Wykłady dr Katii Vandenborre

Instytut Polonistyki Stosowanej serdecznie zaprasza na wykłady

dr Katii Vandenborre (ULB)

w ramach projektu WBI-IPS „Relations, interactions et transferts culturels entre la Belgique et la Pologne“

14 XII 2015 r. (pn.)

13.15-14.45, s. 7.

Polski Maeterlinck (1). Recepcja belgijskiego Nobla w literaturze i kulturze polskiej.

15.00-16.30, s. 17.

Leśmianowska reinterpretacja "Ali Baby i czterdziestu zbójców" w kontekście myśli socjalistycznej

15 XII 2015 r. (wt.)

9.45-11.15, s. 50.

Polski Maeterlinck (2). Polskie przekłady "Intruza": warsztat translatologiczny

Katia Vandenborre - pracownik naukowy FNRS na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Pracuje głównie nad baśnią literacką w literaturze polskiej dwudziestego wieku. Na ten temat napisała rozprawę doktorską (pod wspólną opieką prof. Danuty Knysz-Tomaszewskiej i prof. Doroty Walczak-Delanois), którą obroniła w 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim, i przygotowuje monografię, która ukaże się w 2016 r. w wydawnictwie Classiques Garnier. Badania postdoktoralne dotyczą baśni w perspektywie porównawczej (m.in. związków między baśnią rosyjską i baśnią polską, wpływu M. Maeterlincka na baśń polską, obcych baśni wydanych przez Jakuba Mortkowicza, itp.) oraz reportażuKotwica literackiego.

STUDIA PODYPLOMOWE SZKOŁA KOMUNIKACJI PROFESJONALNEJ

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 15.12.2015 r.

Pierwszy zjazd planowany jest na 19.12.2015 r.

80's Again! Ogólnopolska konferencja poświęcona latom osiemdziesiątym

Często – mówiąc o kinie, muzyce czy literaturze – spotykamy się ze stwierdzeniem: „typowe lata osiemdziesiąte”. Na czym jednak polega klimat filmów czy muzyki z tamtego czasu? I jaka była naprawdę dziewiąta dekada XX wieku – w kinie, muzyce, literaturze?

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej, studencko-doktoranckiej konferencji naukowej poświęconej latom 80. Organizatorzy planują wydanie tomu pokonferencyjnego. Opłata dla osób wygłaszających referaty wynosi 50 zł; wstęp dla publiczności jest bezpłatny.

Sesja odbędzie się w dniach 8-9 marca 2016 roku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są w komunikacie konferencyjnym (https://goo.gl/vI6Wn2)oraz na stronie organizatorów (www.facebook.com/klubslobodzian).Czytaj całość ...

STUDIA PODYPLOMOWE SZKOŁA KOMUNIKACJI PROFESJONALNEJ


SEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE w IPS

Instytut Polonistyki Stosowanej serdecznie zaprasza studentów kierunku filologia polska na SEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE w roku akademickim 2015/2016

Seminaria licencjackie:

 • prof. Elżbieta Sękowska, Analiza językowo-stylistyczna tekstu       
 • dr Dariusz Dziurzyński, Horror - szaleństwo - perwersja. Narracje gotyckie w literaturze i kulturze 2. poł. XIX w. i przełomu modernistycznych stuleci. Idee - konteksty - przekłady - wydania     
 • doc. dr Tomasz Wroczyński, Poezja polska XX wieku        
 • dr Beata Jędryka, Słowo i umysł - dydaktyka języka polskiego jako obcego           
 • dr Agnieszka Szurek, Wyobrażona prowincja. Retoryczne sposoby kreowania przestrzeni prowincji w literaturze i kulturze popularnej        
 • dr Agata Wdowik, Literatura oświeceniowa i jej recepcja w następnych wiekach, studia zaoczne
 • dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Jak znaleźć wspólny język? Aspekty komunikacji, studia zaoczne

Seminaria magisterskie:

 • dr Agnieszka Szurek, Retoryka i literatura popularna oraz nowe media
 • prof. Grzegorz Bąbiak, Literatura i sztuka polskiego socrealizmu. Próba bilansu
 • dr hab. Agnieszka Mikołajczuk, Znaczenie słowa w języku i tekście
 • dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Komunikacja. Aspekty, uwarunkowania, bariery
 • doc. dr Krzysztof Kopczyński, Film i media wobec tradycji literackiej
 • doc. dr Piotr Lehr-Spławiński, Media - literatura - rzeczywistość

Nowa edycja konkursu serii „Polonistyka Użyteczna”

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna” w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza konkurs na pracę magisterską. Prace należy zgłaszać do 31 grudnia 2015.
Czytaj całość ...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ

20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych
http://20latdebat.weebly.com/

Dodatkowa rekrutacja do PSLog

odbędzie się 8 września 2015 r. o godz.15.00, ul.Karowa 20 pok.209 IIp.
Dokumenty przyjmujemy do 2 września 2015r.
Czytaj całość ...

Polski język prawny - nowe wyzwania

Koło Naukowe "Lingua Iuris"
ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem
prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW
i  prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW
na temat

Polski język prawny - nowe wyzwania

oraz

IX Ogólnopolskim Dyktandzie Prawniczym

które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2015 r.
w Audytorium Starej Biblioteki przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Szczegóły www.iuris.uw.edu.pl

Zobacz:

METODY I TECHNIKI TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA – SEKCJA LOGOPEDYCZNA

ORAZ POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE I ZAKŁAD LOGOPEDII I EMISJI GŁOSU

INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zapraszają do wzięcia udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

METODY I TECHNIKI TERAPII  LOGOPEDYCZNEJ. 

OD TEORII DO PRAKTYKI

Konferencja odbędzie się w dniach 11–13 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, sala nr 316 (piętro III).

Celem konferencji jest prezentacja metod i technik logopedycznych wypracowanych na gruncie różnych teorii nauk podstawowych i interdyscyplinarnych dla badań nad mową i językiem. Współcześnie definiowany przedmiot logopedii jako zaburzenia komunikacji językowej (w mowie i piśmie) o różnej etiologii i patomechanizmach wymaga od logopedów – w związku z powiększającą się wiedzą w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych – ciągłej aktualizacji zarówno wiedzy odnoszącej się do zaburzeń mowy, jak i doskonalenia metod i technik pracy z pacjentami z zaburzoną komunikacją werbalną i niewerbalną. Zapraszamy specjalistów w dziedzinie m. in. logopedii, psycholingwistyki, neuropsychologii, lingwistyki, przedstawicieli ośrodków logopedycznych i placówek naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych.

Czytaj całość ...