Komunikat Dziekana Łukasza Książyka w sprawie zajęć zdalnych

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam listę zajęć zdalnych organizowanych na Wydziale Polonistyki UW od 16 lub 23 marca br. Lista ta może zostać wydłużona. Metody prowadzenia zajęć zdalnych mogą być modyfikowane w celu sprawniejszej realizacji procesu dydaktycznego. Wykładowcy, którzy nie zdecydowali się na prowadzenie zajęć zdalnych, proszeni są o utrzymywanie aktywnego kontaktu ze studentami z grup zajęciowych i bieżące reagowanie na ich naukowe potrzeby. Programy zajęć, które do 14 kwietnia br. nie będą prowadzone w formie zdalnej, muszą zostać w porozumieniu ze studentami odpowiednio zmodyfikowane, aby gwarantowały osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu. Jeżeli po 14 kwietnia br. tradycyjnie prowadzone zajęcia będą w dalszym ciągu zawieszone, wszystkie organizowane na Wydziale Polonistyki ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, warsztaty i seminaria obligatoryjnie będą musiały przejść na tryb zdalny.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki
dr Łukasz Książyk

Zajęcia w IPS

Dyżury pracowników Instytutu Polonistyki Stosowanej

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Instytut Polonistyki Stosowanej pozostanie zamknięty do odwołania. We wszystkich sprawach proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy pracownicy pełnią swoje dyżury w formie zdalnej.

Dyrektor Instytutu - dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW - g.babiak@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora - doc. dr Tomasz Wroczyński - t.wroczynski@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora - dr Marlena Kurowska - m.kurowska5@uw.edu.pl

ips.polon@uw.edu.pl - sekretariat Instytutu Polonistyki Stosowanej
s.dorociuk@uw.edu.pl - sekretariat Centrum Logopedycznego UW
pslog.polon@uw.edu.pl - Pomagisterskie Studium Logopedyczne
podyplome.ips@uw.edu.pl - Studia podyplomowe "Filologia polska w praktyce"

Przeostrzenia. Kino polskie wobec transformacji ustrojowych 1945 i 1989

Instytut Literatury Polskiej oraz Instytut Kultury Polskiej UW serdecznie zapraszają na konferencję naukową

Przeostrzenia. Kino polskie wobec transformacji ustrojowych 1945 i 1989

Do wspólnej dyskusji pragniemy zaprosić badaczki i badaczy zainteresowanych filmowymi reprezentacjami obu przełomów i reprezentujących różne dyscypliny naukowe, m.in. filmoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historię sztuki, nauki historyczne czy kulturę wizualną.

Zagadnienie transformacji ustrojowych po drugiej wojnie światowej oraz po 1989 roku jest jednym z intensywniej omawianych we współczesnej humanistyce problemów. Badania skoncentrowane na każdej transformacji z osobna dążą w pierwszej kolejności do odtworzenia i scharakteryzowania tych procesów historycznych, które dały początek dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Gest powrotu do momentów historycznych, w których doszło do drastycznego przewartościowania dotychczasowego układu sił politycznych oraz uruchomienia nowej logiki historycznej, stanowi konieczny element diagnozy współczesnego obrazu wspólnoty narodowej, i odwrotnie – dynamika teraźniejszych zmian determinuje to, w jaki sposób rekonstruowane i oceniane są historyczne zwroty transformacyjne. Dotychczasowa praktyka badawcza koncentrowała się zwykle na jednym z wybranych przełomów ustrojowych. W obszarze filmoznawstwa była to przede wszystkim cezura 1989 roku, czego świadectwem są liczne ważne publikacje z ostatnich lat, m.in. Kino – postkomunizm – polityka. Film w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesów transformacji politycznej i konsekwencji roku 1989 pod red. Marty Brzezińskiej-Pająk czy Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej Michała Piepiórki. Wciąż jednak brakuje prób bardziej całościowego uchwycenia mechanizmów transformacji rządzących polską historią ostatniego stulecia, zwłaszcza w interesującej nas perspektywie kinematografii polskiej.

Konferencja odbędzie się w dn. 26–27 marca 2020 roku w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Więcej informacji na stronie konferencji przeostrzenia.wordpress.com.

XV spotkanie z cyklu „My z Nich”

Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

Szanowni Państwo !

Uprzejmie zapraszamy na XV spotkanie z cyklu „My z Nich”, organizowane przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki), poświęcone dokonaniom językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2019 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sali numer 17 (I piętro) o godz. 11.00.

Program:

I. Powitanie przez Pana Dziekana Wydziału Polonistyki UW prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.

II. Referaty:

  1. Bogusław Dunaj  (UJ)–Witold Taszycki  - twórca onomastyki polskiej i historyk języka
  2. Stanisław Cygan (UJK) Wanda Pomianowska  - językoznawca, społecznik, poetka
  3. Romuald Huszcza (UW)Janusz Chmielewski jako badacz języka chińskiego
  4. Krystyna Kowalik (IJP PAN)Kazimierz Sikora (UJ) Roman Laskowski . Dwa szkice do portretu Uczonego

Seminarium "Przestrzenie dyskursu - media i retoryka"

Zapraszamy na spotkanie seminaryjne z cyklu "Przestrzenie dyskursu - media i retoryka".

Temat seminarium: "Przemiany dyskursów przedwyborczych w Polsce i w Czechach po 1989 roku: gatunki polityczne, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne".

Referat wygłosi dr Renata Rusin-Dybalska z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Seminarium odbędzie się 30 listopada, o godzinie 12.30, w sali nr 52.

Agnieszka Budzyńska-Daca
Zakład Retoryki i Mediów

„Puzzle Doc” z nagrodą dla Mariusza Korycińskiego

Film „Puzzle Doc. Portret języka w czasach online” – współprodukowany przez Wydział Polonistyki UW – został wyróżniony na 25. Ogólnopolskim Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach.

Nagrodę Specjalną otrzymał reżyser i współproducent Mariusz Koryciński. Nagrodę wręczył dokumentalista i aktor Kantora, dyrektor artystyczny festiwalu Krzysztof Miklaszewski, który uzasadnił przyznanie nagrody tym, iż film „Puzzle Doc” jest „pierwszą udaną próbą filmowej wizualizacji procesów społecznej komunikacji”.

Wcześniej dokument zdobył nominację na  65. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależnych OKFA w Koninie.

Płatny staż w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

poszukuje osób na stanowisko:

Opiekun Ekspozycji Muzealnej

forma zatrudnienia: płatny staż

miejsce pracy: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20

czas pracy: wtorek, środa, piątek: 14:00-18:00, czwartek: 14:00-20:00, niedziela: 11:00-18:00

zakres obowiązków:

Opieka nad zbiorami znajdującymi się na ekspozycji Muzeum, udzielanie informacji zwiedzającym, wsparcie przy organizacji wernisaży, promocji książek i innych imprezach związanych z działalnością Muzeum.

Oferujemy pracę przy ciekawych projektach w państwowej instytucji kultury oraz możliwość odbycia praktyk studenckich.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: administracja@muzeumliteratury.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Dział Administracji, tel. (22) 635 96 52

„Puzzle Doc” na festiwalu NURT

Film Mariusza Korycińskiego „Puzzle Doc. Portret języka w czasach online” z udziałem Borysa Lankosza i Katarzyny Bondy oraz m.in. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy i Jarosława Klejnockiego, współprodukowany przez Wydział Polonistyki UW, zakwalifikował się do konkursu głównego 25. Ogólnopolskiego Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach. Wcześniej dokument brał udział w 65. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależnych OKFA w Koninie.


NOC BIBLIOTEK W FILMOTECE NARODOWEJ

Biblioteka FINA zaprasza 5 października (sobota) w godzinach 18:00-21:00 na imprezę w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek.

Miejsce: siedziba FINA przy ul. Puławskiej 61 - pomieszczenia biblioteczne FINA (przejście przez podwórko).

18:00 - 19:00 Rozmowa o książce „Piękne widoki, panowie, stąd macie”: o kinie polskiego sockonsumpcjonizmu z jej autorką Justyną JaworskąW trakcie spotkania zostaną pokazane fragmenty filmowe ilustrujące podejmowaną tematykę. Dyskusję poprowadzi Błażej Hrapkowicz.

19:00 – 21.00  Jak powstaje film dokumentalny? Rozmowa z Krzysztofem Kopczyńskim o warsztacie dokumentalisty oraz o roli dokumentu w obecnych czasach.  Spotkanie poprowadzi Jerzy Uszyński.

Pokaz  filmu  dokumentalnego Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz (wersja 52 min.)  w reżyserii  Krzysztofa Kopczyńskiego.

Dla osób, które przyjdą na spotkania, przygotowaliśmy darmowe publikacje filmowe m.in. stare numery pisma „Iluzjon”.

Prace remontowe w budynku polonistyki

W związku z pracami remontowymi w budynku polonistyki wyłączone zostaną z użytku w sierpniu br. pomieszczenia znajdujące się na poziomie 0 (parter) i -1 (podziemia).
W sierpniu br. Instytut Polonistyki Stosowanej będzie zamknięty.  Uprzemie prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem za pośrednictwem poczty elektronicznej (ips.polon@uw.edu.pl).