SERIA „POLONISTYKA UŻYTECZNA”

Seria „Polonistyka Użyteczna” prowadzona przez Instytut Polonistyki Stosowanej prezentuje  prace młodych badaczy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (magistrantów i doktorantów), które spełniają warunek praktycznej użyteczności rozpraw humanistycznych.

Będą to przede wszystkim prace o charakterze encyklopedycznym, słownikowym, prace biobibliograficzne, podręcznikowe, metodyczne, edycje niepublikowanych tekstów literackich, pamiętników, korespondencji, opisy i ujawnianie nieznanych materiałów archiwalnych.

Celem serii jest zachęcenie młodych badaczy literatury, języka, kultury do podejmowania tematów ważnych dla rozwoju badań humanistycznych, potrzebnych w praktycznym funkcjonowaniu filologii, a także takich, które będą przydatne w dydaktyce uniwersyteckiej i szkolnej.

Komitet redakcyjny:

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz. (przewodnicząca Komitetu)
Dr Joanna Frużyńska
Dr Andrzej Guzek
Dr Magdalena Trysińska
Dr Ewa Wolańska
Doc. dr Tomasz Wroczyński

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna” organizuje coroczny konkurs na pracę magisterską.


PUBLIKACJE

Dotychczas ukazały się:Małgorzata Pieczara, Włosi w Polsce Stanisława Augusta Poniatowskiego. Słownik biograficzny. Wydawnictwo UW, Warszawa 2012

Książka jest zmodyfikowaną i rozbudowaną wersją rozprawy magisterskiej. Zawiera blisko 600 biogramów dokumentujących obecność Włochów w Polsce w latach 1765-1795.Ewelina Kwapień, Słownik rzeczowników polszczyzny XIX wieku, Wydawnictwo UW, Warszawa 2013

 Jest to opracowanie z obszaru językoznawstwa stosowanego. Praca prezentuje zbiór leksemów charakterystycznych dla polszczyzny XIX wieku. Słownik stanowił podstawę  rozprawy doktorskiej Autorki, pt.  Kształtowanie się zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku – rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych), która ukazała się drukiem w Wydawnictwie UW, w 2010 roku.Świadomość problemów logopedycznych w diagnozie i postępowaniu terapeutycznym,  pod redakcją Joanny Zawadki, Wydawnictwo UW, Warszawa 2014.

Tom składa się z czterech części:

  1. Samoświadomość zaburzeń mowy osób poddanych terapii logopedycznej,
  2. Ocena zaburzeń mowy osób poddanych terapii logopedycznej,
  3. Wybrane zagadnienia z zakresu kształcenia logopedów oraz
  4. Wybrane zagadnienia świadomości w badaniach logopedycznych. Zawiera artykuły, które powstały w ramach seminarium doktoranckiego Profesora Józefa Porayskiego-Pomsty poświęconego „Zagadnieniom rozwoju i zaburzeń mowy. Problemom językoznawczym, psycholingwistycznym i logopedycznym”.Magdalena Pliszka, Słownictwo seksualistyczne w „Gargantui i Pantagruelu” Franciszka Rabelais’go w przekładzie Tadeusza Żeleńskiego (Boya), Wydawnictwo UW, Warszawa 2015.

Książka jest zmodyfikowaną wersją rozprawy magisterskiej. Zawiera analizę słownictwa seksualistycznego, które obejmuje ponad 500 jednostek leksykalnych występujących w tłumaczeniu Tadeusza Żeleńskiego. Zebrany materiał został szczegółowo opracowany pod względem leksykologicznym, etymologicznym, formalnym i stylistycznym.
Paulina Cygańska, Słownik apelatywnych nazw osób z polskich XVI-wiecznych przekładów Ewangelii, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016.

Słownik zawiera nazwy osobowe z ośmiu szesnastowiecznych przekładów Ewangelii wywodzących się z różnych wyznań chrześcijańskich na język polski. Podstawę opracowania stanowi około 500 jednostek leksykalnych będących pospolitymi nazwami ludzi.
Ewa Balicka, Socjolekt zawodników ultimate,

Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2017.

Książka zawiera opis leksyki środowiskowej zawodników uprawiających ultimate - mało znaną w Polsce dyscyplinę sportową. Autorka, sama będąc zawodniczką tej dyscypliny, zebrała interesujący materiał leksykalny, który stał się podstawą wieloaspektowej analizy.
Joachim Snoch, „Jako pawa upiec”. Tekst kulinarny w renesansowym zielniku polskim. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2018.

Książka poświęcona jest przepisowi kulinarnemu jako szczególnemu gatunkowi piśmiennictwa. Autor przedstawia krytyczne opracowanie wybranych przepisów z zielników renesansowych, a także ich edycję w autorskim podziale i porządku. Są to opracowania czterech zielników: Falimirza, Siennika, Marcina z Urzędowa oraz Szymona Stryjeńskiego.KONTAKT Z REDAKCJĄ

Zachęcamy Promotorów prac , a także Studentów i Doktorantów  Wydziału Polonistyki UW do przesyłania propozycji tematów prac badawczych, które są w trakcie opracowywania, na adres redakcji:  a.budzynska@uw.edu.pl

Jeśli realizują Państwo interesujące projekty badawcze indywidualne bądź zespołowe, także na poziomie seminariów licencjackich, które spełniają kryteria ustalone w założeniach programowych serii, prosimy o przesłanie do nas swoich propozycji.