Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020

Pracownicy
dr hab. Przemysław Gębal , prof. UW
e-mail: p.gebal@uw.edu.pl
dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

dr Beata Jędryka

Koordynator specjalizacji glottodydaktycznej

dr Tomasz Karpowicz
dr Marta Piasecka
e-mail: marta.piasecka@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”

dr Milena Wojtyńska-Nowotka
e-mail: m.wojtynska-no@uw.edu.pl
mgr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego

dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

dr Andrzej Guzek

Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej

Doktoranci
mgr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl


⇦ WSTECZ