Doktoranci

ROK AKADEMICKI 2016/2017

SEMIANRIA

 • dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Gatunki, retoryka, dyskurs    wtorek 17.00 s. 52
 • prof. Jakub Z. Lichański, Metodologia badań w naukach humanistycznych    środa 18.30 s. 52
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, piątek, 16.45 s. 7
 • dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW,  wtorek, 16.45 s. 50
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz ,Słowa w różnych kontekstach, poniedziałek, 17.00 s. 09
 • dr hab. Zofia Zaron, prof. UW, czwartek, 16.30 s. 49
 • dr hab.. Marzena Stępień, Semantyczne, składniowe i pragmatyczne aspekty wypowiedzi,  środa 16.00 ul. Karowa
 • dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. UW, Lingwistyczne i logopedyczne problemy czynności mowy, czwartek, 16.45 s. 09        


INNE

 • dr Ewa Modrzejewska, Metodyka szkoły wyższej, semestr zimowy, poniedziałek 15.00 s. 52, pierwsza połowa semestru
 • prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Historia badań językoznawczych, semestr letni
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Metodologia badań językoznawczych. Stylistyka, semestr zimowy, czwartek 16.45 s. 7
 • prof. Jakub Z. Lichański, Metodologia badań literackich, semestr zimowy, poniedziałek 18.30 s. 8 lub 7
 • dr Andrzej Guzek, Historia badań literaturoznawczych, semestr letni
 • dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW, Od pięknej formy do brzydkiej treści. Sztuka Europy jednego pokolenia 1900-1950 (Proseminarium),  czwartek, 16.45 s, 50

INSTRUKACJA DLA DOKTORANTÓW Instytutu Polonistyki Stosowanej UW

1. Doktoranci Wydziału Polonistyki, którzy wybrali Instytut Polonistyki Stosowanej jako miejsce swych studiów i których promotorzy są pracownikami Instytutu Polonistyki Stosowanej, określani dalej jako doktoranci IPS, zobowiązani są do znajomości i przestrzegania:

czytaj całość ...