PREMIERA FILMÓW WYPRODUKOWANYCH PRZEZ INSTYTUT POLONISTYKI STOSOWANEJ UW

Zapraszamy na podwójny seans filmów wyprodukowanych przez Wydział Polonistyki UW, Instytut Polonistyki Stosowanej UW oraz Motocross Productions. W filmach występują m.in. pisarze Katarzyna Bonda i Jarosław Klejnocki, reżyser Borys Lankosz, filozof Stanisław Krajewski oraz wykładowcy Wydziału Polonistyki UW -- Stanisław Dubisz, Grzegorz P. Bąbiak i wielu innych!

INFO DOT. POKAZU

gdzie? | Wydział Polonistyki UW, sala nr 17 (pierwsze piętro, naprzeciwko windy)
kiedy? | 28 czerwca (czwartek), godz. 18:30
co? | podwójny seans i rozmowa z twórcami

link do wydarzenia na fb | https://goo.gl/wwEgqJ

OPISY FILMÓW

PUZZLE DOC | Używamy go wszyscy, lecz nie zawsze zastanawiamy się nad jego formą. Tymczasem język daje nieograniczone możliwości, zwłaszcza w czasach online. Bo język to nie tylko mowa, lecz także sztuka… Zwłaszcza wtedy, gdy sztuka przemawia swoim własnym językiem.

Widz PUZZLE DOC (PORTRET JĘZYKA W CZASACH ONLINE) postawiony zostaje w sytuacji dobrze mu znanej z codzienności: kadr filmu odpowiada ekranowi komputera, na którym pojawiają się kolejne, utrzymane w różnorodnych poetykach, nowele. Reportaż sąsiaduje tu z kryminałem noir, a program telewizyjny poprzedzony zostaje zwiastunem gry komputerowej. Forma filmu Mariusza Korycińskiego jest więc jednocześnie jego treścią: dla twórców tej dokudramy przestrzenią porozumienia może być bowiem kultura popularna. PUZZLE DOC jest zaproszeniem do współczesnej Nibylandii, zaludnionej papierowo-celuloidowymi postaciami. Jeśli widz z niego skorzysta, stanie się współtwórcą filmu – układając puzzle różnych gatunków, myśli i emocji.

Na ekranie zobaczymy m.in. autorów kryminałów Katarzynę Bondę („Sprawa Niny Frank”) i Jarosława Klejnockiego („Przylądek pozerów”), a także reżysera Borysa Lankosza („Ziarno prawdy”) oraz filozofa Stanisława Krajewskiego („Czy matematyka jest nauką humanistyczną?”).

BAJKA O IPSLANDII | Kim jesteśmy w ocenie nas samych, a kim stajemy się w oczach innych? Czy możliwe jest stworzenie spójnego, całościowego portretu człowieka? A może nasze poznanie jest cząstkowe, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko próbować zrozumieć ludzi poprzez szczegóły: związane z nimi przedmioty, wspomnienia i miejsca…

BAJKA O IPSLANDII przedstawia sylwetki językoznawcy Stanisława Dubisza, historyka sztuki Grzegorza P. Bąbiaka oraz zajmującej się administracją Ewy Kozłowskiej. Wszyscy troje pracują w stołecznym Instytucie Polonistyki Stosowanej, przez wtajemniczonych zwanym Ipslandią. Twórców filmu nie interesują jednak hermetyczne zagadnienia naukowe. Przeciwnie, portretują bohaterów w ich środowisku zawodowym – przestrzeni, w której oficjalność miesza się z prywatnością. Obserwujemy reakcje bohaterów na słowa ich przyjaciół i współpracowników, opisujących pierwsze wrażenia związane z Dubiszem, Bąbiakiem i Kozłowską.

Reżyser Mariusz Koryciński, idąc za Gombrowiczem, stawia pytania o formy naszej tożsamości i możliwości jej poznania. W jego dokumencie pojawia się konstrukcja znana z obrazów angielskiego malarza Francisa Bacona. Czy symbolizuje ograniczenia każdego z nas w wyrażaniu siebie i rozumieniu innych, czy może raczej ograniczenia samego kina, uniemożliwiającego pełne oddanie prawdy o ludziach i zjawiskach?

Wykład dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej

Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka zaprasza na wykład dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej na temat:

„TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB Z DYZARTRIĄ – PODEJŚCIE CAŁOŚCIOWE (MOTORYCZNE I PSYCHOLOGICZNE)”.

Wykład odbędzie się 28 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00 w Auli B w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ
dr Danuta Emiluta-Rozya

Pobierz zaproszenie [PDF] 

Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność

Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej

i

Stowarzyszenie na rzecz Języka i Języków (Gesellschaft für Sprache und Sprachen, GeSuS)

serdecznie zapraszają na 27. doroczną konferencję GeSuS

Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność

Warszawa, 30.05.2019 – 01.06.2019

Tegoroczna konferencja dotyczy dyscyplin związanych z badaniami nad językiem i językami oraz interdyscyplinarności sensu largo.

W dyskusjach na temat szeroko rozumianej interdyscyplinarności jako tendencji współczesnej nauki, widocznych jest wiele podejść do badań określanych jako interdyscyplinarne: od opracowywania wspólnych pojęć, zapożyczania pojęć wypracowywanych w innych dziedzinach nauki, poprzez równoległe realizowanie podobnych projektów badawczych, po przekształcanie różnych elementów teorii i metodologii określonych dyscyplin naukowych.

Refleksją przewodnią konferencji jest przede wszystkim pytanie o obecną praktykę w obrębie określonych dyscyplin, ale i interdyscyplinarność w praktyce. Celem dyskusji jest wskazanie potencjałów i ograniczeń w tym zakresie. Do debaty na ten temat zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych postrzegających postawę interdyscyplinarną, będącą często koniecznością, zarówno produktywnie jak i krytycznie. Co więcej, termin interdyscyplinarność niekoniecznie musi być rozumiany jako dialog pomiędzy różnymi dyscyplinami, ale może również dotyczyć twórczej wymiany i współpracy osób reprezentujących subdyscypliny nadrzędnych dziedzin nauki, takich jak językoznawstwo, pedagogika, psychologia czy socjologia. W kontekście zbliżającej się konferencji zarysowują się następujące aspekty tak naszkicowanego zagadnienia:

 • język jako „szczególny” przedmiot refleksji interdyscyplinarności w kontekście takich (sub)dyscyplin jak lingwistyka stosowana, dydaktyka języków obcych, (krytyczna) analiza dyskursu, translatoryka, językoznawstwo kognitywne, socjolingwistyka, semiotyka społeczna itp.
 • wartość dodana podejść interdyscyplinarnych i specjalizacji w zakresie badań nad językiem i językami
 • typowe i nietypowe zagadnienia interdyscyplinarności, takie jak edukacja, migracje, polityka, media, kultura, literatura
 • praktyka pracy interSUBdyscyplinarnej
 • praktyka pracy dziedzinowej i interdyscyplinarnej
 • teoretyczne i empiryczne możliwości poszerzenia obecnie praktykowanej dyscyplinarności i interdyscyplinarności
 • granice pracy dyscyplinarnej i interdyscyplinarnej
 • dialog między dyskursami naukowymi i pozanaukowymi

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną: RK.konferencje@polsl.pl. Propozycję referatów w języku angielskim, niemieckim, polskim lub ukraińskim (w formie abstraktu, ok. 300 słów) prosimy przesyłać do 31.03.2019 r. Prelegentki oraz prelegenci zostaną powiadomieni o akceptacji wystąpienia najpóźniej do 15.04.2019 r.

Dr hab. Przemysław E. Gębal, prof. UW

Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz S. Kumięga

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska

Dr Monika J. Nawracka

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska

 

Wykład magistra Jacka Asperskiego

 
TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA
Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka


zaprasza na wykład

MAGISTRA  Jacka Asperskiego

na temat:

„AUTORSKA METODA TERAPII ROTACYZMÓW WŁAŚCIWYCH  I PARAROTACYZMÓW”

Wykład odbędzie się 7 CZERWCA 2019 roku o godzinie 15.10 w Auli C

w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATEM WYKŁADU, NIE TYLKO CZŁONKÓW SEKCJI LOGOPEDYCZNEJ TKJ

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya

Puzzle Doc


Film dokumentalny "Puzzle Doc" w reż. Mariusza Korycińskiego został zakwalifikowany do 65. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych OKFA. Film będzie walczył o nagrodę w kategorii filmów niezależnych m.in. z obrazami Olgi Chajdas (autorki "Niny") i Rafała Łysaka (autora "Miłości bezwarunkowej"). Dokument jest współprodukowany przez Wydział Polonistyki. Poniżej zwiastun filmu: http://tiny.cc/j1bv5y

Jak badać Oświecenie? - Konferencja

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w obradach międzynarodowej konferencji metodologicznej

"Jak badać Oświecenie? How to study the Enlightenment? Comment étudier les Lumières?"

która odbędzie się w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 4-5 czerwca 2019 roku. 

Organizatorem tego naukowego wydarzenia, w którym wezmą udział badacze z ośmiu krajów europejskich, jest Pracownia Rękopisów i Ineditów z lat 1700-1850 działająca przy Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW.

Zapraszamy serdecznie!

Organizatorzy:
Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
Dr Agata Wdowik
Mgr Edyta Pętkowska

Pobierz

XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Interdyscyplinarność w logopedii - konieczność czy nadmiar?

Termin i miejsce: 26-27 października 2019 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych w interdyscyplinarnym obszarze logopedii przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie istotna będzie odpowiedź na pytanie czy logopedia zgodnie ze swoja nazwą (gr. logos paideia - nauczanie języka) powinna rozwijać się w obrębie językoznawstwa, czy raczej na pograniczu i obejmować coraz szerszy obszar wiedzy z zakresu mi. in. medycyny, pedagogiki, psychologii, fizjoloterapii. Zaproszeni goście to wybitni specjaliści w dziedzinie logopedii - zarówno teoretycy jak i praktycy z kraju i zagranicy.

Dyskusje związana ze ścierającymi się stanowiskami dotyczącymi rozwoju logopedii pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule konferencji. Założeniem konferencji jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy naukowej z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy, a także promowanie i wdrażanie wypracowanych nowatorskich, dostosowanych do aktualnych potrzeb rozwiązań, korzystających z teorii i praktyki innych obszarów naukowych.

https://konferencje.aps.edu.pl/interdyscyplinarnoscwlogopedii

Prace remontowe w budynku polonistyki

W związku z pracami remontowymi w budynku polonistyki wyłączone zostaną z użytku w sierpniu br. pomieszczenia znajdujące się na poziomie 0 (parter) i -1 (podziemia).
W sierpniu br. Instytut Polonistyki Stosowanej będzie zamknięty.  Uprzemie prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem za pośrednictwem poczty elektronicznej (ips.polon@uw.edu.pl).

NOC BIBLIOTEK W FILMOTECE NARODOWEJ

Biblioteka FINA zaprasza 5 października (sobota) w godzinach 18:00-21:00 na imprezę w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek.

Miejsce: siedziba FINA przy ul. Puławskiej 61 - pomieszczenia biblioteczne FINA (przejście przez podwórko).

18:00 - 19:00 Rozmowa o książce „Piękne widoki, panowie, stąd macie”: o kinie polskiego sockonsumpcjonizmu z jej autorką Justyną JaworskąW trakcie spotkania zostaną pokazane fragmenty filmowe ilustrujące podejmowaną tematykę. Dyskusję poprowadzi Błażej Hrapkowicz.

19:00 – 21.00  Jak powstaje film dokumentalny? Rozmowa z Krzysztofem Kopczyńskim o warsztacie dokumentalisty oraz o roli dokumentu w obecnych czasach.  Spotkanie poprowadzi Jerzy Uszyński.

Pokaz  filmu  dokumentalnego Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz (wersja 52 min.)  w reżyserii  Krzysztofa Kopczyńskiego.

Dla osób, które przyjdą na spotkania, przygotowaliśmy darmowe publikacje filmowe m.in. stare numery pisma „Iluzjon”.

„Puzzle Doc” na festiwalu NURT

Film Mariusza Korycińskiego „Puzzle Doc. Portret języka w czasach online” z udziałem Borysa Lankosza i Katarzyny Bondy oraz m.in. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy i Jarosława Klejnockiego, współprodukowany przez Wydział Polonistyki UW, zakwalifikował się do konkursu głównego 25. Ogólnopolskiego Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach. Wcześniej dokument brał udział w 65. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależnych OKFA w Koninie.


Płatny staż w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

poszukuje osób na stanowisko:

Opiekun Ekspozycji Muzealnej

forma zatrudnienia: płatny staż

miejsce pracy: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20

czas pracy: wtorek, środa, piątek: 14:00-18:00, czwartek: 14:00-20:00, niedziela: 11:00-18:00

zakres obowiązków:

Opieka nad zbiorami znajdującymi się na ekspozycji Muzeum, udzielanie informacji zwiedzającym, wsparcie przy organizacji wernisaży, promocji książek i innych imprezach związanych z działalnością Muzeum.

Oferujemy pracę przy ciekawych projektach w państwowej instytucji kultury oraz możliwość odbycia praktyk studenckich.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: administracja@muzeumliteratury.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Dział Administracji, tel. (22) 635 96 52

„Puzzle Doc” z nagrodą dla Mariusza Korycińskiego

Film „Puzzle Doc. Portret języka w czasach online” – współprodukowany przez Wydział Polonistyki UW – został wyróżniony na 25. Ogólnopolskim Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach.

Nagrodę Specjalną otrzymał reżyser i współproducent Mariusz Koryciński. Nagrodę wręczył dokumentalista i aktor Kantora, dyrektor artystyczny festiwalu Krzysztof Miklaszewski, który uzasadnił przyznanie nagrody tym, iż film „Puzzle Doc” jest „pierwszą udaną próbą filmowej wizualizacji procesów społecznej komunikacji”.

Wcześniej dokument zdobył nominację na  65. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależnych OKFA w Koninie.

Seminarium

Zapraszamy na spotkanie seminaryjne z cyklu "Przestrzenie dyskursu - media i retoryka".

Temat seminarium: "Przemiany dyskursów przedwyborczych w Polsce i w Czechach po 1989 roku: gatunki polityczne, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne".

Referat wygłosi dr Renata Rusin-Dybalska z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Seminarium odbędzie się 30 listopada, o godzinie 12.30, w sali nr 52.

Agnieszka Budzyńska-Daca
Zakład Retoryki i Mediów

XV spotkanie z cyklu „My z Nich”

Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

Szanowni Państwo !

Uprzejmie zapraszamy na XV spotkanie z cyklu „My z Nich”, organizowane przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki), poświęcone dokonaniom językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2019 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sali numer 17 (I piętro) o godz. 11.00.

Program:

I. Powitanie przez Pana Dziekana Wydziału Polonistyki UW prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.

II. Referaty:

 1. Bogusław Dunaj  (UJ)–Witold Taszycki  - twórca onomastyki polskiej i historyk języka
 2. Stanisław Cygan (UJK) Wanda Pomianowska  - językoznawca, społecznik, poetka
 3. Romuald Huszcza (UW)Janusz Chmielewski jako badacz języka chińskiego
 4. Krystyna Kowalik (IJP PAN)Kazimierz Sikora (UJ) Roman Laskowski . Dwa szkice do portretu Uczonego

Przeostrzenia. Kino polskie wobec transformacji ustrojowych 1945 i 1989

Instytut Literatury Polskiej oraz Instytut Kultury Polskiej UW serdecznie zapraszają na konferencję naukową

Przeostrzenia. Kino polskie wobec transformacji ustrojowych 1945 i 1989

Do wspólnej dyskusji pragniemy zaprosić badaczki i badaczy zainteresowanych filmowymi reprezentacjami obu przełomów i reprezentujących różne dyscypliny naukowe, m.in. filmoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historię sztuki, nauki historyczne czy kulturę wizualną.

Zagadnienie transformacji ustrojowych po drugiej wojnie światowej oraz po 1989 roku jest jednym z intensywniej omawianych we współczesnej humanistyce problemów. Badania skoncentrowane na każdej transformacji z osobna dążą w pierwszej kolejności do odtworzenia i scharakteryzowania tych procesów historycznych, które dały początek dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Gest powrotu do momentów historycznych, w których doszło do drastycznego przewartościowania dotychczasowego układu sił politycznych oraz uruchomienia nowej logiki historycznej, stanowi konieczny element diagnozy współczesnego obrazu wspólnoty narodowej, i odwrotnie – dynamika teraźniejszych zmian determinuje to, w jaki sposób rekonstruowane i oceniane są historyczne zwroty transformacyjne. Dotychczasowa praktyka badawcza koncentrowała się zwykle na jednym z wybranych przełomów ustrojowych. W obszarze filmoznawstwa była to przede wszystkim cezura 1989 roku, czego świadectwem są liczne ważne publikacje z ostatnich lat, m.in. Kino – postkomunizm – polityka. Film w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesów transformacji politycznej i konsekwencji roku 1989 pod red. Marty Brzezińskiej-Pająk czy Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej Michała Piepiórki. Wciąż jednak brakuje prób bardziej całościowego uchwycenia mechanizmów transformacji rządzących polską historią ostatniego stulecia, zwłaszcza w interesującej nas perspektywie kinematografii polskiej.

Konferencja odbędzie się w dn. 26–27 marca 2020 roku w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Więcej informacji na stronie konferencji przeostrzenia.wordpress.com.

Film Wydziału Polonistyki na Long Story Short Film Festival

Film „Puzzle Doc” w reż. Mariusza Korycińskiego z udziałem m.in. Katarzyny Bondy i Borysa Lankosza, wyprodukowany przez Wydział Polonistyki UW, został zakwalifikowany do jednego z pierwszych w Polsce festiwali online, organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu.

Obok filmu Korycińskiego znalazły się produkcje m.in. ze Studia Munka, Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Łódzkiej Szkoły Filmowej, które ocenią m.in. Jagoda Szelc („Wieża. Jasny dzień”) oraz krytyk Łukasz Maciejewski. Wcześniej „Puzzle Doc” brało udział w festiwalu filmów niezależnych OKFA w Koninie, a reżyser Mariusz Koryciński otrzymał nagrodę specjalną podczas festiwalu NURT w Kielcach.

Zwiastun filmu do zobaczenia pod linkiem: http://tiny.cc/j1bv5y, natomiast cały film będzie dostępny za darmo 22 maja o godz. 18:00 na stronie: https://bit.ly/35SE5T8. Zapraszamy do lektury filmu oraz głosowania na „Puzzle Doc” w plebiscycie publiczności.

Wojownicy Cesarzowej Furiosy

Pożegnanie wybitnych humanistów

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomości o śmierci wybitnych humanistów, historyków literatury i idei. Autorów pasjonujących książek i artykułów.


W dniu 19 lipca odszedł

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka


W dniu 20 sierpnia odszedł

Prof. dr hab. Andrzej Walicki


W dniu 23 sierpnia odeszła

Prof. dr hab. Maria Janion