mgr Dorota Dudzińska (Kulawiec)


E-mail

dorota.kulawiec@interia.pl

Wykształcenie:

logopeda, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, polonista

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Studia dwukierunkowe: Filologia polska i logopedia

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika

Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego (językoznawstwo, polonistyka stosowana)

Doświadczenie zawodowe:

Pracuje w przedszkolach i szkole podstawowej jako logopeda oraz jako nauczyciel języka polskiego (nauczanie indywidualne). Przez kilka lat prowadziła rehabilitację na koniu (hipoterapia) dzieci i dorosłych niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.   

Zainteresowania naukowe:

  • rozwój mowy dziecka
  • pamięć słuchowa i fonologiczna
  • wpływ rozwoju mowy na wyniki nauki szkolnej
  • nietypowe łączone formy terapii (m.in. hipoterapia logopedyczna, obozy i kolonie logopedyczne)

Dodatkowe uprawnienia:

  • Kinezyterapeuta (Metoda Gimnastyki Mózgu)
  • Terapeuta ręki
  • Hipoterapeuta

 

WSTECZ