Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Dyżury dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym

Pracownicy
dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
e-mail: p.gebal@uw.edu.pl

Poniedziałek 18:15 – 19:15, dyżur zdalny

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Środa 9:30 – 10:30, dyżur zdalny

Piątek 16:30 – 17:30, dyżur zdalny

dr Beata Jędryka
e-mail: beata.jedryka@uw.edu.pl

Środa 12:00 – 13:00, dyżur zdalny

dr Tomasz Karpowicz
e-mail: t.karpowicz@uw.edu.pl

Piątek 13:15 – 14:15, dyżur zdalny

Sobota 14:00 – 15:00, dyżur zdalny
(w terminach zjazdów studiów podyplomowych)

Niedziela 14:00 – 15:00, dyżur zdalny
(w terminach zjazdów studiów podyplomowych)

dr Marta Piasecka
e-mail: marta.piasecka@uw.edu.pl

Opiekun studentów na specjalizacji glottodydaktycznej

Środa 16:45 – 17:45, dyżur zdalny
Konsultacje indywidualne w innym terminie po wcześniejszym kontakcie mailowym.

dr Milena Wojtyńska-Nowotka
e-mail: m.wojtynska-no@uw.edu.pl

Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”

Czwartek 8:30 – 9:30, dyżur zdalny

mgr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl

Czwartek 12:00 – 13:00, dyżur zdalny
Konsultacje indywidualne w innym terminie po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego

dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

dr Andrzej Guzek

Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej

Doktoranci


⇦ WSTECZ