Kursy doszkalające dla nauczycieli

Instytut Polonistyki Stosowanej (Wydział Polonistyki UW) zaprasza nauczycieli na kursy doskonalące:

Jak uczyć, by nauczyć, czyli jak sprostać wyzwaniom współczesnej szkoły?

Kurs adresowany do nauczycieli zainteresowanych stosowaniem nowoczesnych, skutecznych strategii nauczania, zwłaszcza metod uwzględniających różnice stylów percepcyjnych i wykorzystujących w praktyce wiedzę z dziedziny neurodydaktyki. 

czytaj całość ...

Autoprezentacja, dyskusja, interpretacja. Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów liceum?

Kurs adresowany do nauczycieli polonistów, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe umiejętności w zakresie przygotowania uczniów do interpretowania tekstów kultury, prezentowania samodzielnie stworzonych wypowiedzi i uczestniczenia w rozmowie, zwłaszcza w sytuacji egzaminu maturalnego.

czytaj całość ...

Komunikacja w Internecie

Adresatami kursu są osoby, które wykorzystują komunikację w nowych mediach w celach promocyjnych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy odpowiadają za dobór i przygotowanie treści zamieszczanych na stronach internetowych organizacji publicznych i placówek

czytaj całość ...

Informacje

Kursy obejmują 35-40 godzin zajęć, realizowanych w formie dwóch spotkań sobotnio-niedzielnych. Pierwsza edycja kursu: 19-20 marca i 2-3 kwietnia 2016 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 marca 2016 r.

Opłaty:

500 PLN za kurs Autoprezentacja, dyskusja, interpretacja. Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów liceum?

550 PLN za kursy Jak uczyć, by nauczyć, czyli jak sprostać wyzwaniom współczesnej szkoły? oraz Komunikacja w Internecie.

Instytut Polonistyki Stosowanej

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

www.ips.polon.uw.edu.pl


Kontakt: kursy.ips@uw.edu.pl

Sekretariat kursów: pokój nr 50 w gmachu Polonistyki

dyżur telefoniczny: piątek i sobota, 11.00-15.00, tel. 22 55 21 007