Dyżury pracowników Instytytu Polonistyki Stosowanej

Naprzeciwko każdego pracownika – termin jego dyżuru

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020

mgr Helena Balcerek
e-mail: helena.grzyb@poczta.fm
mgr Renata Balcerzak
e-mail: r.balcerzak@student.uw.edu.pl
mgr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl
dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW

Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego
i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych

dr Ewa Bem-Wiśniewska
e-mail: bemewa@uw.edu.pl
mgr Magdalena Biegaj
dr Cecile Bocianowski

Universite Libre de Bruxelles

mgr Adriana Brenda
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów

prof. dr hab. Sławomir Buryła
e-mail: s.buryla@uw.edu.pl
dr hab. Anna Cegieła, prof. UW
e-mail: a.j.cegiela@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa

dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
mgr Beata Ciecierska-Zajdel
e-mail: beata.ciecierska@zajdel.pl
dr Magda Ciereszko
e-mail: m.m.ciereszko@gmail.com
Sylwia Dorociuk
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Logopedii i Emisji Głosu
Koordynator Logopedia Ogólna i Kliniczna

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego

mgr Dorota Dudzińska (Kulawiec)
e-mail: dorota.kulawiec@interia.pl
dr Dariusz Dziurzyński

Koordynator specjalizacji redaktorsko-wydawniczej

dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl
dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl
dr Irena Frys

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

dr hab. Przemysław Gębal , prof. UW
e-mail: p.gebal@uw.edu.pl
mgr Marta Gołda
e-mail: m.golda@uw.edu.pl
mgr Paula Grzeszczuk
e-mail: paula.grzeszczuk@gmail.com
dr Andrzej Guzek

Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej

dr Andrzej Guzek
mgr Tomasz Jackiewicz
dr Paweł Jaskulski
e-mail: pjaskulski@uw.edu.pl
mgr Agnieszka Jastrzębska
dr hab. Olga Jauer-Niworowska
e-mail: oniworowska@gmail.com


dr Beata Jędryka

Koordynator specjalizacji glottodydaktycznej

mgr Agata Karaśkiewicz
e-mail: agata.aleksandra.karaskiewicz@student.uw.edu.pl
dr Tomasz Karpowicz
dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: jklej@op.pl
mgr Aleksandra Kmita
e-mail: aleksandra.kmita@student.uw.edu.pl
prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
dr hab. Krzysztof Kopczyński
e-mail: krzysztof.kopczynski@ntcm.com.pl
mgr Mariusz Koryciński
dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
Kierownik Studiów Podyplomowych

mgr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl
dr Marlena Kurowska
e-mail: m.kurowska5@uw.edu.pl

Kierownik Gabinetu Logopedycznego

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki

prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki

mgr Anna Lis
e-mail: aniafox@tlen.pl
dr hab. Anita Lorenc
e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej
im. Marii Przybysz-Piwko

dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Koordynator ds. USOS
Koordynator specjalizacji nauczycielskiej

dr Anna Małczuk-Wakulińska
dr Marta Maśka
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl
mgr Joanna Mikołajczuk
e-mail: mikolajczuk.j@gmail.com
dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

Koordynator specjalizacji filologia dla mediów

mgr Milena Mrozowska
mgr Bartłomiej Mycyk
prof. Bogdan Owczarek
mgr Wojciech Pawliński

Współpracownik Zakładu

dr Anna Perzyńska
mgr Edyta Pętkowska
e-mail: edyta.petkowska@wp.pl
dr Marta Piasecka
e-mail: marta.piasecka@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

prof. Jerzy Podracki
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl
dr Kamila Potocka-Pirosz
e-mail: k.potocka@uw.edu.pl

Opiekun I roku I stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna, Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

dr Elżbieta Sadowska
e-mail: e.sadowska3@uw.edu.pl

Opiekun praktyk logopedycznych

prof. dr hab. Elżbieta Sękowska
mgr Karolina Sindrewicz
e-mail: sindrewicz.karolina@gmail.com
dr hab. Natalia Siudzińska
e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl
dr Zofia Smuga

Sekretarz Zakładu Edytorstwa i Stylistyki

mgr Agnieszka Stefaniak
e-mail: stefaniak_a@o2.pl
mgr Anna Steliżuk
dr hab. Marzena Stępień
e-mail: marzena.stepien@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

mgr Mariola Symonides (Białek)
e-mail: mariibialek@gmail.com
mgr Aneta Syta
e-mail: a.syta4@uw.edu.pl
dr Olga Szadkowska-Mańkowska
e-mail: o.szadkowska@gmail.com
dr Krzysztof Szamburski
e-mail: k.m.szamburski@uw.edu.pl
dr Agnieszka Szurek

Sekretarz Zakładu Retoryki i Mediów
Koordynator specjalizacji translatorskiej

dr Piotr Ślusarczyk
e-mail: p.slusarczyk@uw.edu.pl
dr hab. Magdalena Trysińska
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych

Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej

i Medialnej

mgr Albert Walczak
prof. Dorota Walczak-Delanois

Universite Libre de Bruxelles

dr Agata Wdowik
e-mail: agata.wdowik@uw.edu.pl
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska

Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów 1700-1850

dr Milena Wojtyńska-Nowotka
e-mail: m.wojtynska-no@uw.edu.pl

Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”

dr hab. Ewa Wolańska
e-mail: e.wolanska@uw.edu.pl

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Koordynator ds. emisji głosu

dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Koordynator ds. emisji głosu

dr Jan Zdunik
e-mail: jan.zdunik@uw.edu.pl
mgr Maria Żaboklicka
e-mail: mariazaboklicka@gmail.com

⇦ WSTECZ