Nowa edycja konkursu serii „Polonistyka Użyteczna”

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna” w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza konkurs na pracę magisterską. Prace należy zgłaszać do 31 grudnia 2015.
Czytaj całość ...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ

20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych
http://20latdebat.weebly.com/

Dodatkowa rekrutacja do PSLog

odbędzie się 8 września 2015 r. o godz.15.00, ul.Karowa 20 pok.209 IIp.
Dokumenty przyjmujemy do 2 września 2015r.
Czytaj całość ...

Polski język prawny - nowe wyzwania

Koło Naukowe "Lingua Iuris"
ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem
prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW
i  prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW
na temat

Polski język prawny - nowe wyzwania

oraz

IX Ogólnopolskim Dyktandzie Prawniczym

które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2015 r.
w Audytorium Starej Biblioteki przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Szczegóły www.iuris.uw.edu.pl

Zobacz:

METODY I TECHNIKI TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA – SEKCJA LOGOPEDYCZNA

ORAZ POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE I ZAKŁAD LOGOPEDII I EMISJI GŁOSU

INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zapraszają do wzięcia udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

METODY I TECHNIKI TERAPII  LOGOPEDYCZNEJ. 

OD TEORII DO PRAKTYKI

Konferencja odbędzie się w dniach 11–13 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, sala nr 316 (piętro III).

Celem konferencji jest prezentacja metod i technik logopedycznych wypracowanych na gruncie różnych teorii nauk podstawowych i interdyscyplinarnych dla badań nad mową i językiem. Współcześnie definiowany przedmiot logopedii jako zaburzenia komunikacji językowej (w mowie i piśmie) o różnej etiologii i patomechanizmach wymaga od logopedów – w związku z powiększającą się wiedzą w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych – ciągłej aktualizacji zarówno wiedzy odnoszącej się do zaburzeń mowy, jak i doskonalenia metod i technik pracy z pacjentami z zaburzoną komunikacją werbalną i niewerbalną. Zapraszamy specjalistów w dziedzinie m. in. logopedii, psycholingwistyki, neuropsychologii, lingwistyki, przedstawicieli ośrodków logopedycznych i placówek naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych.

Czytaj całość ...

POLSKO-BELGIJSKIE STUDIA STOSOWANE

REKRUTACJA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH

POLSKO-BELGIJSKICH STUDIÓW STOSOWANYCH

na rok akademicki 2015/2016

Zapraszamy studentów I roku studiów magisterskich do wzięcia udziału w programie POLSKO-BELGIJSKICH STUDIÓW STOSOWANYCH. Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów do 16 lutego 2015 roku w sekretariacie Instytutu Polonistyki Stosowanej (gmach Polonistyki, pok. 7A). Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 18 lutego 2015 roku o godz. 11.00.

Opiekun programu: dr Dariusz Dziurzyński.

Wymagane dokumenty:

  • cv
  • podanie z uzasadnieniem wyjazdu, planowanymi zajęciami oraz konspektem pracy magisterskiej
  • opinia krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
  • potwierdzona na poziomie B2 znajomość języka oficjalnego Królestwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka światowego, używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego). Pierwszeństwo w kwalifikacji przypadnie studentom z zaawansowaną znajomością języka francuskiego lub taką, która wystarcza do świadomego uczestniczenia w dydaktyce na uczelni partnerskiej
  • zaświadczenie o średniej ocen z I etapu studiów.

Dodatkowe informacje.

Wizyta naukowo-dydaktyczna Cécile Bocianowski

w ramach projektu WBI-IPS „Relations, interactions et transferts culturels entre la Belgique et la Pologne“

Czytaj całość ...

Nowa edycja konkursu

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna” w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza konkurs na pracę magisterską

Czytaj całość ...

XXIV Konferencja polsko-czeska

Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze pod patronatem JM Rektora UW
Warszawa, 29-30 września 2014
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Kampus Główny

Czytaj całość ...

Dodatkowa rekrutacja do Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

Zapraszamy na dodatkową rekrutację do Pomagisterskiego Studium Logopedycznego, dokumenty
można składać do 10 września 2014. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 19 września o godz 9.00.

Czytaj całość ...