dr Ewa Modrzejewska


E-mail

e.modrzejewska@uw.edu.pl
ORCID 0000-0003-0913-7540

Zainteresowania naukowe

 • retoryka (argumentacja) w komunikacji publicznej
 • pragmatyka językowa
 • analiza dyskursu
 • kompetencje: medialne, informacyjne, obywatelskie

Funkcje

 • opiekun specjalizacji Filologia dla mediów
 • członek Rady Naukowej IPS
 • członek Rady Dydaktycznej Wydziału Polonisytyki
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Retoryki "Gadu-gadu"

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • od 2016 – adiunkt, Zakład Retoryki i Mediów, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW,
 • 2014 – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (cum laude), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW,
 • 2007-2014 – wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa UW,
 • 2007-2008 – uczestniczka studiów podyplomowych „Wiedza o polszczyźnie”, Wydział Polonistyki UW,
 • 2006 – mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej (cum laude), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • Polskie Towarzystwo Retoryczne od 2013, w tym członek zarządu (skarbnik) od 2014 r.
 • Redakcja czasopisma „Res Rhetorica” (70 pkt.; Web of Science; Scopus) od 2014 r. (redaktor działu, red. prowadzący);
 • Komisja Etyki Komunikacji PAU (d. Zespół Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN) od 2016 r. (członek).

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda w VIII edycji konkursu „Studiów Medioznawczych” za pracę doktorską pt. Spór polityczny jako strategia retoryczna. Na podstawie materiału prasowego w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007 oraz Platformy Obywatelskiej 2007-2009, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Marcjanik.

Publikacje

Redakcja
2019 – Retoryka i wartości, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, ISBN 978-83-235-3867-7, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.
2019 – współredakcja (z dr. Agnieszką Szurek) numeru czasopisma naukowego „Res Rhetorica” 4/2019, pt. Retoryka lokalności/ Rhetoric of Locality, https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/22.
2018 – Retoryka negocjacji. Scenariusze, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, ISBN 978-83-7561-753-5, Wydawnictwo Poltext.
2018 – redakcja numeru czasopisma naukowego „Res Rhetorica” 4/2018, pt. Retoryka liczb / Rhetoric of Numbers, https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/17..
2017 – redakcja numeru czasopisma naukowego „Res Rhetorica” 4/2017, pt. Retoryka deliberatywna / Deliberative Rhetoric.
2016 – współredakcja (z dr hab. Agnieszką Kampką) numeru czasopisma naukowego „Res Rhetorica” 3/2016, pt. Retoryka cyfrowa / Digital Rhetoric, https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/9.
Sprawozdania i recenzje
Sprawozdanie/Report: XVI konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego pt. »Retoryka wartości«, „Res Rhetorica” 2018, nr 5 (1), s. 106–111.
»Retoryka w praktyce medialnej«, red. Anita Kwiatkowska, Marlena Sztyber, Koło Naukowe Analiz Medialnych, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Warszawa 2017, s. 212, ISBN 978-83-945766-0-8 [Recenzja], „Studia Medioznawcze” 2017, nr 2 (69), s. 179–184.
A. Budzyńska-Daca, »Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010«, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, ss. 408 [Recenzja], „Poradnik Językowy” 2016, nr 9, s. 78–83.
Sprawozdanie z konferencji »Rhetotric in the Society of Knowledge 5«, Warszawa, 24–26.06.2015, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 3 (62) 2015, s. 140–142.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka wizerunku medialnego«, Warszawa, 5–6 listopada 2015 roku, „Res Rhetorica” 2015, nr 3 (2015), s. 61–67.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka i normy komunikacji«, Warszawa, 24–25.11.2014, „Res Rhetorica” 2015, nr 2 (2015), s. 114–119.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka sporu«, Warszawa, 19–20.11.2012, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1 (52), s. 152–156.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka i władza«, Warszawa, 24–25.11.2011, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 1 (48), s. 167–170.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka w mediach, retoryka mediów«, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 3 (42), s. 160–163.
Sprawozdanie z III Seminarium Naukowo-Badawczego: Warsztaty Analizy Dyskursu, Wrocław, 23–24.04.2010, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 4(43), s. 167–169.
Skąd się biorą fakty, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 4, s. 125–129.
Sprawozdanie z trzeciej z cyklu Oblicza Komunikacji konferencji naukowej »Język i kultura tabloidów«, Wrocław, 29–30 czerwca 2009 r., „Studia Medioznawcze” 2010, nr 1, s. 181–187.
Artykuły naukowe
Rhetoric in Poland, (współaut. Anna Bendrat, Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Maria Załęska), „Southern Communication Journal”, Vol. 86, nr 2, https://doi.org/10.1080/1041794X.2021.1882547.
Wykryto adblocka! Retoryka komunikatów namawiających do odblokowania reklam, „Res Rhetorica” 2019, nr 3, s. 33–50, https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/21, https://doi.org/10.29107/rr2019.3.3.
Między świadomym głosowaniem a kandydowaniem, „e-Politkon” 2018, nr 25, s. 115–147.
Kobiety w STEM – rzecz o doradzaniu, „Forum Artis Rhetoricae” 2017, 3(50), s. 41–53.
Dziennikarz – odtwórca czy twórca sporu politycznego? O taktykach argumentacyjnych w prasowych doniesieniach poświęconych polityce, „Forum Artis Rhetoricae” 2013, nr 1 (32), s. 54–79.
Retoryczna strategia sporu a fotograficzne gatunki dziennikarskie, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 3 (54), s. 75–98.
»Lógos«, »éthos«, »pathos« w praktyce medialno-politycznej. Środki przekonywania w cytowanych wypowiedziach opozycji, „Forum Artis Rhetoricae” 2012, 2 (29), s. 55–78.
Rozdziały
Czy wyborca ma prawo wiedzieć? Analiza wpływu nowych technologii – przypadek MamPrawoWiedziec.pl, w: Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego. Ujęcie politologiczne, prawne i socjologiczne, red. M. Bernaczyk, T. Gąsior, J. Misiuna, M. Serowaniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, s. 181–198.
O wartościach w zwizualizowanej informacji, w: Retoryka i wartości, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 251-264.
Perswazja na wykresach, w: Czy obrazy rządzą ludźmi?, red. Agnieszka Kampka, Anna Kiryjow, Katarzyna Sobczak, Warszawa 2017, s. 202–220.
Exposé na Twitterze, czyli o zmianie politycznych praktyk perswazyjnych, w: Normy komunikacji: między retoryką a językiem, red. Joanna Partyka, Warszawa 2017, s. 163–181.
Debata o debacie. Relacje online debat prezydenckich, w: 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, red. A. Budzyńska-Daca, Warszawa 2016, s. 179–212.
Ile twarzy Andrzeja Dudy? O retoryce wizerunku medialnego z okładek tygodników, w: Retoryka wizerunku medialnego, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska, Warszawa 2016, s. 107–151.
Prezydent na lata? Analiza włodarzy miast przed wyborami oraz po wyborach samorządowych w 2014 roku, w: Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja?, red. Jolanta Itrich-Drabarek, Elżbieta Borowska, Antoni Morawski, Daniel Przastek, Warszawa 2015, s. 224–238 (współautorstwo: Anna Konczewska, Małgorzata Łubik).
O etyce słowa, czyli analiza jednego zdania, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. Jagoda Bloch, Dorota Lewandowska-Jaros, Radosław Pawelec, Warszawa 2014, s. 233–244.
Retoryczna strategia sporu politycznego w perspektywie framingu na podstawie dzienników opinii z lat 2005–2009, w: Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza, red. Agnieszka Kampka, Warszawa 2012, s. 153–170.
Dziennikarz dziennikarzowi wilkiem. O retorycznej strategii sporu politycznego na przykładzie rubryk publicystycznych w dziennikach, w: Retoryka w mediach, retoryka mediów, red. Małgorzata Marcjanik, Warszawa 2012, s. 23–44.
Polityka w »Fakcie«, fakt w polityce, w: „Oblicza Komunikacji” nr 4: Tabloidyzacja języka i kultury, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Wrocław 2011, s. 151–164.
»Rzeczpospolita« sporu – spór jako retoryczna strategia komunikacji (na przykładzie publikacji poświęconych polityce w dzienniku »Rzeczpospolita«), w: Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, red. Katarzyna Sobolewska-Myślik, Agnieszka Hess, Krzysztof Kowalczyk, Kraków 2010, s. 200–210.
Spór polityczny na łamach prasy, w: Polszczyzno moja... Księga jubileuszowa z okazji 40- -lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka, red. Grzegorz Dąbkowski, współpr. Dorota Lewandowska-Jaros, Warszawa 2009, s. 231–255.
Łamanie norm obyczajowych w wypowiedziach polityków, w: Reverendissimæ Halinæ Satkiewicz cum magna æstimatione, red. Grzegorz Dąbkowski, Warszawa 2008, s. 235–248.
Inne teksty naukowe
Retoryka i #media, „Res Rhetorica” 2015, nr 4, s. 50–53.
Retoryka i wiedza – wielogłos. Społeczeństwo wiedzy, retoryka i media, „Res Rhetorica” 2015, nr 1 (2015), s. 71–73.

Dydaktyka

1. ZIP – Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego

 • Opowiadam, przekonuję, badam – ZIP (warsztat dla doktorantów): 2019/2020

2. Instytut Polonistyki Stosowanej UW

 • Metodyka szkoły wyższej (warsztat dla doktorantów): 2016-2019
 • Krytyka tekstu reklamowego (ćwiczenia): 2019/2020
 • Retoryka w komunikacji publicznej (ćwiczenia): od 2016
 • Rynek edukacji medialnej (wykład): 2019/2020
 • Warsztat retoryki i krytyki medialnej (warsztat): 2016/2017
 • Wprowadzenie do nauki o mediach: (wykład): od 2018
 • Sztuka wystąpień i emisja głosu: od 2020

3. Instytut Badań Literackich PAN, Kurs Retoryki Praktycznej

 • Perswazyjny porządek argumentów: od 2016
 • Kontrargumentacja: od konfliktu do rozwiązania: od 2016
 • Retoryka nowych mediów: od 2016

4. Uniwersytet Otwarty UW

 • Opowiedz to! – jak słowem kształtować swój wizerunek, (współprowadzenie dr Anna M. Kiełbiewska): 2018

5. Instytutu Dziennikarstwa UW

 • Retoryka i erystyka (ćwiczenia): 2007–2014

Wybrana działalność ekspercka i popularyzatorska

 • związana z sektorem NGO; działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadomego udziału w wyborach (idea vote-smart), współtworzyła serwis www.MamPrawoWiedziec.pl;
 • tłumaczka edukacyjnej gry z zakresu kompetencji medialnych Bad News Game (www.GetBadNews.pl);
 • autorka warsztatów dot. kompetencji medialnych i krytycznego myślenia;
 • panelistka i ekspertka konferencji i wydarzeń z zakresu edukacji medialnej i obywatelskiej.


 

WSTECZ