mgr Anna Steliżuk

doktorantka (ZRiM) od 2011; stopień mgr: Studia Filologiczno-Kulturoznawcze Europy Zachodniej (międzywydziałowe, specjalizacje: anglistyka, iberystyka, romanistyka, specjalność: językoznawstwo); praca magisterska „The visual and verbal representations of anger in the 'American Elf' comic series”; w 2014 spodziewana obrona pracy magisterskiej na slawistyce (specjalizacja: bohemistyka)

Zainteresowania badawcze

Teoria Metafor Konceptualnych, metafora wizualna w komiksie, semantyka emocji, semantyka międzykulturowa i porównawcza.

Doświadczenie

Tłumaczka pisemna języka angielskiego. Publikowana rysowniczka komiksów (np. antologie: "Polski komiks kobiecy" 2012, "Powstanie ’44 w komiksie" 2009 i 2010). Animatorka, dekoratorka, asystent reżysera w filmie animowanym (Serafiński Studio, Fumi Studio).

 

WSTECZ