80's Again! Ogólnopolska konferencja poświęcona latom osiemdziesiątym

Często – mówiąc o kinie, muzyce czy literaturze – spotykamy się ze stwierdzeniem: „typowe lata osiemdziesiąte”. Na czym jednak polega klimat filmów czy muzyki z tamtego czasu? I jaka była naprawdę dziewiąta dekada XX wieku – w kinie, muzyce, literaturze?

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej, studencko-doktoranckiej konferencji naukowej poświęconej latom 80. Organizatorzy planują wydanie tomu pokonferencyjnego. Opłata dla osób wygłaszających referaty wynosi 50 zł; wstęp dla publiczności jest bezpłatny.

Sesja odbędzie się w dniach 8-9 marca 2016 roku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są w komunikacie konferencyjnym (https://goo.gl/vI6Wn2)oraz na stronie organizatorów (www.facebook.com/klubslobodzian).Czytaj całość ...

STUDIA PODYPLOMOWE SZKOŁA KOMUNIKACJI PROFESJONALNEJ


SEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE w IPS

Instytut Polonistyki Stosowanej serdecznie zaprasza studentów kierunku filologia polska na SEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE w roku akademickim 2015/2016

Seminaria licencjackie:

 • prof. Elżbieta Sękowska, Analiza językowo-stylistyczna tekstu       
 • dr Dariusz Dziurzyński, Horror - szaleństwo - perwersja. Narracje gotyckie w literaturze i kulturze 2. poł. XIX w. i przełomu modernistycznych stuleci. Idee - konteksty - przekłady - wydania     
 • doc. dr Tomasz Wroczyński, Poezja polska XX wieku        
 • dr Beata Jędryka, Słowo i umysł - dydaktyka języka polskiego jako obcego           
 • dr Agnieszka Szurek, Wyobrażona prowincja. Retoryczne sposoby kreowania przestrzeni prowincji w literaturze i kulturze popularnej        
 • dr Agata Wdowik, Literatura oświeceniowa i jej recepcja w następnych wiekach, studia zaoczne
 • dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Jak znaleźć wspólny język? Aspekty komunikacji, studia zaoczne

Seminaria magisterskie:

 • dr Agnieszka Szurek, Retoryka i literatura popularna oraz nowe media
 • prof. Grzegorz Bąbiak, Literatura i sztuka polskiego socrealizmu. Próba bilansu
 • dr hab. Agnieszka Mikołajczuk, Znaczenie słowa w języku i tekście
 • dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Komunikacja. Aspekty, uwarunkowania, bariery
 • doc. dr Krzysztof Kopczyński, Film i media wobec tradycji literackiej
 • doc. dr Piotr Lehr-Spławiński, Media - literatura - rzeczywistość

Nowa edycja konkursu serii „Polonistyka Użyteczna”

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna” w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza konkurs na pracę magisterską. Prace należy zgłaszać do 31 grudnia 2015.
Czytaj całość ...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ

20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych
http://20latdebat.weebly.com/

Dodatkowa rekrutacja do PSLog

odbędzie się 8 września 2015 r. o godz.15.00, ul.Karowa 20 pok.209 IIp.
Dokumenty przyjmujemy do 2 września 2015r.
Czytaj całość ...

Polski język prawny - nowe wyzwania

Koło Naukowe "Lingua Iuris"
ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem
prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW
i  prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW
na temat

Polski język prawny - nowe wyzwania

oraz

IX Ogólnopolskim Dyktandzie Prawniczym

które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2015 r.
w Audytorium Starej Biblioteki przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Szczegóły www.iuris.uw.edu.pl

Zobacz:

METODY I TECHNIKI TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA – SEKCJA LOGOPEDYCZNA

ORAZ POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE I ZAKŁAD LOGOPEDII I EMISJI GŁOSU

INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zapraszają do wzięcia udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

METODY I TECHNIKI TERAPII  LOGOPEDYCZNEJ. 

OD TEORII DO PRAKTYKI

Konferencja odbędzie się w dniach 11–13 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, sala nr 316 (piętro III).

Celem konferencji jest prezentacja metod i technik logopedycznych wypracowanych na gruncie różnych teorii nauk podstawowych i interdyscyplinarnych dla badań nad mową i językiem. Współcześnie definiowany przedmiot logopedii jako zaburzenia komunikacji językowej (w mowie i piśmie) o różnej etiologii i patomechanizmach wymaga od logopedów – w związku z powiększającą się wiedzą w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych – ciągłej aktualizacji zarówno wiedzy odnoszącej się do zaburzeń mowy, jak i doskonalenia metod i technik pracy z pacjentami z zaburzoną komunikacją werbalną i niewerbalną. Zapraszamy specjalistów w dziedzinie m. in. logopedii, psycholingwistyki, neuropsychologii, lingwistyki, przedstawicieli ośrodków logopedycznych i placówek naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych.

Czytaj całość ...

POLSKO-BELGIJSKIE STUDIA STOSOWANE

REKRUTACJA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH

POLSKO-BELGIJSKICH STUDIÓW STOSOWANYCH

na rok akademicki 2015/2016

Zapraszamy studentów I roku studiów magisterskich do wzięcia udziału w programie POLSKO-BELGIJSKICH STUDIÓW STOSOWANYCH. Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów do 16 lutego 2015 roku w sekretariacie Instytutu Polonistyki Stosowanej (gmach Polonistyki, pok. 7A). Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 18 lutego 2015 roku o godz. 11.00.

Opiekun programu: dr Dariusz Dziurzyński.

Wymagane dokumenty:

 • cv
 • podanie z uzasadnieniem wyjazdu, planowanymi zajęciami oraz konspektem pracy magisterskiej
 • opinia krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
 • potwierdzona na poziomie B2 znajomość języka oficjalnego Królestwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka światowego, używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego). Pierwszeństwo w kwalifikacji przypadnie studentom z zaawansowaną znajomością języka francuskiego lub taką, która wystarcza do świadomego uczestniczenia w dydaktyce na uczelni partnerskiej
 • zaświadczenie o średniej ocen z I etapu studiów.

Dodatkowe informacje.

Wizyta naukowo-dydaktyczna Cécile Bocianowski

w ramach projektu WBI-IPS „Relations, interactions et transferts culturels entre la Belgique et la Pologne“

Czytaj całość ...