Skład osobowy Instytutu Polonistyki Stosowanej

Dyżury dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym

mgr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl

sekretarz studiów podyplomowych „Filologia polska w praktyce”

dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
e-mail: g.babiak@uw.edu.pl

Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego
i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych

Środa 12:00 – 13:00, dyżur zdalny

dr Ewa Bem-Wiśniewska
e-mail: bemewa@uw.edu.pl
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów
Przewodnicząca Rady Instytutu
Kierownik Pracowni Retoryki Stosowanej

Poniedziałek 15:00 – 16:00, dyżur zdalny

Środa 15:00 – 16:00, dyżur zdalny

Sobota 10:00 – 10:40, dyżur zdalny
dla studentów zaocznych

prof. dr hab. Sławomir Buryła
e-mail: s.buryla@uw.edu.pl

z-ca Dyrektora Instytutu

Środa 13:30 – 14:30, dyżur zdalny

dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
e-mail: a.j.cegiela@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa

dr hab. Jolanta Chojak, prof. ucz.
mgr Beata Ciecierska-Zajdel
e-mail: b.ciecierska-z@uw.edu.pl

Piątek 13:30 – 14:30, meet.google.com/baw-wdnn-tja

mgr Natalia Cywińska

sekretarz Instytutu

Sylwia Dorociuk
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl

Sekretarz Zakłądu Logopedii i Emisji Głosu
Sekretarz Pmagisterskiego Studium Logopedycznego
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Środa 9:30 – 10:30, dyżur zdalny

Piątek 16:30 – 17:30, dyżur zdalny

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego

dr Dariusz Dziurzyński
e-mail: dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl

Poniedziałek 13:30 – 15:00, dyżur zdalny

dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl

Wtorek 11:15 – 12:15, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl

Poniedziałek 14:00 – 15:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr hab. Przemysław Gębal, prof. ucz.
e-mail: p.gebal@uw.edu.pl

Poniedziałek 18:15 – 19:15, dyżur zdalny

dr Andrzej Guzek

Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej

dr Paweł Jaskulski
e-mail: pjaskulski@uw.edu.pl

Wtorek 18:30 – 19:30, dyżur zdalny

dr hab. Olga Jauer-Niworowska
e-mail: o.jauer-niworo@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

Piątek 11:00 – 13:00, mail i zoom
https://us02web.zoom.us/j/6324508485?pwd=QUQwVFh0ejRGVVdLa1FTdDd0QlVKUT09

dr Beata Jędryka
e-mail: beata.jedryka@uw.edu.pl

Środa 12:00 – 13:00, dyżur zdalny

dr Tomasz Karpowicz
e-mail: t.karpowicz@uw.edu.pl

Piątek 13:15 – 14:15, dyżur zdalny

Sobota 14:00 – 15:00, dyżur zdalny
(w terminach zjazdów studiów podyplomowych)

Niedziela 14:00 – 15:00, dyżur zdalny
(w terminach zjazdów studiów podyplomowych)

mgr Alicja Karsznia-Sobczak
e-mail: a.karszniaso@uw.edu.pl

Środa 17:00 – 18:30, google meet

dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: j.klejnocki@uw.edu.pl

Środa 16:30 – 17:30, dyżur zdalny
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
dr hab. Krzysztof Kopczyński
e-mail: krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl

Czwartek 9:00, dyżur zdalny
po uprzednim kontakcie mailowym

dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku filologia polska oraz logopedia ogólna i kliniczna
Kierownik Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”

mgr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl

Czwartek 12:00 – 13:00, dyżur zdalny
Konsultacje indywidualne w innym terminie po wcześniejszym kontakcie mailowym.

dr Marlena Kurowska
e-mail: m.kurowska5@uw.edu.pl

Kierownik Gabinetu Logopedycznego

Środa 14:00 – 14:45, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

Czwartek 9:00 – 9:40, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl

Wtorek 15:00 – 16:00, dyżur zdalny

prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki

dr hab. Anita Lorenc
e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej
im. Marii Przybysz-Piwko

Czwartek 11:30 – 13:00, meet.google.com/psa-btzo-kjm
po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową i zarezerwowaniu terminu

dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl

Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku filologia polska
Opiekun studentów na specjalizacji nauczycielskiej

Środa 14:00 – 15:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl

kontakt mailowy

dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

Opiekun studentów na specjalizacji filologia dla mediów

Wtorek 10:30 – 11:15, dyżur zdalny

prof. Bogdan Owczarek
dr Marta Piasecka
e-mail: marta.piasecka@uw.edu.pl

Opiekun studentów na specjalizacji glottodydaktycznej

Środa 16:45 – 17:45, dyżur zdalny
Konsultacje indywidualne w innym terminie po wcześniejszym kontakcie mailowym.

prof. Jerzy Podracki
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl
dr Kamila Potocka-Pirosz
e-mail: k.potocka@uw.edu.pl

Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna
Opiekun studentów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Środa 9:45 – 11:15, meet.google.com/fmt-fnrp-ibp

dr Elżbieta Sadowska
e-mail: e.sadowska3@uw.edu.pl

Opiekun praktyk logopedycznych

Poniedziałek 8:00 – 9:45, google meet

prof. dr hab. Elżbieta Sękowska
dr hab. Natalia Siudzińska
e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Wtorek 9:00 – 10:00, google meet- link umieszczony na classroom
pozostałe osoby - kontakt mailowy

Piątek 10:00 – 11:00, google meet- link umieszczony na classroom
pozostałe osoby - kontakt mailowy

dr Zofia Smuga
e-mail: z.smuga@uw.edu.pl

Opiekun studentów na specjalizacji edytorstwo naukowe i edycja tekstu dla polonistów

Wtorek 12:15 – 13:15, dyżur zdalny

Sobota 9:40 – 10:40, dyżur zdalny
(w dni zajęć na studiach zaocznych)

Niedziela 14:00 – 15:00, dyżur zdalny
(w dni zajęć na studiach zaocznych)

dr hab. Marzena Stępień
e-mail: marzena.stepien@uw.edu.pl

Czwartek 11:30 – 13:00, meet.google.com/fsm-vugk-dvs

dr Krzysztof Szamburski
e-mail: k.m.szamburski@uw.edu.pl

Środa 11:30 – 12:30, meet.google.com/nti-xjtf-den

dr Agnieszka Szurek

Opiekun studentów na specjalizacji translatorskiej

Poniedziałek 17:00 – 17:45, dyżur zdalny

Wtorek 10:00 – 10:30, dyżur zdalny

Czwartek 9:00 – 9:45, dyżur zdalny

dr Piotr Ślusarczyk
e-mail: p.slusarczyk@uw.edu.pl

Środa 8:00 – 9:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr hab. Magdalena Trysińska
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl

Z-ca Dyrektora Instytutu
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej

Wtorek 11:00 – 12:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Agata Wdowik
e-mail: agata.wdowik@uw.edu.pl

Poniedziałek 11:30 – 12:30, dyżur zdalny

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
e-mail: ewichrowska@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów z lat 1700-1850

dr Milena Wojtyńska-Nowotka
e-mail: m.wojtynska-no@uw.edu.pl

Czwartek 8:30 – 9:30, dyżur zdalny

dr hab. Ewa Wolańska
e-mail: e.wolanska@uw.edu.pl

Wtorek 9:00 – 9:45, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

Piątek 11:15 – 12:00, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl

Poniedziałek 12:00 – 13:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

Czwartek 12:00 – 13:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr hab. Zofia Zaron, prof. ucz.
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

p.o. Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego
Koordynator ds. emisji głosu
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na logopedia ogólna i kliniczna

Środa 12:00 – 13:00, meet.google.com/uzc-ikkg-uwd

dr Jan Zdunik
e-mail: jan.zdunik@uw.edu.pl

Wtorek 16:00 – 17:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

Sobota 9:00 – 10:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

⇦ WSTECZ