dr Małgorzata Ślarzyńska


E-mail

malgorzata.slarzynska@uw.edu.pl

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

2015 – doktor nauk humanistycznych (cum laude) (Obraz literatury włoskiej w PRL w świetle współczesnych teorii translatologicznych (na materiale przekładów w miesięczniku „Literatura na Świecie” w latach 1971–1989), promotor: prof. dr hab. Jakub Z. Lichański), Wydział Polonistyki UW

2012–2013 – studia podyplomowe „Ochrona własności intelektualnej” (Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Wydział Prawa i Administracji UW)

2008–2013 – studia doktoranckie w Zakładzie Retoryki i Mediów, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW

2011 – mgr filologii włoskiej, Katedra Italianistyki Wydziału Neofilologii UW

2009 – studia na wydziale Scienze Umanistiche, Università degli Studi “La Sapienza”, Rzym

2008 – mgr filologii polskiej (cum laude), Wydział Polonistyki UW

Zainteresowania naukowe

Przekład w mediach, przekład literacki, teoria przekładu, retoryka mediów, współczesna literatura polska, współczesna literatura włoska, włosko-polskie powinowactwa kulturalne i artystyczne

Publikacje do roku 2013 – pod panieńskim nazwiskiem Pieczara.

Publikacje

Artykuły
Maszyna do życia (o tomie poetyckim Doroty Koman Maszyna do czytania), „Twórczość” 2016, nr 6.
Gry planszowe na pamięć i przestrzenie (o tomie poetyckim Bogusławy Latawiec Zmowy), „Twórczość” 2016, nr 9.
Kpię i pytam o drogę. Lec jako obiekt działań interpretacyjnych (o książce Lidii Kośki Lec. Autobiografia słowa), „Twórczość” 2016, nr 11.
Lament nad kondycją człowieka współczesnego (o tomie poetyckim Jerzego Utkina Nikt nie woła (utwory wybrane z lat 2006–2013)), „Twórczość” 2015, nr 2.
Wielkie małe historie (recenzja książki Zofii Gołębiowskiej Opowiadania). „Twórczość” 2015, nr 5.
Palce ze światła (o tomie poetyckim Krystyny Lars Zaprosimy do nieba cały świat). „Twórczość” 2015, nr 7.
Słowa i śmierć (o tomie poetyckim Przemysława Dakowicza Boże klauny). „Twórczość” 2015, nr 8.
Gościnność wiersza (o tomie poetyckim Wojciecha Kawińskiego Sennik poranny). „Twórczość” 2015, nr 9.
Jeden pokój, cały świat (o tomie poetyckim Marii Bigoszewskiej Jeden pokój). „Twórczość” 2015, nr 10.
Czytnik świata (o tomie poetyckim Ewy Lipskiej Czytnik linii papilarnych). „Twórczość” 2015, nr 12.
Pochwała różnorodności. O obcojęzyczności w poezji Leszka Engelkinga i Jerzego Jarniewicza, [w:] Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje, red. P. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015.
Elementy dialektalne w przekładzie Padre padrone Gavina Leddy, [w:] Między Oryginałem a Przekładem R. XXI, 2015, nr 4 (30), red. A. Jastrzębska, M. Chrobak, Kraków 2015.
Na fali mijania (o tomie poetyckim Krystyny Lenkowskiej Kry i wyspy), „Twórczość” 2014, nr 5.
Przeciągła nuta (o tomie poetyckim Urszuli Kozioł Klangor), „Twórczość” 2014, nr 9.
Cała ta rasa ma problemy ze słuchem (o tomie poetyckim Darka Foksa Rozmowy z głuchym psem), „Twórczość” 2014, nr 10.
Podróż do początków (o tomie poetyckim Anny Nasiłowskiej Żywioły. Wiersze i prozy poetyckie), „Twórczość” 2014, nr 11.
Włosi z Polsce Stanisława Augusta (wywiad wokół książki autorskiej Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności – z Małgorzatą Pieczarą rozmawia Ewa Prządka), „Polonia Włoska. Biuletyn Informacyjny” rok 18, nr 1-2 (66/67)/2013, s. 50-54.
Między słowami (recenzja tomu poetyckiego Wojciecha Kawińskiego Słowo po słowie), „Twórczość” nr 5/2013.
Miłość wszystkiego prowadzi do poezji (recenzja tomu poetyckiego Jacka Napiórkowskiego Podwójne życie zegarów), „Twórczość” nr 9/2013.
Wszystko, co jest niemożliwe, nadaje się do życia (recenzja tomu poetyckiego Ewy Lipskiej Miłość, droga pani Schubert), „Twórczość” nr 11/2013.
Buzzati seryjny: opowiadania Dina Buzzatiego w Polsce, [w:] Tłumacz i przekład – wyzwania współczesności, Studia o przekładzie pod redakcją Piotra Fasta, nr 36, red. M. Ganczar i P. Wilczek, Katowice 2013.
Mendel echolalii (o tomie poetyckim Edy Ostrowskiej Echolalie), „Twórczość” 2013, nr 6.
Bagienna epoka (o tomie poetyckim Edyty Wysockiej Dzieci epoki), „Twórczość” 2013, nr 7.
Miłość wszystkiego prowadzi do poezji (o tomie poetyckim Jacka Napiórkowskiego Podwójne życie zegarów), „Twórczość” 2013, nr 9.
Wszystko, co jest niemożliwe, nadaje się do życia (o tomie poetyckim Ewy Lipskiej Miłość, droga pani Schubert...), „Twórczość” 2013, nr 11.
Recenzja książki Marii Wojtak Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin 2010, „Poradnik Językowy”, nr 2/2012.
Amarcord (recenzja z tomu poetyckiego Leszka Engelkinga Muzeum dzieciństwa), „artPapier” nr 10 (202) / 2012.
Diario Ottuso Amelii Rosselli: na granicach weryfikowalności, [w:] Strony autobiografizmu, red. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, nakładem Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012.
Pięć sześćdziesiąt (recenzja z tomu poetyckiego Magdaleny Jankowskiej Skrzyżowanie), „Twórczość” nr 7/2012.
Starzy znajomi (esej o twórczości poetyckiej Bohdana Zadury), „Twórczość” nr 8/2012.
Okno na błękit (recenzja z tomu poetyckiego Teresy Ferenc Widok na życie), „Twórczość” nr 9/2012.
Nieświęta panienka i bracia mniejsi (o tomie poetyckim Joanny Borzęckiej slalom songs), „Twórczość” 2012, nr 3.
Amarcord (o tomie poetyckim Leszka Engelkinga Muzeum dzieciństwa), „artPapier” 2012, nr 10 (202).
W oparach absurdu ze śmiertelną powagą (o tomie poetyckim Ewy Lipskiej Droga Pani Schubert), „Twórczość” 2012, nr 11.
Emily Dickinson: granice przekładu. Refleksje nad obrazowaniem poetyckim w polskim i włoskim tłumaczeniu wiersza 712: Because I could not stop for Death, [w:] Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW, red. A. Wdowik i A. Pieńkowska, Warszawa 2010 [wydanie elektroniczne].
Zmierzyć niewymierne. O wierszu Pomiar, „Migotania, Przejaśnienia”, nr 2/3 (27/28) / 2010, [przedruk w:] Dlaczego Suchanek? Spojrzenia i interpretacje, red. M. Kisiel, Gdańsk 2011.
Na drugą stronę sensu (recenzja z tomu poetyckiego Grzegorza Kwiatkowskiego Przeprawa), „Twórczość” nr 7/2009.
Według własnego widzimisię (recenzja z tomów poetyckich Jerzego Suchanka Bębny i Widzimisię), „Twórczość” nr 8/2009.

Gdzie się kończy droga, zaczyna się droga (recenzja z tomu poetyckiego Ryszarda Chłopka Węgiel), „Twórczość” nr 11/2007.

Głosy z przeszłości (nota dotycząca książki Andrzeja Biernackiego Abeandry), „Twórczość” nr 11/2007.
Recenzja książki Ćwiczenia z retoryki pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i M. Załęskiej, Warszawa 2010, „Poradnik Językowy”, nr 6/2011.
W oparach absurdu ze śmiertelną powagą (recenzja z tomu poetyckiego Ewy Lipskiej Droga Pani Schubert…), „Twórczość” nr 11/2012.
Książki
Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności, nakładem Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012.

Inne

Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Członek Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki.

Redaktor w Sekcji Wydawniczej Wydziału Polonistyki UW.

Lektor języka włoskiego.

Tłumacz języka włoskiego i angielskiego.

Kwerendy (2013–2016): Biblioteca Nazionale di Firenze, Biblioteca Nazionale di Torino, Biblioteca Marucelliana, University College London Library.

 

WSTECZ