Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020

Pracownicy
dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: jklej@op.pl
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl
dr hab. Magdalena Trysińska
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych

Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej

i Medialnej

doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl
dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl
dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Koordynator ds. USOS
Koordynator specjalizacji nauczycielskiej

dr Piotr Ślusarczyk
dr Jan Zdunik
e-mail: jan.zdunik@uw.edu.pl
mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
Kierownik Studiów Podyplomowych

Doktoranci
mgr Helena Balcerek
e-mail: helena.grzyb@poczta.fm
Pracownicy emerytowani
prof. Bogdan Owczarek
prof. Jerzy Podracki
dr Ewa Bem-Wiśniewska
e-mail: bemewa@uw.edu.pl

⇦ WSTECZ