Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Dyżury w sesji letniej 2018

Pracownicy
prof. dr hab. Stanisław Dubisz

11.06.2018 16:30 – 17:30, s. 09

14.06.2018 9:30 – 13:00, s. 09

18.06.2018 13:00 – 14:00, s. 09

21.06.2018 12:00 – 13:00, s. 09

25.06.2018 12:00 – 13:00, s. 09

28.06.2018 12:00 – 13:00, s. 09

dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW

12.06.2018 10:00 – 11:00, s. 49

25.06.2018 11:30 – 12:30, s. 49
(po uprzednim uzgodnieniu mailowym)

dr hab. Przemysław Gębal , prof. UW

13.06.2018 16:30 – 17:30, s. 48

20.06.2018 10:30 – 11:30, s. 48

27.06.2018 15:30 – 16:30, s. 48

dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

21.06.2018 17:00, s. 49
(dyżur dla doktorantów)

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

11.06.2018 11:30 – 12:30, s. 49

12.06.2018 11:30 – 12:30, s. 49

19.06.2018 14:00 – 15:00, s. 49

26.06.2018 11:30 – 12:30, s. 49

29.06.2018 11:30 – 12:30, s. 49

dr Andrzej Guzek
dr Beata Jędryka

Koordynator specjalizacji glottodydaktycznej

14.06.2018 10:00 – 11:00, s. 48

21.06.2018 10:00 – 11:00, s. 48

25.06.2018 14:00 – 16:00, s. 48

dr Tomasz Karpowicz

Piątek 9:45 – 11:15, s. 49

dr Marta Piasecka

Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”
Sekretarz Zakładu

11.06.2018 12:00 – 13:00, s. 48

15.06.2018 10:00 – 11:00, s. 48

18.06.2018 12:00 – 13:00, s. 48

25.06.2018 12:00 – 13:00, s. 48

mgr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl

Środa 15:30 – 16:30, s. 49

Doktoranci
mgr Maria Anufrieva
mgr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl

Piątek 12:00 – 17:00, p. 47
Do 15 czerwca

Sobota 9:00 – 15:00, p. 47
Do 15 czerwca

Środa 9:00 – 13:00, p. 47
Od 20 czerwca

Czwartek 12:00 – 16:00, p. 47
Od 20 czerwca

mgr Samanta Busiło

18.06.2018 11:00, s. 48
(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym)

mgr Anna Czerwińska-Trzaskoma
mgr Gerlee Enkhtaivan
e-mail: enkhtaivan.gerlee@yahoo.pl
mgr Izabella Ławecka (Cabaj)

19.06.2018 9:00, s. 49
(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym)

mgr Justyna Ocipka
mgr Beata Olędzka
e-mail: oledzka.beata@gmail.com
mgr Dorota Paszyńska
mgr Aleksandra Potocka
mgr Kamila Potocka-Pirosz

15.06.2018 13:00 – 14:00, s. 49

21.06.2018 12:00 – 14:00, s. 49
(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym)

mgr Anita Procka
e-mail: anita_wiaderek@wp.pl
mgr Katarzyna Sornat
e-mail: katarzyna_s_1988@o2.pl
mgr Joanna Treska
mgr Anna Wajda
mgr Ewa Wasilewska
mgr Patrycja Zisch

⇦ WSTECZ