Zakład Logopedii i Emisji Głosu


Dyżury w semestrze letnim 2019/2020

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl
Pracownicy
dr hab. Olga Jauer-Niworowska
e-mail: oniworowska@gmail.com


dr hab. Anita Lorenc
e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej
im. Marii Przybysz-Piwko

dr hab. Natalia Siudzińska
e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl
dr hab. Marzena Stępień
e-mail: marzena.stepien@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

dr hab. Ewa Wolańska
e-mail: e.wolanska@uw.edu.pl

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

dr Marlena Kurowska
e-mail: m.kurowska5@uw.edu.pl

Kierownik Gabinetu Logopedycznego

dr Kamila Potocka-Pirosz
e-mail: k.potocka@uw.edu.pl

Opiekun I roku I stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna, Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

dr Elżbieta Sadowska
e-mail: e.sadowska3@uw.edu.pl

Opiekun praktyk logopedycznych

dr Krzysztof Szamburski
e-mail: k.m.szamburski@uw.edu.pl
dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Koordynator ds. emisji głosu

mgr Beata Ciecierska-Zajdel
e-mail: beata.ciecierska@zajdel.pl
Doktoranci
mgr Renata Balcerzak
e-mail: r.balcerzak@student.uw.edu.pl
mgr Dorota Dudzińska (Kulawiec)
e-mail: dorota.kulawiec@interia.pl
mgr Paula Grzeszczuk
e-mail: paula.grzeszczuk@gmail.com
mgr Agata Karaśkiewicz
e-mail: agata.aleksandra.karaskiewicz@student.uw.edu.pl
mgr Aleksandra Kmita
e-mail: aleksandra.kmita@student.uw.edu.pl
mgr Anna Lis
e-mail: aniafox@tlen.pl
mgr Karolina Sindrewicz
e-mail: sindrewicz.karolina@gmail.com
mgr Agnieszka Stefaniak
e-mail: stefaniak_a@o2.pl
mgr Mariola Symonides (Białek)
e-mail: mariibialek@gmail.com
mgr Aneta Syta
e-mail: aneta.syta@wp.pl
mgr Maria Żaboklicka
e-mail: mariazaboklicka@gmail.com
Koordynatorzy studiów
dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Koordynator ds. emisji głosu

Sylwia Dorociuk
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Logopedii i Emisji Głosu
Koordynator Logopedia Ogólna i Kliniczna


Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej (Zakład Logopedii i Emisji Głosu)

Polecamy:

Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego


Logopedia Ogólna i Kliniczna


Rada Języka Polskiego
www.rjp.pan.pl 


Towarzystwo Kultury Języka
www.tkj.uw.edu.pl 


Polski Związek Logopedów
www.logopeda.org.pl


Polskie Towarzystwo Logopedyczne
www.logopedia.umcs.lublin.pl


Naukowe Koło Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego
www.nkl.tnb.pl 
 

⇦ WSTECZ