mgr Mariola Symonides (Białek)

E-mail

mariibialek@gmail.com

Wykształcenie:

 • Doktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – studia magisterskie: Filologia polska spec. logopedia
 • Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS – studia podyplomowe: Neurologopedia

Zainteresowania naukowe:

 • Przyswajanie warstwy wyrażeń metatekstowych
 • Rozwój mowy dziecka
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Dykcja i emisja głosu

Publikacje:

 • Studium przypadku 5-letniego chłopca z epilepsją [w:] E. Stecko (red.), Neurologopedyczne studia przypadków, Warszawa 2019, t. V, s. 21-31.
 • Wyrażenie no w mowie dzieci w wieku 3-5 lat [w:] S. Śniatkowski, D. Emiluta-Rozya, K. I. Bieńkowska (red.), Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym, Warszawa 2018, s. 76-90.
 • Nie wiem, chyba myślę, że… - wyrażenia metatekstowe w języku dzieci i dorosłych (na podstawie badań własnych), Studia Pragmalingwistyczne 2018, t. X, s. 269-278.
 • Umiejętność różnicowania wzorców intonacyjnych oraz posługiwania się nimi przez dzieci w wieku trzech i czterech lat, Studia Pragmalingwistyczne 2016 , t. VIII, s. 235-252.

 

WSTECZ