Zakład Retoryki i Mediów


Dyżury w semestrze letnim 2019/2020

Pracownicy
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów

Poniedziałek 13:00 – 15:00, s. 52

Środa 14:00 – 15:00, s. 52

Sobota 12:00 – 12:30, s. 52

dr hab. Krzysztof Kopczyński
e-mail: krzysztof.kopczynski@ntcm.com.pl

Czwartek 16:30, s. 52
po potwierdzeniu obecności mailem poprzedniego dnia

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl
dr Magda Ciereszko
e-mail: m.m.ciereszko@gmail.com

spotkania umawiane indywidualnie – kontakt mailowy

dr Paweł Jaskulski
e-mail: pjaskulski@uw.edu.pl

Środa 16:30 – 17:30, po potwierdzeniu obecności mailem poprzedniego dni

dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

Koordynator specjalizacji filologia dla mediów

Poniedziałek 13:15 – 14:15, s. 52
(z wyjątkiem okresu 23.03–27.04) po potwierdzeniu obecności mailem poprzedniego dnia

dr Anna Perzyńska

spotkania umawiane indywidualnie – kontakt mailowy

dr Agnieszka Szurek

Sekretarz Zakładu Retoryki i Mediów
Koordynator specjalizacji translatorskiej

Poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 52

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki

spotkania umawiane indywidualnie – kontakt mailowy

Doktoranci
mgr Magdalena Biegaj
mgr Adriana Brenda
mgr Marta Gołda
e-mail: m.golda@uw.edu.pl
mgr Tomasz Jackiewicz
mgr Mariusz Koryciński
mgr Milena Mrozowska
mgr Bartłomiej Mycyk
mgr Anna Steliżuk


⇦ WSTECZ