Dyżury pracowników Instytytu Polonistyki Stosowanej

Naprzeciwko każdego pracownika – termin jego dyżuru

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020

mgr Helena Balcerek
e-mail: helena.grzyb@poczta.fm

Piątek 11:15 – 12:15, p. 9

mgr Renata Balcerzak
e-mail: r.balcerzak@student.uw.edu.pl

Wtorek 11:15 – 12:15, s. 210, Karowa 20
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

mgr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl
dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW

Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego
i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych

Środa 13:15 – 15:00, s. 51

dr Ewa Bem-Wiśniewska
e-mail: bemewa@uw.edu.pl
mgr Magdalena Biegaj
dr Cecile Bocianowski

Universite Libre de Bruxelles

mgr Adriana Brenda
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów

Poniedziałek 13:00 – 15:00, s. 52

Środa 14:00 – 15:00, s. 52

Sobota 12:00 – 12:30, s. 52

prof. dr hab. Sławomir Buryła
e-mail: s.buryla@uw.edu.pl

Środa 11:30 – 13:00, s. 51

dr hab. Anna Cegieła, prof. UW

Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa

Poniedziałek 14:45 – 15:45, s. 51

dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW

Wtorek 13:15 – 14:15, s. 49
(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym)

dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW

Wtorek 13:15 – 14:15, s. 49
(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym)

mgr Beata Ciecierska-Zajdel
e-mail: beata.ciecierska@zajdel.pl

Wtorek 15:00 – 16:00, s. 210, Karowa 20

dr Magda Ciereszko
e-mail: m.m.ciereszko@gmail.com

spotkania umawiane indywidualnie – kontakt mailowy

Sylwia Dorociuk
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Logopedii i Emisji Głosu
Koordynator Logopedia Ogólna i Kliniczna

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Wtorek 11:30 – 12:30, s. 49

Czwartek 13:15 – 14:00, s. 49

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego

Poniedziałek 15:00 – 19:00, s. 48

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego

Poniedziałek 15:00 – 19:00, s. 48

mgr Dorota Dudzińska (Kulawiec)
e-mail: dorota.kulawiec@interia.pl
dr Dariusz Dziurzyński

Koordynator specjalizacji redaktorsko-wydawniczej

Czwartek 13:30 – 15:00, s. 51

dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl

Poniedziałek 13:00 – 14:00, p. 9

dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl

Piątek 10:00 – 11:00, p. 9

dr Irena Frys

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

dr hab. Przemysław Gębal , prof. UW

Czwartek 12:15 – 13:15, s. 48

mgr Marta Gołda
e-mail: m.golda@uw.edu.pl
mgr Paula Grzeszczuk
e-mail: paula.grzeszczuk@gmail.com

po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Andrzej Guzek

Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej

dr Andrzej Guzek
mgr Tomasz Jackiewicz
dr Paweł Jaskulski
e-mail: pjaskulski@uw.edu.pl

Środa 16:30 – 17:30, po potwierdzeniu obecności mailem poprzedniego dni

mgr Agnieszka Jastrzębska
dr hab. Olga Jauer-Niworowska
e-mail: oniworowska@gmail.com


Poniedziałek 11:30 – 12:30, s. 212A, Karowa 20

Czwartek 11:30 – 12:30, s. 210A, Karowa 20

dr Beata Jędryka

Koordynator specjalizacji glottodydaktycznej

Poniedziałek 12:00 – 13:00, s. 48
Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.

mgr Agata Karaśkiewicz
e-mail: agata.aleksandra.karaskiewicz@student.uw.edu.pl
dr Tomasz Karpowicz

Piątek 11:30 – 13:00, s. 49

Sobota 14:00 – 14:30, s. 49
w dni zjazdów na studiach podyplomowych

Niedziela 14:00 – 14:30, s. 49
w dni zjazdów na studiach podyplomowych

dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: jklej@op.pl

Poniedziałek 16:30 – 17:30, p. 9

mgr Aleksandra Kmita
e-mail: aleksandra.kmita@student.uw.edu.pl
prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
dr hab. Krzysztof Kopczyński
e-mail: krzysztof.kopczynski@ntcm.com.pl

Czwartek 16:30, s. 52
po potwierdzeniu obecności mailem poprzedniego dnia

mgr Mariusz Koryciński
dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl

Środa 13:00 – 14:00, p. 47

mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
Kierownik Studiów Podyplomowych

Czwartek 10:00 – 14:00, p. 9

mgr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl

Czwartek 15:00 – 16:00, s. 49

dr Marlena Kurowska
e-mail: m.kurowska5@uw.edu.pl

Kierownik Gabinetu Logopedycznego

Środa 13:15 – 14:00, s. 210, Karowa 20

Czwartek 15:45 – 16:45, s. 210, Karowa 20

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki

spotkania umawiane indywidualnie – kontakt mailowy

prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki

spotkania umawiane indywidualnie – kontakt mailowy

mgr Anna Lis
e-mail: aniafox@tlen.pl

po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr hab. Anita Lorenc
e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej
im. Marii Przybysz-Piwko

Środa 13:00 – 14:30, s. 202A, Karowa 20

Czwartek 8:15 – 9:45, s. 202A, Karowa 20
(do 16 kwietnia)

Czwartek 9:45 – 11:15, s. 202A, Karowa 20
(od 23 kwietnia)

dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Koordynator ds. USOS
Koordynator specjalizacji nauczycielskiej

Poniedziałek 14:00 – 15:00, p. 9

dr Anna Małczuk-Wakulińska
dr Marta Maśka
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl

kontakt mailowy

mgr Joanna Mikołajczuk
e-mail: mikolajczuk.j@gmail.com
dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

Koordynator specjalizacji filologia dla mediów

Poniedziałek 13:15 – 14:15, s. 52
(z wyjątkiem okresu 23.03–27.04) po potwierdzeniu obecności mailem poprzedniego dnia

mgr Milena Mrozowska
mgr Bartłomiej Mycyk
prof. Bogdan Owczarek
mgr Wojciech Pawliński

Współpracownik Zakładu

dr Anna Perzyńska

spotkania umawiane indywidualnie – kontakt mailowy

mgr Edyta Pętkowska
e-mail: edyta.petkowska@wp.pl

Czwartek 16:30 – 17:00, 51

dr Marta Piasecka
e-mail: marta.piasecka@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”

Czwartek 13:00 – 14:00, s. 48

prof. Jerzy Podracki
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl
dr Kamila Potocka-Pirosz
e-mail: k.potocka@uw.edu.pl

Opiekun I roku I stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna, Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

Czwartek 11:30 – 12:30, s. 313 Wydział Pedagogiki
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Elżbieta Sadowska
e-mail: e.sadowska3@uw.edu.pl

Opiekun praktyk logopedycznych

Piątek 11:30 – 13:00, s. 210, Karowa 20

prof. dr hab. Elżbieta Sękowska

Wtorek 10:30 – 11:30, s. 51

mgr Karolina Sindrewicz
e-mail: sindrewicz.karolina@gmail.com

Poniedziałek 16:15 – 16:45, s. 210, Karowa 20

Piątek 13:00 – 13:00, s. 210, Karowa 20

dr hab. Natalia Siudzińska
e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Poniedziałek 10:30 – 11:30, s. 210, Karowa 20

Czwartek 11:15 – 12:15, s. 210, Karowa 20
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Zofia Smuga

Sekretarz Zakładu Edytorstwa i Stylistyki

Poniedziałek 8:45 – 9:45, s. 51

Sobota 12:10 – 13:10, s. 51
(w dni zajęć na studiach zaocznych)

mgr Agnieszka Stefaniak
e-mail: stefaniak_a@o2.pl

Środa 14:45 – 15:45, s. 210, Karowa 20
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

mgr Anna Steliżuk
dr hab. Marzena Stępień
e-mail: marzena.stepien@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

Wtorek 10:30 – 11:30, s. 210, Karowa 20

mgr Mariola Symonides (Białek)
e-mail: mariibialek@gmail.com

Środa 14:00 – 15:00, s. 210, Karowa 20
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

mgr Aneta Syta
e-mail: aneta.syta@wp.pl

Poniedziałek 16:45 – 18:15, s. 210, Karowa 20
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Olga Szadkowska-Mańkowska
e-mail: o.szadkowska@gmail.com
dr Krzysztof Szamburski
e-mail: k.m.szamburski@uw.edu.pl

Środa 11:30 – 12:30, s. 210, Karowa 20

dr Agnieszka Szurek

Sekretarz Zakładu Retoryki i Mediów
Koordynator specjalizacji translatorskiej

Poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 52

dr Piotr Ślusarczyk

Wtorek 12:00 – 13:00, CL Karowa 20
po uprzednim umówieniu mailowym

dr hab. Magdalena Trysińska
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych

Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej

i Medialnej

Wtorek 13:00 – 14:30, p. 9

Sobota 12:15 – 13:15, p. 9
(w dni zjazdów)

mgr Albert Walczak

Sobota 8:00 – 9:00, s. 51
w dni zajęć na studiach zaocznych

prof. Dorota Walczak-Delanois

Universite Libre de Bruxelles

dr Agata Wdowik
e-mail: agata.wdowik@uw.edu.pl

Poniedziałek 14:45 – 15:30, s. 51

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska

Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów 1700-1850

Czwartek 13:15 – 14:15, ul. Oboźna, s. 312

dr Milena Wojtyńska-Nowotka
e-mail: m.wojtynska-no@uw.edu.pl

Poniedziałek 9:00 – 10:00, s. 48
(dyżur dla studentów)

Poniedziałek 10:00 – 12:00, s. 48
(„Poradnik Językowy”)

dr Ewa Wolańska
e-mail: e.wolanska@uw.edu.pl

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

Piątek 13:00 – 14:30, s. 210, Karowa 20

doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu

Poniedziałek 12:00 – 13:00, p. 7A

Wtorek 12:00 – 13:00, p. 7A

dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

Wtorek 15:00 – 16:00, s. 49
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

Wtorek 15:00 – 16:00, s. 49
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Koordynator ds. emisji głosu

Czwartek 16:30 – 17:30, s. 210, Karowa 20

dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Koordynator ds. emisji głosu

Czwartek 16:30 – 17:30, s. 210, Karowa 20

dr Jan Zdunik
e-mail: jan.zdunik@uw.edu.pl

Czwartek 15:00 – 16:30, p. 9

mgr Maria Żaboklicka
e-mail: mariazaboklicka@gmail.com

Wtorek 18:15 – 19:15, s. 211, Karowa 20

⇦ WSTECZ