencja rocznicowa „Konstelacje Stanisława Brzozowskiego – w stulecie śmierci pisarza”, 28-30 kwietnia, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Literatury Polskiej, Instytut Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Urząd Miasta Chełm; referat: „Dumne autarkoumen”. Brzozowskiego spór z Kelles-Krauzem o podstawę gatunkowej suwerenności człowieka

Warszawa: udział w otwartej dyskusji na temat powstania, dorobku, przekształceń i kontynuacji warszawskiej szkoły historii idei; dyskusję zorganizował „Przegląd Humanistyczny”, udział wzięli: Andrzej Walicki, Andrzej Mencwel, Małgorzata Szpakowska, Jacek Migasiński, Marcin Poręba, Stanisław Gromadzki; prowadzący: Andrzej Kołakowski i Jerzy Niecikowski. 17 października, Wydział Polonistyki UW.

Warszawa: udział w panelu dyskusyjnym Wokół książki „Rozmyślania” Marka Aureliusza; organizatorzy: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, redakcja kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki” oraz Wydawnictwo Czarna Owca. W dyskusji udział wzięli: Juliusz Domański, Adam Aduszkiewicz, Stanisław Gromadzki, Krzysztof Łapiński, Wojciech Wrotkowski i Adam Górniak (moderator). 15 grudnia (czwartek) w godz. 15:00-16:30, stara Biblioteka UW (kampus główny), II piętro, sala 205.


2012

Warszawa: udział w dyskusji o książce Olgi Kłosiewicz Zwierzęta Zaratustry; organizator: Olga Kłosiewicz. W dyskusji udział wzięli: prof. Iwona Lorenc, dr Jerzy Niecikowski (moderator), Stanisław Gromadzki, Olga Kłosiewicz. 20 marca, Café Melonik, ul. Okrzei 24.

Warszawa: udział w dyskusji: Co nam zostało po Leszku Kołakowskim?, w audycji „Naukowy zawrót głowy”, Jedynka, Polskie Radio, 28.10.2012, godz. 23:15-23:55. Goście programu: dr Katarzyna Kasia – filozof, dr Maciej Gdula – Instytut Socjologii UW oraz Stanisław Gromadzki – red. nacz. „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, prowadząca: Katarzyna Jankowska.

Warszawa: udział w dyskusji: Tylko piękno, wraz z: Gabriela Kurylewicz, 17.12.2012, godz. 19:00, Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19 (dalej jako Piwnica). Wywiad na temat „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego” (10-lecie PF-L).

2013

Warszawa: Somnambulicy, wieczór muzyki i poezji, reż. Gabriela Kurylewicz, 11.03.2013, godz. 20:00, Piwnica. Czytanie własnej opowieści Sen. Czytania podczas kolejnych wieczorów obejmują następujące utwory: Kastraci ducha (8.04); Sekwencje demoniczne (22.04); Verborum ordo (6.05); Droga królewska (20.05); Nicość prawdziwa (3.06); Zenon nie do odparcia (17.06, w ramach VII edycji Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza 2013); Prozaik versus esteta (8.07); Cień bytu (na motywach wiersza Norwida Ironia) (4.11); O poezji tez dwadzieścia i pół (25.11); J.N. (16.12).

Warszawa: udział w Dniu Otwartym UW, Wywiad [o PF-L], rozmowę przeprowadziła Dorota Kutyła, BUW, Dobra 56/66, 20.04.2013, godz. 16:10-16:20.

Warszawa: współorganizacja [wraz z: Joanna Oździńska, komitet organizacyjny: S.G., J.O., Anna Giza-Poleszczuk, Jacek Migasiński, Andrzej Gniazdowski] uroczystości wręczenia prof. Jerzemu Szackiemu numeru specjalnego „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego” i wznowienia Kontrrewolucyjnych paradoksów, 6.05.2013, godz. 16:00, Sala Senatu i Sala Złota, Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28. Wygłoszenie mowy Dla Profesora Szackiego.

Warszawa: konferencja Warszawska Szkoła Historii Idei – tożsamość, tradycja, obecność, 10 maja 2013 r., Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei UW, Pałac Staszica, Sala Lustrzana; referat: Warszawscy historycy idei o roli inteligenta i humanisty.

Warszawa: konferencja Warszawska Szkoła Historii Idei – tożsamość, tradycja, obecność, 11 maja 2013 r., Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei UW, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich; udział w dyskusji: Na początku? W pół drogi? U kresu?; uczestnicy: prof. Andrzej Walicki, prof. Paweł Śpiewak, Stanisław Gromadzki, dr Jarosław Kuisz, dr Michał Łuczewski, prowadzący: Paweł Grad.

Kąty: Dom Muzyka Seniora, ul. Brzozowa 24, 2.07.2013, godz. 19:30, koncert charytatywny, reż. Gabriela Kurylewicz. O szczęściu – rozmowa z Wandą Warską, rozmowę przeprowadził Stanisław Gromadzki.

Warszawa: udział w Festiwalu Nauki (20-29.09.2013), Labirynt Filozoficzny (Spytaj Filozofa), 28.09.2013, godz. 11:30-15:00, IFiS PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 225. Odgrywanie postaci Friedricha Nietzschego (1844-1900), odpowiadanie na pytania zadawane przez uczestników Festiwalu Nauki.

Warszawa: Rilke, Kurylewicz, wieczór muzyki, poezji i filozofii, reż. Gabriela Kurylewicz, 14.10.2013, godz. 20:00, Piwnica. Komentarze do wiersza R. M. Rilkego „Da neigt sich die Stunde…” [wraz z: Gabriela Kurylewicz; dyskusja].

2014

Warszawa: Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu (ogólnopolska konferencja naukowa), Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (IF UW) oraz Katedra Filozofii i Kultury Antycznej (WNH UKSW), 28.02-01.03.2014, referat: Sokrates – wychowawca Nietzschego. Wersje rozszerzone przedstawione w Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów, w ramach seminarium dr Gabrieli Kurylewicz Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu – teoria piękna i twórczości; 18 marca 2014, godz. 18:30-20:00 oraz na konwersatorium dr Gabrieli Kurylewicz Pojęcie twórczości w antyku i średniowieczu w kulturze europejskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, Warszawa 20 marca 2014, godz. 11:30-13:00.

Warszawa: 3.03.2014, prowadzenie warsztatów Literatura pogranicza i „małych ojczyzn” po II wojnie światowej w ramach cyklu „Pamięć rodzinna mniejszości”, IF UW, Zakład Estetyki, pok. 107, 17:00-20:00.

Warszawa: Hommage 7, wieczór muzyki, poezji i filozofii dedykowany Andrzejowi Kurylewiczowi, reż. Gabriela Kurylewicz, 14.04.2014, godz. 20:00, Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19. Recytacja i komentarz – Leśny Żyd Stanisława Vincenza (z tomu Tematy żydowskie).

Warszawa: IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Byt – nicość – nihilizm”, UKSW, ul. Dewajtis 5, Stary Budynek, sala 052, 24-26 kwietnia 2014 (czwartek-piątek-sobota); referat: Fryderyk Nietzsche – aporie świadomości nihilisty (26 IV).

Warszawa: Strawiński, Kurylewicz – piano dream, wieczór muzyki, poezji i filozofii, reż. Gabriela Kurylewicz, 12.05.2014, godz. 20:00, Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19. Wypowiedź własna: Uwagi o prawdzie i kłamstwie w sztuce [wraz z: Gabriela Kurylewicz, tłumaczenie na angielski G.K.].

Warszawa: 19.05.2014 [poniedziałek], udział w publicznej dyskusji, w charakterze eksperta, w trakcie otwartego czytania fragmentów Biblii, dzieł Nietzschego i Overbecka w cyklu „Maska Jezus”; komentarz: Fryderyk Nietzsche o Jezusie, wybór fragmentów do otwartego czytania (czyta aktor: Sławomir Grzymkowski); prowadzenie: Tadeusz Bartoś; Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy im. Gustawa Holoubka, Cafe Kulturalna, Pl. Defilad 1, godz. 19:00.

Warszawa: sesja doktorancka Zakładu Literatur Instytutu Germanistyki, Uniwersytet Warszawski, 31.05.2014, godz. 10:00, sala 1012, prowadzenie: Karol Sauerland; wystąpienie: Odzyskany język. O „Zadaniu tłumacza” Waltera Benjamina.

Warszawa: 8. edycja Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza 2014: 9.06.2014, godz. 20:00, Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19: Uwagi o myśleniu w czasie [wraz z: Gabriela Kurylewicz].

Bukowina Tatrzańska: konferencja „Filozofia jako historia i hermeneutyka idei”, ul. Tatrzańska 17, „U Janeczki”, 22-24 czerwca; organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Referat: Filozofia jako sztuka przekładu.

Warszawa: udział w Festiwalu Nauki (19-28.09.2013), Labirynt Filozoficzny (Spytaj Filozofa), 27.09.2014, godz. 12:00-15:00, IFiS PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 225. Odgrywanie postaci Friedricha Nietzschego (1844-1900), odpowiadanie na pytania zadawane przez uczestników Festiwalu Nauki.

Plany naukowe i twórcze:

Przygotowanie książek dotyczących myśli Nietzschego (o nihilizmie i przyjaźni), warszawskiej szkoły historii idei oraz teorii przekładu. Publikacja Zapisków lekkoducha. Opracowanie Międzynarodowej bibliografii Leszka Kołakowskiego. Kontynuacja prac nad numerami tematycznymi i uznaniowymi „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”.

 

WSTECZ