Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Dyżury w sesji letniej 2018

Pracownicy
prof. dr hab. Stanisław Dubisz
dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
dr hab. Przemysław Gębal , prof. UW

06.09.2018 14:00 – 15:00, s. 48

14.09.2018 14:00 – 15:00, s. 48

dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl
dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

06.09.2018 12:00 – 13:00, s. 49

14.09.2018 10:00 – 11:00, s. 48

dr Andrzej Guzek
dr Beata Jędryka

Koordynator specjalizacji glottodydaktycznej

06.09.2018 15:30 – 16:30, s. 48

dr Tomasz Karpowicz

Piątek 9:45 – 11:15, s. 49

dr Marta Piasecka

Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”
Sekretarz Zakładu

04.09.2018 10:30 – 11:30, s. 48

07.09.2018 10:30 – 11:30, s. 48

11.09.2018 10:30 – 11:30, s. 48

14.09.2018 11:00 – 12:00, s. 48

mgr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl

05.09.2018 15:00 – 16:00, s. 49

07.09.2018 15:00 – 16:00, s. 49

Doktoranci
mgr Maria Anufrieva
mgr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl

kontakt mailowy

mgr Samanta Busiło
mgr Anna Czerwińska-Trzaskoma
mgr Gerlee Enkhtaivan
e-mail: enkhtaivan.gerlee@yahoo.pl
mgr Izabella Ławecka (Cabaj)

14.09.2018 9:00, s. 49

mgr Justyna Ocipka
mgr Beata Olędzka
e-mail: oledzka.beata@gmail.com
mgr Dorota Paszyńska
mgr Aleksandra Potocka
mgr Kamila Potocka-Pirosz
mgr Anita Procka
e-mail: anita_wiaderek@wp.pl
mgr Katarzyna Sornat
e-mail: katarzyna_s_1988@o2.pl
mgr Joanna Treska
mgr Anna Wajda
mgr Ewa Wasilewska
mgr Patrycja Zisch

⇦ WSTECZ