Zakład Retoryki i Mediów


Dyżury dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym

Pracownicy
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów
Przewodnicząca Rady Instytutu
Kierownik Pracowni Retoryki Stosowanej

Poniedziałek 15:00 – 16:00, dyżur zdalny

Środa 15:00 – 16:00, dyżur zdalny

Sobota 10:00 – 10:40, dyżur zdalny
dla studentów zaocznych

dr hab. Krzysztof Kopczyński
e-mail: krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl

Czwartek 9:00, dyżur zdalny
po uprzednim kontakcie mailowym

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl

Wtorek 15:00 – 16:00, dyżur zdalny

dr Paweł Jaskulski
e-mail: pjaskulski@uw.edu.pl

Wtorek 18:30 – 19:30, dyżur zdalny

dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

Opiekun studentów na specjalizacji filologia dla mediów

Wtorek 10:30 – 11:15, dyżur zdalny

dr Agnieszka Szurek

Opiekun studentów na specjalizacji translatorskiej

Poniedziałek 17:00 – 17:45, dyżur zdalny

Wtorek 10:00 – 10:30, dyżur zdalny

Czwartek 9:00 – 9:45, dyżur zdalny

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki

Współpracownicy
dr Magda Ciereszko
e-mail: m.m.ciereszko@gmail.com
dr Anna Perzyńska
Doktoranci


⇦ WSTECZ