mgr Edyta Pętkowska


E-mail

edyta.petkowska@wp.pl

Doktorantka w zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW. Absolwentka Instytutu Historycznego UW (2012) – praca magisterska pt. „Biografia intelektualna Józefa Wybickiego w latach 1794–1806”, członkini Zespołu Historii Społecznej UW. Należy do Studenckiego Koła Naukowego Edycji i Tłumaczeń „ŁAM!” i Koła Literatury XX wieku. Wiceprzewodnicząca i współzałożycielka Międzywydziałowego Doktoranckiego Koła Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół związków i zależności między kulturą, literaturą i polityką na ziemiach polskich i w Europie na przełomie XVIII i XIX wieku, zwłaszcza w kontekście literatury dokumentu osobistego.


 

WSTECZ