Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Dyżury dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym

Pracownicy
dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: j.klejnocki@uw.edu.pl

Środa 16:30 – 17:30, dyżur zdalny
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl

kontakt mailowy

dr hab. Magdalena Trysińska
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej

Wtorek 11:00 – 12:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl

Poniedziałek 12:00 – 13:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

Czwartek 12:00 – 13:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl

Wtorek 11:15 – 12:15, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl

Poniedziałek 14:00 – 15:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl

Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku filologia polska
Opiekun studentów na specjalizacji nauczycielskiej

Środa 14:00 – 15:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Piotr Ślusarczyk
e-mail: p.slusarczyk@uw.edu.pl

Środa 8:00 – 9:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Jan Zdunik
e-mail: jan.zdunik@uw.edu.pl

Wtorek 16:00 – 17:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

Sobota 9:00 – 10:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku filologia polska oraz logopedia ogólna i kliniczna
Kierownik Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”

Współpracownicy
mgr Helena Balcerek
e-mail: helena.balcerek@uw.edu.pl

Wtorek 13:15 – 14:15, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

mgr Urszula Napieraj
e-mail: ulika@poczta.onet.pl
Pracownicy emerytowani
prof. Bogdan Owczarek
prof. Jerzy Podracki
dr Ewa Bem-Wiśniewska
e-mail: bemewa@uw.edu.pl
Doktoranci

⇦ WSTECZ