METODY I TECHNIKI TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA – SEKCJA LOGOPEDYCZNA

ORAZ POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE I ZAKŁAD LOGOPEDII I EMISJI GŁOSU

INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zapraszają do wzięcia udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

METODY I TECHNIKI TERAPII  LOGOPEDYCZNEJ. 

OD TEORII DO PRAKTYKI

Konferencja odbędzie się w dniach 11–13 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, sala nr 316 (piętro III).

Celem konferencji jest prezentacja metod i technik logopedycznych wypracowanych na gruncie różnych teorii nauk podstawowych i interdyscyplinarnych dla badań nad mową i językiem. Współcześnie definiowany przedmiot logopedii jako zaburzenia komunikacji językowej (w mowie i piśmie) o różnej etiologii i patomechanizmach wymaga od logopedów – w związku z powiększającą się wiedzą w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych – ciągłej aktualizacji zarówno wiedzy odnoszącej się do zaburzeń mowy, jak i doskonalenia metod i technik pracy z pacjentami z zaburzoną komunikacją werbalną i niewerbalną. Zapraszamy specjalistów w dziedzinie m. in. logopedii, psycholingwistyki, neuropsychologii, lingwistyki, przedstawicieli ośrodków logopedycznych i placówek naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych.

Czytaj całość ...

POLSKO-BELGIJSKIE STUDIA STOSOWANE

REKRUTACJA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH

POLSKO-BELGIJSKICH STUDIÓW STOSOWANYCH

na rok akademicki 2015/2016

Zapraszamy studentów I roku studiów magisterskich do wzięcia udziału w programie POLSKO-BELGIJSKICH STUDIÓW STOSOWANYCH. Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów do 16 lutego 2015 roku w sekretariacie Instytutu Polonistyki Stosowanej (gmach Polonistyki, pok. 7A). Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 18 lutego 2015 roku o godz. 11.00.

Opiekun programu: dr Dariusz Dziurzyński.

Wymagane dokumenty:

  • cv
  • podanie z uzasadnieniem wyjazdu, planowanymi zajęciami oraz konspektem pracy magisterskiej
  • opinia krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
  • potwierdzona na poziomie B2 znajomość języka oficjalnego Królestwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka światowego, używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego). Pierwszeństwo w kwalifikacji przypadnie studentom z zaawansowaną znajomością języka francuskiego lub taką, która wystarcza do świadomego uczestniczenia w dydaktyce na uczelni partnerskiej
  • zaświadczenie o średniej ocen z I etapu studiów.

Dodatkowe informacje.

Wizyta naukowo-dydaktyczna Cécile Bocianowski

w ramach projektu WBI-IPS „Relations, interactions et transferts culturels entre la Belgique et la Pologne“

Czytaj całość ...

Nowa edycja konkursu

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna” w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza konkurs na pracę magisterską

Czytaj całość ...

XXIV Konferencja polsko-czeska

Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze pod patronatem JM Rektora UW
Warszawa, 29-30 września 2014
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Kampus Główny

Czytaj całość ...

Dodatkowa rekrutacja do Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

Zapraszamy na dodatkową rekrutację do Pomagisterskiego Studium Logopedycznego, dokumenty
można składać do 10 września 2014. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 19 września o godz 9.00.

Czytaj całość ...

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2014/2015

Podyplomowe Studium Filologii Polskiej w Instytucie Polonistyki Stosowanej
ogłasza rekrutację na studia podyplomowe w roku akademickim 2014/2015.
Więcej...

Konkurs dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej ogłasza konkurs dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych na pracę związaną z dwustuleciem Uniwersytetu Warszawskiego
Warunki konkursu:
1. zgłoszenie powinno obejmować utwór oryginalny np.:
  • artykuł naukowy, esej, praca popularno-naukowa
  • pracę edytorską
  • pracę plastyczną (plakat, folder)
  • spot reklamowy
2. praca może być dziełem indywidualnym bądź zbiorowym
3. powinna dotyczyć Wydziału bądź Uniwersytetu Warszawskiego
4. projektodawcą powinien być doktorant lub młody pracownik naukowy IPS
Nagrodą w konkursie będzie publikacja i rozpowszechnienie pracy na uroczystościach rocznicowych Uniwersytetu
Termin składania prac w sekretariacie Instytutu Polonistyki Stosowanej mija 16 VI 2014 r.

Polski język prawny – perspektywa europejska

Koło Naukowe "Lingua Iuris" ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW i prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW na temat

Polski język prawny – perspektywa europejska

oraz

VIII Ogólnopolskim Dyktandzie Prawniczym

które odbędą się dnia 7 maja 2014 r. w Audytorium Starej Biblioteki przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Czytaj całość ...

„Silva Rerum” – pismo warsztatowe IPS

10 marca ukazał się pierwszy numer internetowego czasopisma  „Silva Rerum. Pismo warsztatowe Instytutu Polonistyki Stosowanej”.

Jest ono miejscem, w którym studenci specjalizacji prowadzonych przez IPS mogą ćwiczyć umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Redakcja jest jednak otwarta na współpracę ze wszystkimi studentami Wydziału Polonistyki, jak i w ogóle ze studentami UW. Tematem przewodnim „Silva Rerum” jest bowiem szeroko rozumiany Uniwersytet Warszawski – od życia studenckiego przez historię UW aż po twórczość literacką studentów. Zapraszamy do lektury oraz współpracy!

Więcej informacji: http://silvarerum.ips.uw.edu.pl/