Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Dyżury w sesji letniej 2017

Pracownicy
prof. dr hab. Jolanta Chojak

07.09.2017 11:30 – 13:00, s. 49

prof. dr hab. Stanisław Dubisz
dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl
dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

08.09.2017 10:00,
egzamin poprawkowy z FOJ, II rok LOiK

dr Andrzej Guzek
dr Beata Jędryka

Koordynator specjalizacji glottodydaktycznej

dr Tomasz Karpowicz

08.09.2017 13:45 – 14:45, s. 49

dr Marta Piasecka

Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”
Sekretarz Zakładu

08.09.2017 11:00 – 12:30, s. 48

Doktoranci
mgr Maria Anufrieva
mgr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl
mgr Samanta Busiło
mgr Izabella Cabaj
mgr Anna Czerwińska-Trzaskoma
mgr Gerlee Enkhtaivan
e-mail: enkhtaivan.gerlee@yahoo.pl
mgr Teresa Garwona
mgr Dorota Kruk

Poniedziałek 16:30 – 17:30, s. 49

Środa 16:30 – 17:30, s. 49

mgr Małgorzata Leszko
mgr Joanna Muszyńska
mgr Justyna Ocipka
mgr Beata Olędzka
e-mail: oledzka.beata@gmail.com
mgr Dorota Paszyńska
mgr Anh Pham Phuong
mgr Aleksandra Potocka
mgr Kamila Potocka-Pirosz

07.09.2017 9:30 – 11:30, s. 49

mgr Anita Procka
e-mail: anita_wiaderek@wp.pl
mgr Iwona Sołtys
e-mail: i.soltys@uw.edu.pl
mgr Katarzyna Sornat
e-mail: katarzyna_s_1988@o2.pl
mgr Joanna Treska
mgr Anna Wajda
mgr Ewa Wasilewska
mgr Milena Wojtyńska-Nowotka
mgr Patrycja Zisch

⇦ WSTECZ