Skład osobowy Instytutu Polonistyki Stosowanej

Administracja Instytutu

 • mgr Andrzej Baran
  sekretarz studiów podyplomowych „Filologia polska w praktyce”
 • mgr Natalia Cywińska
  sekretarz Instytutu
 • Sylwia Dorociuk
  Sekretarz Zakładu Logopedii i Emisji Głosu
  Sekretarz Pmagisterskiego Studium Logopedycznego
  Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Pracownicy samodzielni:

Pracownicy niesamodzielni:

Pracownicy emerytowani

Doktoranci

 • mgr Marcin Kosman
 • mgr Aleksandra Łukowska
 • mgr Kinga Rogowska
 • mgr Agnieszka Stefaniak-Szołyga
 • mgr Jakub Waśko
 • mgr Joanna Wyszyńska

⇦ WSTECZ