Zakład Retoryki i Mediów


Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020

Pracownicy
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów

Poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 52

dr hab. Krzysztof Kopczyński
e-mail: krzysztof.kopczynski@ntcm.com.pl

Czwartek 18:15 – 19:15, s. 52
(po potwierdzeniu mailowym poprzedniego dnia)

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl

urlop naukowy

dr Paweł Jaskulski

Piątek 18:30 – 19:30, s. 52
(po potwierdzeniu mailowym poprzedniego dnia)

dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

Koordynator specjalizacji filologia dla mediów

Poniedziałek 16:15 – 17:15, s. 52

dr Agnieszka Szurek

Sekretarz Zakładu Retoryki i Mediów
Koordynator specjalizacji translatorskiej

Poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 52

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki

spotkania umawiane indywidualnie

Doktoranci
mgr Magdalena Biegaj
mgr Adriana Brenda
mgr Magda Ciereszko
e-mail: m.m.ciereszko@gmail.com
mgr Marta Gołda
e-mail: m.golda@uw.edu.pl
mgr Tomasz Jackiewicz
mgr Mariusz Koryciński
mgr Milena Mrozowska
mgr Bartłomiej Mycyk
mgr Anna Perzyńska

Wtorek 18:30 – 19:00,
(co drugi wtorek)

mgr Anna Steliżuk


⇦ WSTECZ