Instytut Polonistyki Stosowanej
Nowa edycja konkursu
Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna”
 w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza konkurs na pracę magisterską

Czytaj całość ...
 
XXIV Konferencja polsko-czeska
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze
pod patronatem JM Rektora UW

Czuć, rozumieć, postrzegać

- pojęcia, wyrażenia i ich użycia

Cítit, rozumět, vnímat

- pojmy, výrazy a jejich užití

Wojna - retoryka walki

Válka – rétorika boje


Warszawa, 29-30 września 2014
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Kampus Główny
 
Dodatkowa rekrutacja do Pomagisterskiego Studium Logopedycznego
Zapraszamy na dodatkową rekrutację do Pomagisterskiego Studium Logopedycznego, dokumenty
można składać do 10 września 2014.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 19 września o godz 9.00.
Więcej..
 
Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2014/2015
Podyplomowe Studium Filologii Polskiej w Instytucie Polonistyki Stosowanej
ogłasza rekrutację na studia podyplomowe w roku akademickim 2014/2015.
Więcej...
 
Konkurs dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej

ogłasza

konkurs dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych

na pracę związaną z dwustuleciem Uniwersytetu Warszawskiego

Warunki konkursu:
1. zgłoszenie powinno obejmować utwór oryginalny np.:
  • artykuł naukowy, esej, praca popularno-naukowa
  • pracę edytorską
  • pracę plastyczną (plakat, folder)
  • spot reklamowy
2. praca może być dziełem indywidualnym bądź zbiorowym
3. powinna dotyczyć Wydziału bądź Uniwersytetu Warszawskiego
4. projektodawcą powinien być doktorant lub młody pracownik naukowy IPS
Nagrodą w konkursie będzie publikacja i rozpowszechnienie pracy na uroczystościach rocznicowych Uniwersytetu

Termin składania prac w sekretariacie Instytutu Polonistyki Stosowanej mija 16 VI 2014 r.
 
Polski język prawny – perspektywa europejska

Koło Naukowe "Lingua Iuris"

ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem
prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW
i
prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW

na temat

Polski język prawny – perspektywa europejska

oraz

VIII Ogólnopolskim Dyktandzie Prawniczym

które odbędą się dnia 7 maja 2014 r.
w Audytorium Starej Biblioteki przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Zobacz:
Szczegóły www.iuris.uw.edu.pl
 
„Silva Rerum” – pismo warsztatowe IPS
10 marca ukazał się pierwszy numer internetowego czasopisma  „Silva Rerum. Pismo warsztatowe Instytutu Polonistyki Stosowanej”.

Jest ono miejscem, w którym studenci specjalizacji prowadzonych przez IPS mogą ćwiczyć umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Redakcja jest jednak otwarta na współpracę ze wszystkimi studentami Wydziału Polonistyki, jak i w ogóle ze studentami UW. Tematem przewodnim „Silva Rerum” jest bowiem szeroko rozumiany Uniwersytet Warszawski – od życia studenckiego przez historię UW aż po twórczość literacką studentów. Zapraszamy do lektury oraz współpracy!

Więcej informacji: http://silvarerum.ips.uw.edu.pl/
 
Na Pragę nie wrócę
W Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza dn. 18 marca br. o godz. 18.00 odbędzie się promocja powieści prof. Elżbiety Wichrowskiej pt.

Na Pragę nie wrócę

 
Spotkania z doświadczonymi logopedami

Towarzystwo Kultury Języka

Sekcja Logopedyczna

zaprasza na zajęcia z cyklu

Spotkania z doświadczonymi logopedami

2 kwietnia 2014 roku, godzina 16.45.

Na spotkaniu wystąpi mgr Paulina Atys, logopeda, która przedstawi:

"Przyczyny, objawy, leczenie i profilaktykę zespołu zatkanego nosa."

Warsztat odbędzie się w godzinach 16.45-19.15, sala 17 (I piętro), Wydział Polonistyki Krakowskie Przedmieście 26/28.
 
Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS) - POCZĄTEK KWALIFIKACJI
Master européen en langues et cultures de l’Europe centrale (MAE)

czytaj całość
 
LOGOPEDIA-LOGOPEDZI-WSPÓŁPRACA
W związku z rozwojem kierunku studiów logopedia ogólna i kliniczna Instytut Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW poszukuje współpracowników posiadających stopień doktora habilitowanego oraz legitymujących się dorobkiem naukowym w zakresie diagnostyki i terapii logopedycznej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: ips.polon@uw.edu.pl

 
Debata Obywateli Nauki

„Humanistyka w polskim systemie nauki – jaka przyszłość?”

10 grudnia, Warszawa, kampus główny UW

Więcej...

 
Sekretariat Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”
Informujemy, że Sekretariat Studiów Podyplomowych „Filologia Polska w praktyce” usamodzielnił się. W związku z tym, zapraszamy na dyżury do pok. 50 w piątki w godz. 12:00 – 17:00 oraz soboty 9:00 – 15:00 (w terminach, w których odbywają się Państwa zjazdy). W godzinach pracy Sekretariatu można kontaktować się również telefonicznie pod numerem: (+48 22) 552 10 07.

Dyżur Kierownika Studiów Podyplomowych, dr Joanny Frużyńskiej będzie odbywał się w soboty w godz. 14:00 – 15:00.

Wszelkie informacje można także uzyskać kierując pytania na adres mailowy: podyplomowe.ips@uw.edu.pl.

 
Oferta dydaktyczna dla doktorantów Instytutu Polonistyki Stosowanej w roku akademickim 2013/2014
Więcej
 
Instytut Polonistyki stosowanej ogłasza rekrutację
na specjalizację filologia dla mediów, redaktorsko-wydawniczą oraz glottodydaktyczną na studiach II stopnia. Warunkiem uruchomienia każdej ze specjalizacji jest zebranie się min. 25 os. Specjalizacja glottodydaktyczna (ścieżka A) przeznaczona jest dla absolwentów specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia, natomiast specjalizacja glottodydaktyczna (ścieżka B) dla absolwentów specjalizacji glottodydaktycznej na studiach I stopnia. Więcej informacji o specjalizacjach na stronie Instytutu Polonistyki Stosowanej (zakładka: Studia). Rejestracja na stronie Sekcji Toku Studiów Wydziału Polonistyki UW
 
Dodatkowa rekrutacja na studia podyplomowe
więcej...
 
Zapraszamy Absolwentów studiów podyplomowych Redakcja językowa tekstu
na studia w zakresie nowej ścieżki programowej: Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych)

więcej...
 
WSTĘPNA REJESTRACJNA NA SPECJALIZACJĘ FILOLOGIA DLA MEDIÓW na studiach II stopnia

Szanowni Państwo,
Specjalizacja Filologia dla mediów na studiach magisterskich (w skrócie Fdm-2) jest do Państwa dyspozycji w roku akademickim 2013/14.
Szczegóły programowe oraz warunki uczestnictwa są dostępne pod adresem [http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=132]. Powiem tylko, że do Fdm-2  mogą przystąpić także nie poloniści, tym bardziej też nie oczekujemy od kandydatów ukończonej specjalizacji na studiach pierwszego stopnia. Absolwenci Fdm na studiach licencjackich są oczywiście jak najmilej widziani!

Teraz – zanim jeszcze Państwo zapiszą się na studia magisterskie - uprzejmie proszę zainteresowanych o złożenie deklaracji uczestnictwa w Fdm-2. Deklaracja taka pozwoli określić rzeczywiste zainteresowanie specjalizacją i ułatwi planowanie zajęć w nadchodzącym roku akademickim.

Szanowni Państwo, aczkolwiek deklaracja nie ma – co oczywiste – mocy wiążącej, to jednak bardzo proszę potraktować ją odpowiedzialnie i honorowo. W przypadku wahań proszę o nich wspomnieć w mailu kierowanym do nas.

Deklaracje należy przesyłać na adres ips.polon@uw.edu.pl

 
Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2013/2014
Podyplomowe Studium Filologii Polskiej w Instytucie Polonistyki Stosowanej ogłasza rekrutację na studia podyplomowe w roku akademickim 2013/2014

więcej...
 
Język współczesnego prawa: polityka a język
Koło Naukowe Lingua Iuris Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencje Naukową

Język współczesnego prawa: polityka a język

pod honorowym patronatem Prof. dr hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki oraz Prof. dr hab. Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji.
Konferencja oraz VII Ogólnopolskie Dyktando Prawnicze o tytuł prawniczego Mistrza Ortografii odbędzie się 24 kwietnia 2013 r. w Audytorium Starej Biblioteki przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Serdecznie zapraszamy!

Pobierz program konferencji [PDF]
Pobierz regulamin dyktanda [PDF]
 
Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna
TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA – SEKCJA LOGOPEDYCZNA
ORAZ POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE I ZAKŁAD LOGOPEDII I EMISJI GŁOSU
INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zapraszają do wzięcia udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

METODY I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE W LOGOPEDII

Konferencja odbędzie się w dniach 13–15 września 2013 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, sala nr 316 (piętro III).

czytaj całość
 
Świadomość językowa w perspektywie edukacyjnej
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa i Zakład Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji

Język a Edukacja II

czytaj całość
 
Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS)
Master européen en langues et cultures
de l’Europe centrale (MAE)


czytaj całość
 
Etyka słowa
Instytut Polonistyki Stosowanej UW serdecznie zaprasza na konferencję naukową
w dniach 24-25 stycznia 2013 r.

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich Krakowskie Przedmieście 26/28

Pobierz program


 
Spotkanie proseminaryjne
dla doktorantów z dr Katarzyną Dróżdż-Łuszczyk zostało przełożone na 12 grudnia
 
Konferencja międzynarodowa

Edukacja filmowa i medialna w świecie i w Polsce – nowe możliwości oraz studia przypadków

23 listopada 2012, nowy BUW (Dobra 56/66), s. 256

Pobierz program

Download the programme

 
Retoryka sporu
Polskie Towarzystwo Retoryczne z Zakładem Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej
zapraszają na konferencję

Retoryka sporu

Uniwersytet Warszawski
19 - 20 listopada 2012

Pobierz program
 
Dni Campus France w Polsce- Studia we Francji
Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France organizują w dniach 19, 20 i 21 listopada 2012 w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach oraz Gdańsku

Dni Campus France w Polsce- Studia we Francji

Dni Campus France adresowane są głównie do licealistów oraz studentów zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko- polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce.

czytaj całość
 
PRAKTYKI ZAWODOWE W BELGIJSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ (BELGIAN BUSINESS CHAMBER) W WARSZAWIE
Belgijska Izba Gospodarcza – zrzeszenie prywatnych przedsiębiorców belgijskich działających w Polsce – we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej poszukują w trybie pilnym studentów specjalizacji zawodowych na Wydziale Polonistyki UW do odbycia bezpłatnych praktyk profesjonalnych w ramach tegorocznych Dni Belgijskich – cyklu imprez kulturalno-światowych organizowanych pod patronatem Ambasady Królestwa Belgii w celu popularyzacji wiedzy o kulturze belgijskiej w Polsce.

czytaj całość
 
PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
 
REKRUTACJA NA POLSKO-BELGIJSKIE STUDIA STOSOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
W związku z koniecznością dostosowania programu Polsko-Belgijskich Studiów Stosowa-nych do nowych ram ministerialnych opracowania i waloryzacji projektów dydaktycznych pragniemy poinformować, że REKRUTACJA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 NA PIERWSZY ROK MASTERA POLSKO-BELGIJSKIEGO została przesunięta z początku semestru zimowego na początek semestru letniego i będzie mieć miejsce w lutym 2013 roku.

czytaj całość
 
Aktualna oferta grantów i stypendiów
Więcej... [PDF]
 
Polsko-francuskie magisterium - propozycja dla studentów IV roku

czytaj całość
 
Nowa pracownia w Instytucie Polonistyki Stosowanej:
PRACOWNIA PRAGMATYKI I SEMANTYKI LINGWISTYCZNEJ