BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA ABSOLWENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ


Uniwersytet Warszawski wraz z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności przygotował bardzo ciekawą ofertę bezpłatnych studiów podyplomowych dla absolwentów filologii polskiej. To studia dzienne, które trwać będą 10 miesięcy. Rekrutować mogę się na nie osoby, które kończą właśnie studia II stopnia.

Szersza informacja na ten temat opublikowana została na stronie głównej Uniwersytetu.
http://www.uw.edu.pl/rekrutacja-do-szkoly-edukacji/

INTERAKTYWNY TOM „RÓŻNE OBLICZA EDUKACJI AUDIOWIZUALNEJ”

publikacja jest dostępna pod linkiem:
http://come.uw.edu.pl/peam/publikacja2015.php

Na początku była międzynarodowa konferencja…

… „Edukacja filmowa i medialna  w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków”, zorganizowana na  Uniwersytecie Warszawskim w maju 2015 roku. Odwiedziły nas wtedy osoby z wielu krajów – Czech, Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Najnowsze technologie pozwoliły połączyć się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i USA. Dzięki temu ci, którzy nie mogli na co dzień się spotkać, zyskali szansę wymiany swoich marzeń i doświadczeń.

Później pojawił się pomysł opracowania tomu…

… łączącego wystąpienia wygłoszone podczas konferencji z tekstami wprowadzającymi w tematykę edukacji audiowizualnej. Redaktorzy tomu wybrali te referaty, które pomogą poszerzyć wiedzę  o kinie i współczesnych mediach. Dlatego właśnie „Różne oblicza edukacji audiowizualnej” są dostępne w Internecie. By każdy mógł – jak żartowała Susanne Wad – „kraść” od bardziej doświadczonych kolegów, oraz – o czym mówił Pavel Bednařik – uczyć się na ich błędach. A przy tym zarazić się od nich energią i pasją.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja pomoże Wam zrobić pierwszy krok w stronę edukacji audiowizualnej…

Publikacja została wydana w otwartym dostępie  na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. PDF oraz filmy umieszczone  na portalu YouTube stanowią całość.

redakcja tomu: Paweł Jaskulski oraz Mariusz Koryciński

recenzja naukowa tomu: dr Joanna Frużyńska

program konferencji: Krzysztof Kopczyński oraz Joanna Wendorff-Østergaard

współfinansowanie publikacji: Polski Instytut Sztuki Filmowej

wydawca: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW oraz Eureka Media

patroni publikacji: Instytut Polonistyki Stosowanej oraz Film & TV Kamera

partnerzy konferencji: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW, Creative Europe Desk Polska, Eureka Media oraz Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte

sponsor konferencji: 3D Mind Films

patroni medialni konferencji: TVP Kultura, Radio Kampus, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, dlastudenta.pl, Fundacja Edukacja Kulturalnej Ad Arte, filmneweurope.pl. EKRANy oraz giełda-inwestora.pl

Terminarz najbliższych zebrań naukowych Instytutu Polonistyki Stosowanej

 • 18 maja - sprawy organizacyjne
 • 8 czerwca, godz. 16.00, sala nr 7 - zebranie wyborcze w celu indykacji kandydata na Dyrektora IPS. Po indykacji odbędzie się zebranie innych nauczycieli oraz osób niebędących nauczycielami w celu wyboru przedstawicieli do Rady Naukowej IPS.

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS)

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS)

Master européen en langues et cultures

de l’Europe centrale (MAE)

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 2015

Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW we współpracy z Katedrą Polonistyki Wydziału Filozofii i Literatury Uniwersytetu Wolnego w Brukseli zapraszają studentów I roku II stopnia studiów wszystkich specjalności polonistycznych do udziału w międzynarodowych polsko-belgijskich studiach magisterskich z zakresu polonistyki stosowanej, problematyki środkowoeuropejskiej i dialogu polsko-belgijskiego.

Studia w formie indywidualnego toku kształcenia – równoległego do minimum programowego na danym kierunku - trwają dwa lata (2015/2016, 2016/2017) i obejmują zajęcia fakultatywne o łącznej sumie 30 ECTS, dobierane z puli specjalizacji zawodowych, ścieżki belgistycznej i oferty seminariów magisterskich IPS-u.

Elementem składowym PBSS/MAE jest semestralny wyjazd w ramach programu Erasmus+ na polonistykę brukselską w celu pogłębienia kwalifikacji językowych, merytorycznych i odbycia konsultacji naukowych z belgijskim współpromotorem pracy magisterskiej powstającej w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej 29 lutego 2016 r.
(godz. 13.00)  w gabinecie Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej jest złożenie w sekretariacie IPS-u w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2016 r. następujących dokumentów w języku polskim:

 1. curriculum vitae,
 2. podanie z uzasadnieniem wyjazdu, planowanymi zajęciami oraz konspektem pracy magisterskiej;
 3. opinia krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
 4. potwierdzona na poziomie B2 znajomość wybranego języka oficjalnego Królestwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka światowego używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego). Pierwszeństwo w kwalifikacji przypadnie studentom z zaawansowaną znajomością języka francuskiego lub taką, która wystarcza do samodzielnego uczestniczenia w dydaktyce na uczelni partnerskiej;
 5. zaświadczenie o średniej ocen z I etapu studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomu polsko-belgijskiego uzyskają Państwo na stronie internetowej IPS-u, w kontaktach z wydziałowym koordynatorem PBSS/MAE dr. Dariuszem Dziurzyńskim (dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl) i belgijską koordynatorką projektu prof. Dorotą Walczak-Delanois (dwalczak@ulb.ac.be).

 

Wykłady dr Katii Vandenborre

Instytut Polonistyki Stosowanej serdecznie zaprasza na wykłady

dr Katii Vandenborre (ULB)

w ramach projektu WBI-IPS „Relations, interactions et transferts culturels entre la Belgique et la Pologne“

14 XII 2015 r. (pn.)

13.15-14.45, s. 7.

Polski Maeterlinck (1). Recepcja belgijskiego Nobla w literaturze i kulturze polskiej.

15.00-16.30, s. 17.

Leśmianowska reinterpretacja "Ali Baby i czterdziestu zbójców" w kontekście myśli socjalistycznej

15 XII 2015 r. (wt.)

9.45-11.15, s. 50.

Polski Maeterlinck (2). Polskie przekłady "Intruza": warsztat translatologiczny

Katia Vandenborre - pracownik naukowy FNRS na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Pracuje głównie nad baśnią literacką w literaturze polskiej dwudziestego wieku. Na ten temat napisała rozprawę doktorską (pod wspólną opieką prof. Danuty Knysz-Tomaszewskiej i prof. Doroty Walczak-Delanois), którą obroniła w 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim, i przygotowuje monografię, która ukaże się w 2016 r. w wydawnictwie Classiques Garnier. Badania postdoktoralne dotyczą baśni w perspektywie porównawczej (m.in. związków między baśnią rosyjską i baśnią polską, wpływu M. Maeterlincka na baśń polską, obcych baśni wydanych przez Jakuba Mortkowicza, itp.) oraz reportażuKotwica literackiego.

STUDIA PODYPLOMOWE SZKOŁA KOMUNIKACJI PROFESJONALNEJ

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 15.12.2015 r.

Pierwszy zjazd planowany jest na 19.12.2015 r.

80's Again! Ogólnopolska konferencja poświęcona latom osiemdziesiątym

Często – mówiąc o kinie, muzyce czy literaturze – spotykamy się ze stwierdzeniem: „typowe lata osiemdziesiąte”. Na czym jednak polega klimat filmów czy muzyki z tamtego czasu? I jaka była naprawdę dziewiąta dekada XX wieku – w kinie, muzyce, literaturze?

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej, studencko-doktoranckiej konferencji naukowej poświęconej latom 80. Organizatorzy planują wydanie tomu pokonferencyjnego. Opłata dla osób wygłaszających referaty wynosi 50 zł; wstęp dla publiczności jest bezpłatny.

Sesja odbędzie się w dniach 8-9 marca 2016 roku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są w komunikacie konferencyjnym (https://goo.gl/vI6Wn2)oraz na stronie organizatorów (www.facebook.com/klubslobodzian).Czytaj całość ...

STUDIA PODYPLOMOWE SZKOŁA KOMUNIKACJI PROFESJONALNEJ


SEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE w IPS

Instytut Polonistyki Stosowanej serdecznie zaprasza studentów kierunku filologia polska na SEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE w roku akademickim 2015/2016

Seminaria licencjackie:

 • prof. Elżbieta Sękowska, Analiza językowo-stylistyczna tekstu       
 • dr Dariusz Dziurzyński, Horror - szaleństwo - perwersja. Narracje gotyckie w literaturze i kulturze 2. poł. XIX w. i przełomu modernistycznych stuleci. Idee - konteksty - przekłady - wydania     
 • doc. dr Tomasz Wroczyński, Poezja polska XX wieku        
 • dr Beata Jędryka, Słowo i umysł - dydaktyka języka polskiego jako obcego           
 • dr Agnieszka Szurek, Wyobrażona prowincja. Retoryczne sposoby kreowania przestrzeni prowincji w literaturze i kulturze popularnej        
 • dr Agata Wdowik, Literatura oświeceniowa i jej recepcja w następnych wiekach, studia zaoczne
 • dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Jak znaleźć wspólny język? Aspekty komunikacji, studia zaoczne

Seminaria magisterskie:

 • dr Agnieszka Szurek, Retoryka i literatura popularna oraz nowe media
 • prof. Grzegorz Bąbiak, Literatura i sztuka polskiego socrealizmu. Próba bilansu
 • dr hab. Agnieszka Mikołajczuk, Znaczenie słowa w języku i tekście
 • dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Komunikacja. Aspekty, uwarunkowania, bariery
 • doc. dr Krzysztof Kopczyński, Film i media wobec tradycji literackiej
 • doc. dr Piotr Lehr-Spławiński, Media - literatura - rzeczywistość

Nowa edycja konkursu serii „Polonistyka Użyteczna”

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna” w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza konkurs na pracę magisterską. Prace należy zgłaszać do 31 grudnia 2015.
Czytaj całość ...